hírlevélre feliratkozás  programok  |  Csoportos gyakorlás


Aktuális

 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek baráti találkozója volt a Nepáli Rendőrség energikus főfelügyelőjével, a Tiszt. PUSHKAR KARKI-val annak hivatali rezidenciáján Katmanduban, Nepálban. A találkozón a főfelügyelő szeretett fivére, a Tiszt. UTTAM KARKI is jelen volt, aki a SURJA ALAPÍTVÁNY tehetséges igazgatója. A felek spirituális beszélgetést folytattak egymással és erőteljes áldást küldtek, hogy a hű Nepáli Rendőrség sikeresen védelmezze a nagyszerű Nepál szent nemzetét.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t kedves asszisztense, a Tiszt. JOHANNA BLENNEMANN, valamint tanítványai, a Tiszt. BANK DÉNES (Európa) és a Tiszt. DZSITENDRA TULADHAR (Nepál) kísérték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
MEGHÍVÓ A FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTOR EZÜST ÉVFORDULÓJÁRA 2018. DECEMBER 14-16-ig
Tiszteletteljesen meghívlak téged, szerető családtagjaid és barátaid a Fehér Királyi Kolostor ezüst évfordulójának háromnapos ünnepségére Katmanduban, Nepálban.

Ebben az évben a Fehér Királyi Kolostor, melyet 1993-ban alapítottam, huszonötödik évét ünnepli. Fennálllása óta több száz idős és fiatal szerzetesnek és a világ minden tájáról érkező tanítványoknak biztosít ingyenes szállást, étkezést és spirituális képzést. A Fehér Királyi Kolostort annak szenteltem, hogy teremtsen valódi békét, testvériséget és nagy egységet az emberiség, valamint minden békeszerető vallás számára az egész világon.

E különleges eseményen az előkelő vendégek, nemzetközi tanítványok és a szerencsés résztvevők erőteljes áldást kapnak az isteni beavatások, egyetemes mandalafelajánlás, tűzszertartás, gyönyörű himalájai kulturális programok, megszentelt vegetáriánus étkezések és a világbékéért szóló szívbéli imák során.

Szeretettel várok mindenkit!

Jókívánságaimat és szeretetemet küldöm:
Guru Karma Tanpai Gyalchen Mester
A béke és egység mestere
 
Információ:
+977 9810088900, +977 9823206514, thepeace.andunity@gmail.com
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. december 1-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömmel tért vissza Fehér Királyi Kolostorába, Katmanduba, Nepálba, ahol egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartást vezetett kis szerzeteseivel és külföldi tanítványaival. A szertartáson szívből imádkoztak, hogy háruljon el minden akadály, és mihamarabb valósuljon meg a szent Nepál, a nagyszerű nemes India, a dicsőséges királyi Bhután, a nagyszerű dinamikus Kína, a nagyszerű Ázsia és az egész világ szerető lakóinak valódi békéje, gyarapodása és nagy egysége.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER őszinte beszédével inspirálta és megindította az előkelő vendégeket, szervezőket és tehetséges résztvevőket. A Tiszteletreméltó Mester a nagyszerű nemes India erejét és felelősségét hangsúlyozta Ázsia és az egész világ valódi békéjének, egyenlőségének és egységének megteremtésében, valamint rámutatott, hogy itt az idő, hogy a NAGYSZERŰ INDIA az isteni VISHVA GURU-vá váljon.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadó látogatást tett a MAHÁBÓDI TEMPLOM-ban a TÖRTÉNLEMI SÁKJAMUNI BUDDHA legszentebb szobránál a szent Bódhgajában, a nagyszerű Indiában. A Tiszteletreméltó Mester örömtelien imádkozott a nagyszerá nemes India, a szent Nepál, a dicsőséges királyi Bhután, a nagyszerű dinamikus Kína, a nagyszerű Ázsia, a kivételes Európa és az egész világ isteni vezetőinek és szerető lakóinak békéjéért, egységéért és nagy győzelméért, valamint a békeszerető vallások sikerességéért az egész világon.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
Örömmel osztom meg veletek ezt a felbecsülhetetlen értékű fotót, melyen kivételes nagy mesteremtől, a szeretett néhai Bokár Rinpocsétől részesülők gyönyörteli, szeretetteljes áldásban. Rinpocse erőteljesen kívánságokat fogalmazott meg, hogy nagy sikerrel járjon spirituális tevékenységem. A kép 1984-ben készült, miután Őszentsége a 16. Gyalva Karmapa és Őeminenciája Bokár Rinpocse páratlan útmutatása alatt elvégeztem különleges hároméves elvonulásomat a Rumtek Kolostorban, Szikkhimben, a nagyszerű Indiában.

Szívbéli szeretetemet és jókívánságaimat küldöm valamennyi tanítványomnak, kedves támogatómnak és barátomnak. Legyen még sikeresebb önzetlen spirituális tevékenységünk, mellyel valódi békét, egységet és hatalmas védelmet hozunk az emberiségnek és az egész világnak!

Guru Karma Tanpai Gyalchen Mester
Fehér Királyi Kolostor, Katmandu, Nepál
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. október 31-én, a háromnapos erőteljes imasorozat első napján ŐSZENTSÉGE 3. DUDZSOM SZANGYÉ PEMA SHEPA RINPOCSE az egyetlen HARAGOS SZENT ANYA, KRODIKÁLI mély gyakorlatát és egyetemes lakomafelajánló szertartását vezette a BOUDANATH SZTÚPÁ-nál található SHERPA KOLOSTORBAN, KATMANDUBAN, NEPÁLBAN. A szertartáson dinamikus ŐEMINENCIÁJA DUNGSZÉ GARAB RINPOCSE, a Tiszt. KÜNCSHOG CHERING RINPOCSE, a Tiszt. GYEPA RINPOCSE, DZSIGME RINPOCSE és GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER is részt vettek nagy tulkuk, lámák, autentikus jógik, szerzetesek, szerzetesnők, nagylelkű szponzorok és a világ minden pontjáról érkezett több ezer szorgalmas dharmagyakorló társaságában. Mindnyájan erőteljesen imádkoztak és áldásukat küldték, hogy háruljanak el az akadályok, valósuljon meg embertársaink valódi békéje, gyarapodása és egysége, anyáink, az érző lények pedig kivétel nélkül mind éljenek boldogságban.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
Erősen imádkozom nagyszerű vezetőnk, ŐEXCELLENCIÁJA K.P. SHARMA OLI DZSI gyors felépüléséért és jó egészségéért, valamint azért, hogy teremtsen sikeresen valódi békét, gyarapodást és nagyszerű egységet a NAGYSZERŰ NEPÁL, a jelentős szomszédos országok, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG lakói számára.
Őszinte szeretettel és jókívánságokkal:
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER
FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTOR
KATMANDU, NEPÁL
 
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
TISZTELETTELJESEN MEGHÍVOM MINDEN SPIRITUÁLIS FIVÉREMET ÉS NŐVÉREMET KIVÉTELES ŐSZENTSÉGE, DUDZSOM SZANGYÉ PEMA SHEPA RINPOCSE MAHAGURU PADMASZAMBHAVA, A LEGFŐBB VÉDELMEZŐ PÁRATLAN BEAVATÁSÁRA ÉS AZ EZT KÍSÉRŐ 100.000 GÁNACSAKRA LAKOMAFELAJÁNLÓ IMÁRA A FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORBA (JORPATI, KATMANDU, NEPÁL) 2018. NOVEMBER 7-ÉN 8.30-17.00-IG AZ EGÉSZ VILÁG SÜRGETŐ MEGVÉDELMEZÉSÉÉRT ÉS ANYÁINK, AZ ÉRZŐ LÉNYEK BÉKÉJÉÉRT ÉS NAGYSZERŰ MEGSZABADULÁSÁÉRT, EGYIKŐJÜKRŐL SEM MEGFELEDKEZVE.

ŐSZINTE ODAADÁSSAL ÉS SZERETETTEL MINDENKI FELÉ:
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. október 25-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek szeretetteljes, isteni találkozója volt a NAGYSZERŰ NYINGMAPA hagyományvonal legfőbb vezetőjével, ŐSZENTSÉGÉVEL 3. DUDZSOM SZANGYÉ PEMA SHEPA RINPOCSÉ-vel, aki kegyesen elfogadta a Tiszteletreméltó Mester meghívását a FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTOR-ba 2018. november 7-ére, hogy átadja MAHAGURU PADMASZAMBHAVA isteni beavatását és 1000 GÁNACSAKRA FELAJÁNLÁS kíséretében elvégezze a mélységes LADRUB TERKHA DUNDEN imát a KIVÉTELES NEPÁLUNK, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁN, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG valódi békéjének, gyarapodásának és nagy egységének megvalósulásáért.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t a NAGYSZERŰ JÓGI, LÁMA DAWA RINPOCSE és ÁCSÁRJA KARMA RINGZIN SHERPA kísérték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER 2018. október 24-én lényegi tanításokat adott minden isteni hit békéjéről, egységéről és spirituális sikeréről, amit MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA szívbéli imájával és erős áldásával kötött egybe, hogy így azonnali védelemben és nagyszerű megszabadulásban részesüljön minden odaadó résztvevő és az egész emberiség. Az eseményre ZARLANG-ban, a vidéki DHADING-ban, NEPÁLBAN került sor a hatszáz éves kolostornál, amit földrengés döntött rommá. GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER KHANIJABASZ kedves polgármestere (DHADING vidéki önkormányzata), a tiszteletreméltó RANA BAHADUR TAMANG, lámák és más vallások követőinek buzgó meghívását teljesítette látogatásával.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t Nepálból szeretett tanítványa, a tiszteletreméltó DZSITENDRA TULADHAR és Németországból kedves asszisztense és fényképésze, JOHANNA BLENNEMANN kísérték odaadóan.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek szívélyes találkozója volt a NAGYSZERŰ NEPÁL energikus miniszterelnökével, ŐEXCELLENCIÁJÁVAL K.P. SHARMA OLI DZSI-vel annak hivatali rezidenciáján BALWATAR-ban (KATMANDU, NEPÁL). A Tiszteletreméltó Mester legjobb kívánságait megfogalmazva erőteljes áldásban részesítette a miniszterelnök urat, hogy nagyszerű vezetése alatt jó egészségben sikeresen teremtsen valódi békét, gyarapodást, egyenlőséget és nagy egységet a KIVÉTELES NEPÁL szerető lakói és vezetői között.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER az egyetemes szerető együttérzés kétnapos gyakorlatának végén, melyen 150.000 OM MANI PADME HUNG HRI mantrát gyűjtöttek a FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORBAN (KATMANDU, NEPÁL), erőteljes VADZSRASZATTVA BUDDHA beavatásban és áldásban részesítette az odaadó résztvevőket, hogy mélyen megtisztuljanak és isteni átalakuláson menjenek keresztül. A nagyszerű eseményt a SZINDUPALCSHOG SERPA KÖZÖSSÉG szervezte és szponzorálta odaadóan. A makulátlanul tiszta érdemeket annak szentelték, hogy tisztuljon meg anyáink, az érző lények valamennyi ártó tette, és érjék el a nagyszerű megszabadulást.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. október 18-án regel GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER isteni MAHAGURU PADMASZAMBHAVA és DRIMED SAGGYÜD, azaz bűneink megvallásának és megtisztításának az imáit vezette a SZÁZSZÓTAGÚ VADZSRASZATTVA BUDDHA MANTRA recitálásával egybekötve, és lényegi tanításokat adott az odaadó résztvevők spirituális fejlődéséért a FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORBAN, KATMANDUBAN, NEPÁLBAN.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER, az odaadó résztvevők és a kétnapos nagyszerű esemény szponzorai és szervezői, a SZINDUPALCSHOG SERPA KÖZÖSSÉG ezt az erőteljes érdemet tiszta szívből anyáink, a hagyományos Újév alatt lemélszárolt állatok sürgős megtisztulásának és megszabadulásának, valamint az érző lények boldogságának szentelték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
Felejthetetlen találkozás a páratlan mesterrel

A páratlan mester, Őszentsége Dilgo Tyence Rinpocse tökéletes áldásban és gyönyörteli átalakításban részesítette Guru Karma Tanpai Gyalchen Mestert a következő útmutatást adva: „Élj soká a világért, én mindig veled leszek!”.

A fotó a 80-as évek közepén Dordogne-ban, Franciaországban készült.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
PÁRATLAN GYÖKÉRMESTEREM, A 16. GYŐZEDELMES GYALVANG KARMAPA EGYETEMES SZERETŐ SZÍVE ÉS MINDENTUDÓ MEGVILÁGOSODOTT BÖLCSESSÉGE TISZTA MEGNYILVÁNULÁSÁNAK PÁRATLAN EREJÉVEL SPONTÁN MÓDON ÜNNEPLI VALAMENNYI ÁLDOTT TANÍTVÁNYA ÉS DICSŐSÉGES HAGYOMÁNYVONALA MÉLY EGYSÉGÉT AZ EMBERISÉG ÉS AZ EGÉSZ BOLYGÓ SÜRGŐS VÉDELMÉÉRT ÉS ISTENI ÁTALAKULÁSÁÉRT. KARMAPA TYENNO!

SZÍVBÉLI SZERETETEM ÉS JÓKÍVÁNSÁGAIM KÜLDÖM MINDENKINEK:
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER
FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTOR
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. október 17-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER lényegi tanításokat adott az őszinte szerető együttérzés gyakorlásáról, miközben az EGYETEMES SZERETŐ EGYÜTTÉRZÉS PÁRATLAN URÁNAK, AVALÓKITÉSVARÁNAK isteni imáját és az OM MANI PADME HUNG HRI mantra recitálását vezette FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN, KATMANDUBAN, a NAGYSZERŰ NEPÁLBAN az odaadó jelenlévők és szponzorok számára. A szertartást szerető anyáink, a hagyományos újévi ünnepségek alatt lemészárolt állatok végső megszabadulásáért végezték, nekik és minden más érző lénynek ajánlva a tiszta érdemeket.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
SZERETETT NAGYSZERŰ VEZETŐNK, NÉHAI SHREE ABDUL KALAM DZSI! ÖRÖKRE SZÍVÜNKBEN ÉLSZ. MINDENT MEGTESZÜNK, HOGY BETELJESÍTSÜK MAGASZTOS KÍVÁNSÁGOD: NAGYSZERŰ NEMES INDIÁNK, A KIVÉTELES NEPÁL, A NAGYSZERŰ ÁZSIA ÉS AZ EGÉSZ VILÁG VALÓDI BÉKÉJÉT, GYARAPODÁSÁT, EGYENLŐSÉGÉT ÉS NAGY EGYSÉGÉT.
DZSAI SHRI RAM! NAMO BUDDHAJA!

SZERETETEM ÉS JÓKÍVÁNSÁGOM KÜLDÖM MINDENKINEK:
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER
FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTOR, KATMANDU, NAGYSZERŰ NEPÁL
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
MINDEN SPIRITUÁLIS FIVÉREMET ÉS NŐVÉREMET MEGHÍVOM AZ EGYETEMES SZERETŐ EGYÜTTÉRZÉS GYAKORLÁSÁRA ÉS AZ ISTENI OM MANI PADME HUNG HRI MANTRA SZORGALMAS RECITÁLÁSÁRA. A GYAKORLÁST A TISZTELETREMÉLTÓ GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER VEZETI FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN, KATMANDUBAN, NEPÁLBAN SZÁMTALAN SOK ANYÁNK SÜRGŐS MEGTISZTÍTÁSÁÉRT ÉS MEGSZABADULÁSÁÉRT, AKIKET A HAGYOMÁNYOS NEPÁLI ÚJÉVI ÜNNEPSÉGEK ALATT MÉSZÁROLNAK LE KEGYETLENÜL. A SZERTARTÁST 2018. OKTÓBER 17-18-ÁN TARTJUK 9.00-16.00-IG.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. október 15-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömmel érkezett meg FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBA, ahol szerető kis szerzetesei és tanítványai elismeréssel fogadták KATMANDUBAN, NEPÁLBAN. A TISZTELETREMÉLTÓ MESTER tiszta szívből, egyhegyű odaadással imádkozott a LEGFŐBB VÉDELMEZŐHÖZ, MAHAGURU PADMASZAMBHAVÁHOZ, minden BUDDHÁHOZ, ISTENSÉGHEZ és DHARMAVÉDELMEZŐHÖZ, hogy mihamarabb valósuljon meg a különböző hitekhez tartozó spirituális gakorlók és az isteni vallások valódi békéje, gyarapodása, nagy egysége, az egész emberiség végső védelme és anyáink, az érző lények boldogsága.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
Mielőtt visszatért volna a NAGYSZERŰ ÁZSIÁBA, 2018. szeptember 25-én este GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER a PÁRATLAN GURU PADMASZAMBHAVA GURUJÓGA gyakorlatát vezette EGYETEMES LAKOMAFELAJÁNLÓ SZERTARTÁS kíséretében odaadó tanítványai számára a FARKASRÉT SPIRITUÁLIS KÖZPONTBAN BUDAPESTEN, a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU). A gyakorlás erőteljes érdemét, melyet a Mester régi kedves tanítványa, a Tiszt. SZŐLLŐSI EDIT szervezett buzgalommal, a GYÖNYÖRŰ MAGYARORSZÁG, a NAGYSZERŰ EURÓPA, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG sürgős védelmének és spirituáis fejlődésének szentelték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartással erőteljesen megáldotta az újonnan vásárolt gyönyörű telket, melyen 108 ISTENI SZTÚPA és a VALLÁSOK BÉKÉJÉNEK ÉS EGYSÉGÉNEK NAGYSZERŰ KOLOSTORÁT tervezi megépíteni KUNHEGYES SZENT VÁROSÁBAN, a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU).
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
A NAGYSZERŰ ÁZSIÁBA való visszatérte előtt GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER EGYETEMES LAKOMAFELAJÁNLÓ SZERTARTÁST tart örömteli BÚCSÚPARTIJÁN 2018. szeptember 25-én 18-21.00-ig, melyet régi tanítványa, SZŐLLŐSI EDIT szervez más odaadó tanítványokkal és barátokkal együtt a FARKASRÉT SPIRITUÁLIS KÁVÉZÓBAN BUDAPESTEN. A szervezők mindenkit szeretettel várnak az ünnepségre és a szívbéli áldással kísért tanításokra!
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. szeptember 23-án GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER buzgalommal vezette a PÁRATLAN ÚR MILARÉPA EGYETEMES LAKOMAFELAJÁNLÓ SZERTARTÁSSAL egybekötött mélységes GURUJÓGA GYAKORLATÁT odaadó tanítványai társaságában a KUNHEGYESI MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTBAN a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU). A makulátlanul tiszta érdemeket tiszta szívből annak szentelték, hogy mihamarabb valósuljon meg az egész emberiség valódi békéje, gyarapodása és nagy egysége, valamint anyáink, az érző lények kivétel nélkül mind érjék el a megszabadulást.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. szeptember 22-én délután GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szeretettel fogadta odaadó tanítványai EGYETEMES MANDALAFELAJÁNLÁSÁT, majd a szóbeli átadás áldását adta a PÁRATLAN ÚR KARMAPA NÉGYÜLÉSES GURUJÓGA GYAKORLATÁHOZ. A Tiszteletreméltó Mester lényegi tanítások kíséretében átadta VADZSRASZATTVA BUDDHA isteni áldását is a nagyszerű megtisztulásért, isteni átalakulásért és az abszolút igazság felismeréséért a KUNHEGYESI MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTBAN a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU).
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. szeptember 22-én reggel GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER csendes MAHÁMUDRÁ meditációt vezetett, melyhez mély útmutatásokat fűzött odaadó tanítványai számára KUNHEGYESI MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTJÁBAN a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU). A tiszta érdemeket szívből minden anyánk, az érző lények nagyszerű megszabadulásának szentelték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
Mielőtt visszatérek a NAGYSZERŰ ÁZSIÁ-ba, örömmel hívom meg odaadó tanítványaimat és barátaimat egy örömteljes hétvégi spirituális programra 2018. szeptember 22-23-ig a MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTUKBA KUNHEGYESEN a PÁRATLAN ÚR KARMAPA NÉGYÜLÉSES GURUJÓGÁJÁNAK gyakorlására, a kivételes áldást közvetítő tanításokra, a megtisztító VADZSRASZATTVA BUDDHA százszótagú mantra recitálására, a Mahámudrá Kívánságima gyakorlására és a tökéletes megvalósításhoz elvezető tanítások befogadására.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
ROMÁNIAI TANÍTÓKÖRÚTJÁBÓL hazatérve GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szorgalmasan MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA GURUJÓGAGYAKORLATÁT és EGYETEMES LAKOMAFELAJÁNLÓ SZERTARTÁSÁT vezette a KUNHEGYESI MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTJÁBAN a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU), hogy eltávolítson minden akadályt és mindenkit megáldjon.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartással erőteljes áldást adott NAGYBÁNYA szent városának, a GYÖNYÖRŰ ROMÁNIÁNAK, a NAGYSZERŰ EURÓPÁNAK és az EGÉSZ VILÁGNAK a kivételes HOTEL MARÁ-ban NAGYBÁNYÁN (ROMÁNIA, EU). Az esemény szervezői a Tiszt. VASZILE RACOLTEA, a Tiszt. HITTER ISTVÁN és a Tiszt. MIHAILA MARIANNA, a hotel tulajdonosa voltak. A makulátlanul tiszta érdemeket minden anyánk, az érző lények megszabadulásának szentelték egyikőjükről sem megfeledkezve.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER a PÁRATLAN SÁKJAMUNI BUDDHA isteni beavatásának kíséretében lényegi tanításokat adott a szerető együttérzés és a megvilágosodás bölcsessége gyakorlásáról a HOTEL MARÁ-ban, NAGYBÁNYA gyönyörű városában (ROMÁNIA, EU) a tudatlanság és az énhez való ragaszkodás megtisztításáért, tudatunk egyetemes szerető természetének és a jelenségek makulátlanul tiszta ürességének nagyszerű megvalósításáért. A tiszta érdemeket a szerencsés résztvevők és anyáink, az érző lények spirituális fejlődésének és nagyszerű megszabadulásának szentelték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szorgalmasan egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartást vezetett kedves tanítványai, a Tiszt. PATAKI KÁLMÁN és a Tiszt. PATAKI HELÉN spirituális otthonában MAROSVÁSÁRHELY gyönyörű városában (ROMÁNIA, EU) odaadó résztvevők társaságában. A Tiszteletreméltó Mester az akadályok elhárulásáért, az egész emberiség valódi békéjének, gyarapodásának, nagy egységének és sürgető védelmének gyors megvalósulásáért, valamint minden anyánk, az érző lények megszabaduálsáért imádkozott egyikőjükről sem megfeledkezve.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER lényegi tanításokat adott és erőteljes áldást adott a SEPTIMIA RESORT-ban, SZÉKELYUDVARHELY szent városában (ROMÁNIA, EU), valamint szívből imádkozott az egész emberiség spirituális fejlődéséért és sürgető védelméért, valamint minden anyánk, az érző lények megszabadulásáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartást vezetett az egész világ isteni megtisztulásáért és sürgető védelméért szerető tanítványa, a Tiszt. PÉTER ÖDÖN, a Tiszt. PÉTER DELIA, gyönyörű lányuk, SARAH és két fiuk spirituális otthonában MAROSVÁSÁRHELY gyönyörű városában a NAGYSZERŰ ROMÁNIÁBAN (EU). A szertartást odaadó részvetelükkel régi szerető taníványok is megtisztelték a Tiszt. LUCIAN FECHETE, a Tiszt. GERGIANA FECHETE, kivételes szent fiuk, DRIEN JESÉ FECHETE és a Tiszt. DEÁK ISTVÁN, valamint más tanítványok személyében. A tiszta érdemeket minden anyánk, az érző lények megszabadulásának szentelték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT KÍVÁNVA SZÍVBÉLI IMÁIMAT ÉS JÓKÍVÁNSÁGAIMAT KÜLDÖM A MAI NAPON AZ ISTENI KIVÁLASZTOTT VEZETŐ, SRI NARENDRA MODI DZSI JÓ EGÉSZSÉGÉÉRT, HOSSZÚ ÉLETÉÉRT. MÉLY BIZALMAM, ELISMERÉSEM ÉS HÁLÁM TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGŰ MUNKÁJÁÉRT, MISZERINT ISTENI ÁTALAKULÁST, VALÓDI EGYENLŐSÉGET, GYARAPODÁST ÉS MÉLTÓSÁGOT HOZ A NAGYSZERŰ NEMES INDIA SZERETETTELJES LAKÓINAK ÉS SZENT NEMZETÉNEK. DZSAI HIND! DIL HAI HINDUSZTANI!

DINAMIKUS, ÖNZETLEN TÁMOGATÓD, A HŰ GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER
MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONT, FŐ EURÓPAI SZÉKHELY, KUNHEGYES, MAGYARORSZÁG, EU

Túláradó érzelmek öntöttek el, amikor a szívemnek legkedvesebb, kiváló áldott vezetővel, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA energikus miniszterelnökével, SRI NARENDRA MODI DZSI-vel találkozhattam és fehér áldássálat és isteni Rudraksha Málát ajánlhattam fel neki hosszú életéért, a legnagyszerűbb megvalósításokért és a győzelemért. Mindez a BABASZAHEB DR. BHIMRAO AMBEDHKAR által rendezett 62. MAHAPARINIRVÁNA DIVASZ ünnepségen történt 2017. december 6-án a PARLAMENTBEN ÚJDELHIBEN, INDIÁBAN.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
SÜRGETŐ MEGHÍVÓ ISTENI CÉLBÓL
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER SZÍVBÉLI MEGHÍVÓT küld a kunhegyesi Mahámudrá Meditációs Központ TÍZÉVES ÉVFORDULÓ-s ünnepségének örömteli lezárása alkalmából 2018. augusztus 31-től (péntek) szeptember 2-ig (vasárnap), melyen erőteljes áldást küld a következő tíz év nagyszabású spirituális aktivitására. A központ előtt elterülő újonnan megvásárolt 3,3 hektáros területen a jövőben ÚJ KOLOSTOR, HOLISZTIKUS GYÓGYÍTÓ KÖZPONT és egy NAGY SZTÚPA épül, melyet 108 kisebb sztúpa rózsafüzére vesz majd körbe. A Tiszteletreméltó Mester az új létesítményt a Földanya és az egész világ sürgető védelmének, valamint az egész emberiség és minden isteni vallás valódi békéjének, gyarapodásának és nagy egységének szenteli.

Augusztus 31. (péntek)

17.00-20.00: Nagyszabású egyetemes lakomafelajánlás és mandalafelajánlás a páratlan SÁKJAMUNI BUDDHA, GURU PADMASZAMBHAVA, a páratlan MILARÉPA jógi, a megvilágosodott mesterek, fenséges istenségek és dharmavédők szent oltárának, melyet gazdag vegetáriánus vacsora követ.

20.00-22.00: Isteni tűzszertartás és egyetemes mécsesfelajánlás az egész világ sürgős védelméért

Szeptember 1. (szombat)

7.00-8.30: OM AH HUNG légzőjóga és holisztikus testgyakorlás az újonnan megvásárolt gyönyörű földterületen

8.30-10.00: Reggeli

10.00-13.00: Intenzív GYÓGYÍTÓ BUDDHA gyakorat

13.00-17.00: Gazdag egészséges ebéd, majd a résztvevők meghívása a kunhegyesi gyógyfürdőbe

17.00-20.00: Milarépa gurujóga ima, egyetemes lakomafelajánló szertartás és vacsora

20.00-22.00: A Tiszteletreméltó Mester elismerést ad az újonnan érkező tanítványoknak és támogatóknak. Az este örömteli ünnepléssel, szívhez szóló spirituális zenével és tánccal zárul, mellyel egy boldogabb, békés, egységes világ eljövetelét köszöntjük.

Szeptember 2. (vasárnap)

7.00-8.30: OM AH HUNG légzőjóga és holisztikus testgyakorlás az újonnan megvásárolt gyönyörű földterületen

8.30-10.00: Reggeli

10.00-18.00: MAHAGURU PADMASZAMBHAVA isteni gurujóga gyakorlata és a hétsoros ima recitálása százezerszer, hogy hatalmas áldást idézzünk meg az ÚJ TELEK-nek.

18.00-21.00: Nagyszabású tűzszertartás és mécsesfelajánlás, az ÚJ TELEK megáldása.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
A MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONT NAGYSZABÁSÚ TÍZÉVES ÉVFORDULÓS ÜNNEPSÉGE 2018. AUGUSZTUS 24-26-IG ÉS EGYHETES INTENZÍV MEDITÁCIÓ ÉS A MEGVILÁGOSODÁS ISTENI TECHNIKÁINAK GYAKORLÁSA SZEPTEMBER 2-IG
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szeretettel meghív mindenkit a KUNHEGYESI MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONT alapításának tízéves évfordulójára a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU) 2018. augusztus 24-szeptember 2-ig. Az első három napon zajló hivatalos ünnepséget egyhetes intenzív meditáció, egyetemes lakomafelajánló imák, tűzszertartás, gurujóga gyakorlatok és a MAHÁMUDRÁ HAGYOMÁNYVONAL mindent meghaladó bölcsességének lényegi, mély tanításai követik a résztvevők megvilágosodásáért, az egész emberiség mihamarabb megvalósuló valódi békéjéért, gyarapodásáért, nagy egységéért, valamint minden anyánk, az érző lények megszabadulásáért.

A tízéves évfordulós ünnepség részletes programja augusztus 24-26-ig a következő:

Augusztus 24. (péntek)

17.00-18.00: A tiszteletreméltó vendégek és tanítványok érkezése, örömteli köszöntésük

18.00-20.00: MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA gurujóga gyakorlata, egyetemes lakomafelajánló szertartás és különleges vacsora a vendégek, tanítványok részére

20.00-21.00: A 3. KARMAPA, a nagyszerű RANGDZSUNG DORDZSE által írt MAHÁMUDRÁ KÍVÁNSÁGIMA és intenzív csendes meditáció

Augusztus 25. (szombat)

6.00-8.00: OM AH HUNG légzőjóga és holisztikus testgyakorlás a test, beszéd és tudat, valamint környezetünk megtisztulásáért, gyógyulásáért, isteni átalakulásáért

8.00-10.00: Gazdag vegetáriánus reggeli

10.00-13.00: Üdvözlő tanítás és a PÁRATLAN SÁKJAMUNI BUDDHA, valamint a LEGFŐBB VÉDELMEZŐ, MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA szívbéli imái az érző lények békéjéért és megszabadulásáért. MAGYARORSZÁG, ROMÁNIA, a NAGYSZERŰ INDIA és a KIVÉTELES NEPÁL nemzeti himnuszai, magyar népzene és tánc.

13.00-15.00: Gazdag vegetáriánus ebéd

15.00-18.00: A vendégek és a résztvevők átadják felajánlásaikat az egyetemes mandalafelajánló szertartás alatt, majd hosszú élet imákat mondanak a TISZTELETREMÉLTÓ GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-ért kifejezve hálájukat és örömüket a felbecsülhetetlen értékű tanításokért, isteni beavatásokért és az elmúlt tíz évben mindannyiunk spirituális átalakításáért végzett intenzív spirituális tevékenységéért. A gyülekezetet ezután az ISTENI HINDUIZMUS szent imáinak és zenéjének áldásában részesül, amit a Mindenható ÚR KRISNA autentikus követői adnak elő.

18.00-20.00: A PÁRATLAN ÚR MILARÉPA gurujóga gyakorlata, egyetemes lakomafelajánló szertartás és gazdag vegetáriánus vacsora

20.00-22.00: A 3. KARMAPA, a nagyszerű RANGDZSUNG DORDZSE által írt MAHÁMUDRÁ KÍVÁNSÁGIMA és intenzív csendes meditáció

Augusztus 26. (vasárnap)

6.00-8.00: OM AH HUNG légzőjóga és holisztikus testgyakorlás a test, beszéd és tudat, valamint környezetünk megtisztulásáért, gyógyulásáért, isteni átalakulásáért

8.00-10.00: Gazdag vegetáriánus reggeli

10.00-13.00: Imazászlók kitűzése és nagyszabású egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartás az egész emberiség nagyszerű gyarapodásáért és isteni győzelméért hagyományos helyi zenével és táncokkal kísérve.

13.00-15.00: Gazdag, áldott vegetáriánus étkezés

15.00-19.00: GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER őszinte hálája jeléül elismerő oklevéllel tünteti ki különleges tanítványait és kedves barátait, akik évek óta kivételes erőkkel segítik és támogatják tanításait és spirituális tevékenységét. A Tiszteletreméltó Mester elismerő oklevelet ad rangidős tanítványainak is, akik elvégezték az intenzív HÁROMÉVES ELVONULÁST és autentikus odaadással tartják az isteni fogadalmat. A Tiszteletreméltó Mester végül erőteljes beavatást ad a résztvevő vendégek és tanítványok hosszú életéért és spirituális sikeréért.

19.00-23.00: MAHÁSZIDDHI KARMA PAKSI gurujóga gyakorlata, egyetemes lakomafelajánló szertartás, áldott étkezés és lelkesítő spirituális tánc, ami örömmel köszönti boldog, békés, egységes világunk eljövetelét európai, amerikai, indiai, kínai, tibeti és nepáli zenék kíséretében.

Fent látható a legújabb fotó a Tiszteletreméltó Mesterről, mely a szent tónál, KÖNIGSSEE-nél készült BERCHTESGADEN-ben, a NAGYSZERŰ NÉMETORSZÁGBAN (EU)
Időpont:
2018. augusztus 24-szeptember 2.
 
Helyszín:
5340 Kunhegyes
Május 1. u. 8.
Mahámudrá Meditációs Központ
 
 
Információ:
‭+36 30 791 9010‬
‭+36 30 752 5345‬
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. augusztus 11-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER lényegi tanításokat adott és szívbéli imák kíséretében átadta a megvilágosodás páratlan áldását is EGER TÖRTÉNELMI, SZENT VÁROSÁBAN a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU), a JELENLÉT JÓGA KÖZPONTBAN, hogy az egész emberiség mihamarabb valódi békében, gyarapodásban és nagy egységben éljen.
A tanítást a Mester régi kedves tanítványai, a Tiszt. VINCZE ZSUZSANNA és a Tiszt. TÁBOROSI NORBERT, valamint a Tiszt. TÓTH GYÖRGYI, a Tiszt. VIZI ÁGNES és a Tiszt. MIKUSKA PÉTER szervezték odaadóan. Az isteni érdemeket a végtelen sok érző lény boldogságának szentelték, akik egykor az anyáink voltak.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER a TÖKÉLETES ÚR, SÁKJAMUNI BUDDHA örömteli áldásával ruházta fel a résztvevőket, akiknek nagyszerű tanításokat adott a mulandóságról, a lemondásról, a szerető együttérzésről és megvilágosodás mindent meghaladó bölcsességéről, mely nem más, mint a jelenségek makulátlanul tiszta ürességének felismerése. A tanításon, mely MISKOLC GYÖNYÖRŰ BELVÁROSÁBAN a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU) került megrendezésre, a Mester a MINDENHATÓ VÉDELMEZŐ MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA szívbéli imáit is elmondta az egész emberiség és a világ békéjéért, gyarapodásáért és sürgető védelméért.
A spirituális eseményt a Mester régi tanítványai, a Tiszt. CSORBA ATTILA, szerető felesége CSORBÁNÉ ANDREA és gyönyörű lányuk, CSORBA EMESE szervezték a Tiszt. SASKA MÁRIA és a Tiszt. DUSZA ERIKA közreműködésével. Az isteni érdemeket minden anyánk, az érző lények megszabadulásának szentelték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER LÉNYEGI TANÍTÁSOKAT AD
ÉS ÁTADJA A LEGFŐBB VÉDELMEZŐ, MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA ISTENI BEAVATÁSÁT MISKOLC GYÖNYÖRŰ VÁROSÁBAN A NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU) 2018. AUGUSZTUS 11-ÉN 11.00-13.00-IG A RÉSZTVEVŐK SPIRITUÁLIS FEJLŐDÉSÉÉRT ÉS ERŐS VÉDELMÉÉRT SZÍVBÉLI IMÁKAT MONDVA AZ EGÉSZ EMBERISÉG VALÓDI BÉKÉJÉÉRT, GYARAPODÁSÁÉRT ÉS NAGY EGYSÉGÉÉRT.
Időpont:
2018. augusztus 11. (szombat) 11.00-13.00
 
Helyszín:
MISKOLC
Széchenyi u. 61.
Promenade étterem, emeleti különterem
 
 
Információ:
Csorba Attila: +36 30 219 1723
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívbéli imák és lényegi tanítások kíséretében átadta a LEGFŐBB VÉDELMEZŐ, MAHAGUR PADMASZAMBHAVA erőteljes beavatását BUDAPESTEN, a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁG DINAMIKUS FŐVÁROSÁBAN (EU). A tanítást a Tiszteletreméltó Mester régi kedves tanítványa, a Tiszt. SZŐLLŐSI EDIT szervezte odaadással a FARKASRÉTI SPIRITUÁLIS KÖZPONTBAN. A makulátlanul tiszta érdemeket az áldott résztvevők megvilágosodásának, valamint annak szentelték, hogy a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁG, a GYÖNYÖRŰ EURÓPA, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG mihamarabb éljen valódi békében, gyarapodásban és nagy egységben.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER ÁTADJA A LEGFŐBB VÉDELMEZŐ, MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA ERŐTELJES BEAVATÁSÁT, LÉNYEGI TANÍTÁST AD ÉS EGYETEMES TŰZ- ÉS FÜSTFELAJÁNLÓ SZERTARTÁST TART TESTÜNK, BESZÉDÜNK ÉS TUDATUNK SPONTÁN GYÓGYULÁSÁÉRT ÉS ISTENI ÁTALAKULÁSÁÉRT, VALAMINT AZ EGÉSZ VILÁG SÜRGETŐ VÉDELMÉÉRT 2018. AUGUSZTUS 5-ÉN 16.00-20.00-IG A FARKASRÉT SPIRITUÁLIS KÖZPONTBAN BUDAPEST DINAMIKUS FŐVÁROSÁBAN A NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU).

FARKASRÉT SPIRITUÁLIS KÖZPONT
1112 BUDAPEST, NÉMETVÖLGYI UTCA 132.
INFORMÁCIÓ: SZŐLLŐSI EDIT +36 709 469 990
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartást végzett régi tanítványai, a Tiszt. OVÁDI SZILVIA és szerető, tehetséges párja, a Tiszt. ZOLTÁN spirituális otthonában TÉNYŐ gyönyörű falujában GYŐR mellett a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU) odaadó tanítványai társaságában. A Mester tiszta szívéből imádkozott a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁG, A GYÖNYÖRŰ EURÓPA, ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG spirituális sikeréért és sürgető védelméért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER átadta a LEGFŐBB VÉDELMEZŐ, MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA erőteljes áldását és megosztotta gyakorlati spirituális útmutatásait a LEIER CITY CENTER-ben, a GYÖNYÖRŰ GYŐRBEN. A Tiszteletreméltó Mester arra buzdította a résztvevőket, hogy elmélkedjenek a mély lemondáson, csökkentsék le értelmetlen világi ténykedéseiket és a szerető együttérzésnek, valamint a megvilágosodás bölcsességének gyakorlásával szorgalmasan gyarapítsák az erényes tetteket.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER ERŐTELJES TANÍTÁST ÉS BEAVATÁST AD TESTÜNK, BESZÉDÜNK ÉS TUDATUNK GYÓGYULÁSÁÉRT ÉS ISTENI ÁTALAKULÁSÁÉRT GYŐR GYÖNYÖRŰ VÁROSÁBAN A NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON 2018. AUGUSZTUS 4-ÉN 17.00-19.00-IG.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. augusztus 4-én reggel GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER átadta MAHAGURU PADMASZAMBHAVA erőteljes beavatását és EGYETEMES TŰZ- ÉS FÜSTFELAJÁNLÓ SZERTARTÁST vezetett régi tanítványai, a Tiszt. KÖVESKUTI ZOLTÁN és JUDIT spirituális otthonában SOPRON GYÖNYÖRŰ VÁROSÁBAN, a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU). A Tiszteletreméltó Mester tiszta szívéből imádkozott és áldást küldött a résztvevő tanítványok erős védelméért és isteni átalakulásáért, valamint azért, hogy mihamarabb valósuljon meg az egész emberiség igazi békéje, gyarapodása és nagy egysége, anyáink, az érző lények pedig kivétel nélkül érjék el mind a megszabadulást.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER MÉLY ÚTMUTATÁSOKAT AD A LEGFŐBB VÉDELMEZŐ, MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA ERŐTELJES ÁLDÁSÁVAL 2018. AUGUSZTUS 4-ÉN 10.00-13.00-IG RÉGI TANÍTVÁNYAI, A TISZTELETREMÉLTÓ KÖVESKUTI ZOLTÁN ÉS JUDIT SPIRITUÁLIS OTTHONÁBAN ÁGFALVÁN (LIGET U. 7.), SOPRON GYÖNYÖRŰ VÁROSA MELLETT A NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU) A SZERENCSÉS RÉSZTVEVŐK ÉS AZ EGÉSZ VILÁGON MINDEN EMBERTÁRSUNK SÜRGŐS VÉDELMÉÉRT ÉS SPIRITUÁLIS FEJLŐDÉSÉÉRT.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. augusztus 3-án GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER boldogan érkezett meg a BÉCSI NEMZETKÖZI REPTÉRRE, ahol odaadó tanítványai, akik mély hálát éreznek, amiért a Mester tanítókörútra indul a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON, NÉMETORSZÁGBAN és a KIVÉTELES ROMÁNIÁBAN, és akik világszerte más tanítványokkal egyetemben nagyon várják a KUNHEGYESI MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONT TÍZÉVES ÜNNEPSÉGÉT augusztus 24-26-ig, meleg fogadtatásban részesítették.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
AMIKOR TISZTA SZÍVBŐL LEMONDÁSBAN ÉLÜNK, VILÁGI TEVÉKENYSÉGEINK TELJESEN NEVETSÉGESSÉ, ÉRTELMETLENNÉ VÁLNAK. ŐSZINTE SZERETŐ EGYÜTTÉRZÉSÜNK MÉGIS ARRA ÖSZTÖNÖZ BENNÜNKET, HOGY TANÍTÁSAINKKAL MINDEN ÉRZŐ LÉNY JAVÁRA VÁLJUNK, EZ TÖLTI MEG ÉLETÜNKET ÖRÖMMEL, ÉRTELEMMEL.

SZERETETEM ÉS JÓKÍVÁNSÁGAIMAT KÜLDÖM MINDNYÁJÓTOKNAK!
LEGYETEK BOLDOGOK, MINDIG CSELEKEDJETEK JÓT ÉS MOSOLYOGJATOK!
OM AH GURU HASZA VADZSRA HUNG. DZSAHO!
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER A GYÖNYÖRŰ SOPRONBÓL (NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁG, EU).
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. július 30-án a NAGYSZERŰ NEPÁL elnökhelyettese, a Tiszt. NANDA BAHADUR PUN és a NEPAL-BHARAT ŐSLAKOS NÉPEK BARÁTI TÁRSASÁGÁNAK (NBIPFA) szerető, tehetséges elnöke, a Tiszt. BINOD KUMAR GURUNG egy ELISMERŐ OKLEVÉLLEL szeretetetteljes kitüntetésben részesítették GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t az ELNÖKHELYETTESI HÁZBAN, KATMANDUBAN, NEPÁLBAN, amiért fáradhatatlanul és önzetlenül a NAGYSZERŰ NEPÁL, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG békéjéért, egységéért és védelméért tevékenykedik.
A különleges eseményen a NEPAL-BHARAT ŐSLAKOS NÉPEK BARÁTI TÁRSASÁG és elnöke, a Tiszt. BINOD KUMAR GURUNG őszinte elismerésük jeléül KITÜNTETŐ OKLEVELEKET adott át, melyben a következő előkelő méltóságok részesültek: Nepál dinamikus elnökhelyettese, a nepáli őslakos népek nagy büszkesége, a Tiszt. NANDA BAHADUR PUN; a nepáli kormány első női szóvivője, a Tiszt. ONSARI GHARTI MAGAR; a nepáli külügyek elnökhelyettesének tanácsadója, a Tiszt. JIVAN GURUNG; az Indiai Misszió igazgatóhelyettese, a Tiszt. DR. AJAY KUMAR; az Indiai Nagykövetség titkára, a Tiszt. K. T. KHAMPA; a NBIPFA különleges tanácsadói, a Tiszt. YUG PRASADH DHAMLA HARI KIRTI PANDEY, a Tiszt. LALIT BAHADUR GURUNG, a Tiszt. NIRMAL GURUNG, a NBIPFA alelnöke, a Tiszt. DUVAY DAL BAHADUR, a Tiszt. D.B. GURUNG, a Tiszt. KAMLA KUMARI GURUNG, a Tiszt. JITENDRA TULADHAR, a Tiszt. PRATIKSHYA KHADKA, valamint sok más tehetséges őslakos, akik minden tőlük telhetőt megtesznek a nepáli nép és társadalmunk jóllétéért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
Szeretettel meghívok mindenkit a MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONT tízéves fennállásának megünneplésére 2018. augusztus 24-26-ig KUNHEGYES békés városában, hogy együtt örvendezzünk tíz év meditációs gyakorlatának, a mély tanításoknak, isteni szertartásoknak, valamint a magam és valamennyi nagyszerű tanítványom önzetlen, szerető spirituális tevékenységének.

Szeretetem és jókívánságaim küldöm mindnyájótoknak:
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER
Hotel Marina Mandarin, a nagyszerű Szingapúrból
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
AMIKOR FELÉBRESZTJÜK AZ EGYETEMES SZERETŐ SZÍVET, AZ ÖRÖKKÉ TARTÓ SZABADSÁGOT ÉS A MEGVILÁGOSODÁS NAGY GYÖNYÖRÉT KÖZÖNSÉGES TUDATUNK TÖKÉLETES BUDDHATERMÉSZETÉBEN ÉS FELISMERJÜK MINDEN JELENSÉG MAKULÁTLANUL TISZTA ÜRESSÉGÉT, EZ A NAGYSZERŰ NIRVÁNA TÖKÉLETES SZEMLÉLETE, TÖKÉLETES MEDITÁCIÓJA ÉS TÖKÉLETES MEGVALÓSÍTÁSA. JÓKÍVÁNSÁGAIMAT ÉS ŐSZINTE SZERETETEM KÜLDÖM MINDENKINEK:

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER
FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTOR

KATMANDU, KIVÉTELES NEPÁL
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
SZERETETTEL MEGHÍVOK MINDENKIT A KUNHEGYESI MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONT TÍZÉVES ÉVFORDULÓJÁNAK MEGÜNNEPLÉSÉRE 2018. AUGUSZTUS 24-25-IG!
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
Örömteli megérkezése után GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER a LEGFŐBB VÉDELMEZŐ, GURU PADMASZAMBHAVA, MINDEN BUDDHA, FENSÉGES ISTENSÉG, az ÚR BRAHMÁ, VISNU és SIVA és VALAMENNYI DHARMAVÉDŐ mély imáját vezette FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN azzal az isteni kívánsággal, hogy mihamarabb teremtsünk valódi békét, gyarapodást és nagy egységet az emberiség és sürgős védelmet a világ számára.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. július 22-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömmel érkezett meg a TRIBHUVAN NEMZETKÖZI REPTÉRRE (KATMANDU, NEPÁL), ahol előkelő barátai és tanítványai szívbéli odaadásuk és hálájuk jeléül hagyományos szent fogadtatásban részesítették ÖT KIS ANGYAL vezetésével.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
ÖRÖMTELI VISSZATÉRÉS SZINGAPÚRBÓL SZENT OTTHONOMBA, KATMANDUBA, A NAGYSZERŰ NEPÁLBA A ROYAL THAI LÉGITÁRSASÁGGAL GONDOSKODÓ KÖVETŐM ÉS ASSZISZTENSEM, A TISZT. JOHANNA BLENNEMANN TÁRSASÁGÁBAN. JÓL SIKERÜLT A SZINGAPÚRI LÁTOGATÁSOM, KEDVES TANTVÁNYAIM ÉS BARÁTAIM TÖKÉLETES VENDÉGLÉTÁSÁT ÉS SZERETETÉT ÉLVEZTEM. ÉLETÜNKBEN A LEGNAGYOBB KINCS AZ ŐSZINTE SZERETET ÉS A JÓ SZÍV. BÁRCSAK MINDENKINEK JUTNA BELŐLE BŐVEN! JÓKÍVÁNSÁGAIMAT KÜLDÖM MINDENKINEK!
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. július 21-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER lényegi tanításokat és erőteljes áldást és beavatást adott odaadó tanítványa, a Tiszt. SEE SOON CHENG és szerető családja spirituális otthonában. Az eseményen más kedves tanítványok és szerető követők is részt vettek, többek között a Tiszt. KEE CHUN WAH és családja, a Tiszt. SEE SOON HENG és szerető családja, a Tiszt. ALEX LI és szerető felesége, a Tiszt. LISA asszony, akikkel a Mester tiszta szívéből imádkozott a LENYŰGÖZŐ SZINGAPÚR, a GYÖNYÖRŰ SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG sikeréért és védelméért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. július 16-án GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömmel érkezett meg a CHANGI NEMZETKÖZI REPTÉRRE a NAGYSZERŰ LÉLEGZETELÁLLÍTÓ SZINGAPÚRBA, ahol odaadó tanítványai és kedves barátai fogadták nagy szeretettel: a Tiszt. KEE CHUN WAH, a Tiszt. ONG CHEE HWEE és a Tiszt. SEE SOON CHENG. Vendéglátói a belvárosi HOTEL MARINA MANDARIN-ban gondoskodtak a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER kényelméről. GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER tiszta szívéből küldi mély kívánságait a NAGYSZERŰ BOLDOG SZINGAPÚRUNK sikeréért és győzelméért, valamint azért, hogy örökre békében éljen a GYÖNYÖRŰ SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKKAL.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
CSODÁLATOSAN NYARALTAM A NAGYSZERŰ USÁ-BAN, AHOL SZÁMOS MAGASRANGÚ SZEMÉLLYEL, KÖZELI SZERETŐ ROKONOKKAL ÉS KEDVES BARÁTOKKAL TALÁLKOZTAM. HÁLÁS VAGYUK MINDAHÁNYUKNAK! ÚGY VÉLEM, ERŐTELJES, SZÍVBŐL FAKADÓ ÁLDÁST ADTAM A NAGYSZERŰ AMERIKÁNAK ÉS MINDEN NYITOTT SZÍVŰ, SZERETŐ EMBEREKNEK. ÚTRA KELTEM HÁT NEW YORK-BÓL A LENYŰGÖZŐ SZINGAPÚRBA, HOGY OTT IS MEGLÁTOGASSAM KEDVES TANÍTVÁNYAIMAT, BARÁTAIMAT. KÖSZÖNETTEL
BÉKÉT, SZERETETET ÉS BOLDOGSÁGOT KÍVÁNOK MINDENKINEK! DZSAIHO!
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER, A KELET-KÍNAI LÉGITÁRSASÁG JÓHANGULATÚ JÁRATÁRÓL
 
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek különleges találkozója volt KIVÉTELES ŐEMINENCIÁJÁVAL, 2. DRUBPON DECSEN RINPOCSÉ-vel, aki PÁRATLAN ŐSZENTSÉGE, a 17. GYALVA KARMAPA, ORGYEN TRINLÉ DORDZSE SZÍVBÉLI FIA. A találkozón, amit a CSODÁLATOS NEW YORK CITY-ben, a NAGYSZERŰ USÁ-ban tartottak a HOTEL THE MARK-ban, őszinte spirituális beszélgetést folytattak az egyetemes felelősségvállalásról, mely minden embertársunk szívében felvirágoztatja az igazi békét, szeretetet és a megvilágosodás nagyszerű bölcsességét minden egyes anyánk, az érző lények megszabadulásának a javára.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t közeli tanítványai kísérték odaadóan: asszisztense, a Tiszt. JOHANNA BLENNEMANN, a Tiszt. FRANZISKA BLENNEMANN és a Tiszt. JULIANE SCHWEIKA NÉMETORSZÁGBÓL, akik abban a hatalmas szerencsében részesültek, hogy egy ARANYOS ÉLŐ BUDDHÁ-val találkozhattak.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
JÓKÍVÁNSÁGAIMAT KÜLDVE SZÍVBŐL HÁLÁS VAGYOK MINDEN KEDVES EMBERNEK, AKI ELFOGAD ÚGY, AHOGY VAGYOK, ÉS ÖRÖMMEL TÁMOGATJA TEVÉKENYSÉGEMET, AMIT AZÉRT VÉGZEK, HOGY VALÓDI BÉKÉT ÉS TESTVÉRISÉGET HOZZAK AZ EGÉSZ EMBERISÉG ÉS MINDEN VALLÁS SZÁMÁRA. A VILÁGUNK JÓL ALAKUL, EMBERTÁRSAINK EGYRE GONDOSKODÓBBAK, FELELŐSÉGTELJESEBBEK. TÖBBÉ NE MAGUNK MIATT AGGÓDJUNK! BOLDOGAN TEGYÜNK MEG MINDEN TŐLÜNK TELHETŐT VILÁGUNKÉRT, HOGY CSALÁDJAINK ÉS MINDENKI MÁS BOLDOGABB VILÁGBAN ÉLHESSENEK.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER, NEW YORK CITY, NAGYSZERŰ USA
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
FÁRADHATATLANUL DOLGOZOM AZON, HOGY KITÁRJAM A BÉKE, EGYSÉG ÉS VÉDELEM KAPUJÁT MINDNYÁJUNK SZÁMÁRA. KÉRLEK, NE BECSÜLJETEK ALÁ, NE ÉRTSETEK FÉLRE! PUSZTÁN JÓSÁGOT ÉS SZÍVBŐL FAKADÓ MOSOLYT KÉREK TŐLETEK. FOGJUNK ÖSSZE ÉS TEREMTSÜNK NAGYSZERŰ CSODÁT, HOGY A VILÁG BÉKÉBEN, SZERETETBEN ÉS EGYSÉGBEN BOLDOGABB LEGYEN!
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER, NEW YORK CITY, NAGYSZERŰ USA
 
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER tiszteletteljes meghívást kapott a KARMAPA USA SZOLGÁLATI TÁRSASÁG-hoz ELMHURST-ben (NEW YORK, NAGYSZERŰ USA) a tehetséges elnöktől, a Tiszt. THINLÉ CSÖPEL-től és a szeretetteljes tagoktól. A TISZTELETREMÉLTÓ MESTER-t, aki levezette a PÁRATLAN VÉDELMEZŐ, MAHÁKÁLA BERNAGCSEN isteni imáját, gyümölcsrizzsel és tibeti teával köszöntötték és spirituális beszélgetést folytattak vele ŐSZENTSÉGE a 17. GYALVA KARMAPA ORGYEN TRINLÉ DORDZSE egyetemes szent tevékenységének szolgálatáról az egész emberiség sürgető védelmének és megvilágosodásának javára.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
ÖRÖMTELI TALÁLKOZÓ SZERETŐ KÖZELI ROKONAIMMAL CSODÁS AMERIKAI KIRÁNDULÁSOM ALATT
Spirituális testvérem, a Tiszt. LÁMA THECSHOG TENZIN meleg fogadtatásban részesített otthonában, a DINAMIKUS NEW YORK-ban a NAGYSZERŰ USÁ-ban szerető feleségével és szerető unokatestvéremmel, a Tiszt. ACHI KARMA CSOZOM-mal együtt. Örömmel találkoztam és fogyasztottam el az áldott ételeket kedves unokatestvéreimmel, unokaöcséimmel és más közeli rokonaimmal, akik mindjának hű tanítványai ŐSZENTSÉGÉNEK a 14. DALAI LÁMÁ-nak és DINAMIKUS ŐSZENTSÉGÉNEK, a 17. GYALVA KARMAPÁNAK, ORGYEN TRINLÉ DORDZSÉ-nak.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. július 7-én isteni, lélegzetelállító találkozóm volt az áldás legfőbb forrásával, PÁRATLAN GURUMMAL, ŐSZENTSÉGÉVEL a 17. GYALVA KARMAPÁVAL, ORGYEN THRINLÉ DORDZSÉVAL, akivel mély beszélgetést folytattunk annak érdekében, hogy a NAGYSZERŰ DINAMIKUS AMERIKA, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ ERŐTELJES KÍNA, a NAGYSZERŰ OROSZORSZÁG, a KIVÉTELES EURÓPA, a NAGYSZERŰ MÉLY ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG sikeresen igazi békében és nagy egységben éljen, s így az egész emberiség és minden békeszerető vallás sürgető védelemben részesüljön, beteljesítve ezzel MAHAGURU PADMASZAMBHAVA isteni kívánságát és aktivitását. HOTEL THE MARK, NEW YORK CITY, NAGYSZERŰ USA

Közeli tanítványaimat, asszisztensemet, a Tiszt. JOHANNA BLENNEMANN-t, a Tiszt. FRANZISKA BLENNEMANN-t és a Tiszt. JULIANE SCHWEIKA-t érte az a hatalmas szerencse, hogy kíséretem tagjaként egy NAGYSZERŰ ÉLŐ BUDDHÁVAL találkozhattak.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
JÓKÍVÁNSÁGAIMAT KÜLDÖM, BOLDOG 83. SZÜLETÉSNAPOT ÉS HOSSZÚ ÉLETET KÍVÁNOK LEGKEGYESEBB ŐSZENTSÉGÉNEK, A NAGYSZERŰ 14. DALAI LÁMÁNAK
TISZTA SZÍVEMBŐL HÁLÁS VAGYOK VÉGTELEN, FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETETEDÉRT ÉS FÁRADHATATLAN MUNKÁDÉRT, MIT A SZERETŐ TIBETIEK ÉS AZ EGÉSZ EMBERISÉG JAVÁRA VÉGZEL. SZÍVBÉLI SZOLGÁLATAIM AJÁNLOM NEKED LEGKEGYESEBB ŐSZENTSÉGE, HOGY BETELJESÍTSEM EGYÜTTÉRZŐ KÍVÁNSÁGOD: HOZZ BÉKÉT ÉS EGYSÉGET AZ EGÉSZ EMBERISÉGNEK ÉS LEGYEN ÖRÖMTELI VISSZATÉRTED A SZERETŐ, SZÁMŰZETÉSBEN ÉLŐ HŰ TIBETIEKKEL EGYÜTT OTTHONODBA. RÉSZESÍTSD LEGFŐBB VÉDELMEDBEN A NAGYSZERŰ ÁZSIÁT ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT!

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER, AZ EGÉSZ EMBERISÉG BÉKÉJÉNEK ÉS EGYSÉGÉNEK ALÁZATOS SZOLGÁJA
HOTEL RADISSON MARTINIQUE, NEW YORK CITY, NAGYSZERŰ USA
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadóan tekintettte meg a PÁRATLAN JÓGI, MILARÉPA ÉLETTÖRTÉNET-éről készült előadást ŐSZENTSÉGE A 17. GYALVA KARMAPA, ORGYEN TRINLÉ DORDZSE kegyes jelenlétében, aki mélységesen inspirálta és megáldotta a kivételes eseményt, a szerencsés résztvevőket és a tehetséges színészeket a LAGUARDIA MŰVÉSZETI ÉS ELŐADÓ KÖZPONTBAN, NEW YORK dinamikus városában a NAGYSZERŰ USÁ-ban. A PÁRATLAN MILARÉPA JÓGI ÉLETTÖRTÉNET-ét bemutató spirituális darabot egyhegyűen embertársaink spirituális fejlődésének, megvilágosodásának és anyáink, minden érző lény boldogságának szentelték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
ISTENI TALÁLKOZÓ A NAGYSZERŰ JÓGIVAL, LJOPPON NACHOG ZUGSENNEL SPIRITUÁLIS OTTHONÁBAN
RESTON, VIRGINIA, USA
Spirituális testvére, a TISZTELETREMÉLTÓ LJOPPON NACHOG ZUGSEN RINPOCSE és gyönyörű hitvese meleg fogadtatásban részesítették GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t, akivel áldott ételek felett mély beszélgetést folytattak a NAGY TÖKÉLETESSÉG és a MAHÁMUDRÁ mindent meghaladó bölcsességéről minden embertársunk és anyáink, az érző lények megvilágosodásának és boldogságának javára.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
A BÉKE ÉS EGYSÉG ISTENI ÜZENETE A DINAMIKUS, NAGYSZERŰ USABELI NEW YORK CITY-BŐL AZ ÖRÖMTELI FÜGGETLENSÉG NAPJÁN

ISTENI HARCOSOK VAGYUNK. FEGYVEREINKET HÁTRAHAGYTUK. HARCOLNI NEM AKARUNK. KÜLDETÉSÜNK, HOGY BÉKÉT HOZZUNK, S MINDENKIT MEGVÉDELMEZZÜNK. A BŰNÖSÖKNEK ÉS GONOSZOKNAK EGY FELTÉTELLEL MEGBOCSÁTUNK. CSATLAKOZZATOK HOZZÁNK IGAZ SZÍVVEL A BÉKE ÉS EGYSÉG SZOLGÁLATÁBAN! BOLDOG GYŐZTES VÁLJÉK MINDNYÁJUNKBÓL! KÖSZÖNÖM!

AZ EGYETEMES, ISTENI HARCOSOK ÉS VÉDELMEZŐK NEVÉBEN:
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER, A BÉKE ÉS EGYSÉG ALÁZATOS SZOLGÁLÓJA

HOTEL RADISSON MARTINIQUE, BROADWAY, NEW YORK CITY, USA
2018. JÚLIUS 4.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
SZERETETTELJES ROKONLÁTOGATÁS
MCLEAN, GYÖNYÖRŰ VIRGINIA, USA
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek örömteli találkozója volt, melyen erőteljes áldást adott kedves közeli rokonainak, a Tiszt. KARMA GYALCHEN-nek, nagyszerű feleségének, a Tiszt. ACSI MIGMAR-nak, a Tiszt. ACSI DOLKAR-nak, két szerető fiuknak és gyönyörű lányuknak, DAVA LHADRON-nak, nagyszerű férjének, JULIAN-nak, aranyos gyermekeiknek és kivételes édesanyjuknak/nagymamájuknak, a Tiszt. ASZU JESÉ-nek, akik szívbéli odaadással és elismeréssel köszöntötték a TISZTELETREMÉLTÓ MESTERT baráti beszélgetést folytatva az áldott ételek elköltése mellett.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. június 30-án ŐEXCELLENCIÁJA DR. ÁRDZSUN KUMAR KARKI, a NAGYSZERŰ NEPÁLI KÖZTÁRSASÁG tiszteletreméltó AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI nagykövete meleg fogadtatásban részesítette GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t hivatalos rezidenciáján WASHINGTON D.C.-ben, a NAGYSZERŰ AMERIKA dinamikus fővárosában, akivel mély spirituális megbeszélést folytattak az egész világ megvilágosodásának javára.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t a Tiszt. CSANDRA PRAKASH SHARMA és a Tiszt. JOHANNA BLENNEMANN kísérték odaadóan.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
Ötnapos csodálatos elvonulás
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTERREL
Berchtesgaden, Bajor Alpok, nagyszerű Németország

2018. augusztus 14-20.
Intenzív tanítások és gyakorlás: Milarépa gurujóga, lakomafelajánlás és tűzszertartás.

Információ és jelentkezés:

+49 8634 66574
i.wischka@omahhung-milarepa.de

www.omahhung.milarepa.de
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. június 28-án GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek kivételes találkozója volt egy mély vezetővel BALTIMORE-ban (MARYLAND, USA). A Mester kifejezte szívbéli jókívánságait és imákat mondott az egész emberiség békéjéért, egységéért, boldogságáért és sikerességéért.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t dinamikus barátja és tanítványa, a Tiszt. CHANDRA PRAKASH SHARMA és a Tiszt. JOHANNA BLENNEMANN kísérték odaadóan.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER a TISZT. MARCO RUBIO SZENÁTOR és más előkelő vendégek társaságában szerető, támogató vendégként vett részt egy különleges eseményen POTOMAC-ban (MARYLAND, USA) a Tiszt. CHRISTIAN MIELE meghívására. A házigazda a Tiszt. SAM MALHOTRA volt. A TISZTELETREMÉLTÓ MESTER a NAGYSZERŰ DINAMIKUS AMERIKA minden szerető lakójának és nagyszerű vezetőjének fényes jövőt, nagy egységet és sikereket kívánt, valamint azt, hogy az emberiség az egész világon mihamarabb valósítsa meg a valódi békét, gyarapodást és egységet.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t dinamikus barátai és tanítványai, a Tiszt. DZSIAMING TIGER, a Tiszt. CHANDRA PRAKASH SHARMA és a Tiszt. JOHANNA BLENNEMANN kísérték szeretettel.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. június 27-én Maryland Állam szenátori kampányán öröm volt találkoznom az induló jelölttel, a szerető, tehetséges Tiszt. CHRISTIAN MIELE-vel, édes kisbabájával és szerető feleségével. Az eseményen, mely örömteli légkörben zajlott, más előkelő támogatók társaságában jelen volt a kivételes TISZT. MARCO RUBIO SZENÁTOR is. A rendezvény házigazdája LARRY HOGAN kormányzó csapatának volt vezetője, a Tiszt. SAM MALHOTRA volt. Erőteljes kívánságaimat küldtem, hogy a nagyszerű AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK lakói és vezetői legyenek boldogok és sikeresek, és hozzanak valódi békét, gyarapodást és egységet az egész emberiség számára.

Kísérőim szerető, dinamikus barátaim és tanítványaim, a Tiszt. CHANDRA PRAKASH SHARMA, a Tiszt. DZSIAMING TIGER és a Tiszt. JOHANNA BLENNEMANN voltak.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
NAGY HATÁST TETT RÁM, HOGY TALÁLKOZHATTAM AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KIVÉTELES SZENÁTORÁVAL, A TISZT. MARCO RUBIO-val EGY KÜLÖNLEGES ESEMÉNYEN MARYLANDBAN. NAGYSZERŰ VEZETŐT ISMERTEM MEG A SZEMÉLYÉBEN, AKIRE FÉNYES JÖVŐ VÁR. ISTEN ÉS BUDDHA VÉDELMEZZE ŐT ÉS A NAGYSZERŰ AMERIKÁT, HOGY VALÓDI BÉKÉT TEREMTSENEK AZ EGÉSZ VILÁGON!

JÓKÍVÁNSÁGAIMAT ÉS SZERETETEMET KÜLDÖM MINDENKINEK:
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER

GRAND HYATT HOTEL, WASHINGTON D.C., USA, 2018. JÚNIUS 27.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömteli látogatást tett a LENYZŰGÖZŐ TORONTÓ-ban a NAGYSZERŰ KANADÁBAN, ahol közeli rokonával, a Tiszt. CHERING DOLMÁ-val és családjával, valamint más ismerősökkel találkozott és vacsorázott együtt: a Tiszt. CHEVANG CSÖDÖN-nel és családjával, dinamikus barátjukkal, a Tiszt. DZSIA MING TIGER-rel és kivételes édesanyjával, a Tiszt. WANG asszonnyal, gyönyörű szerető feleségével, a Tiszt. JACKY SONG-gal, szerető fiukkal, JACK-kel, aranyos kislányukkal, AMY-vel és a család közeli TORONTÓ-i barátaival.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
CSODÁS ESEMÉNY A NIAGARA-VÍZESÉSNÉL
ONTÁRIÓ, NAGYSZERŰ KANADA
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER erőteljes áldást adott az egész emberiség nagyszerű győzelmére a csodás NIAGARA-VÍZESÉS-nél ONTÁRIÓBAN, a NAGYSZERŰ KANADÁBAN, áldásesőt kérve a hétsoros imával a legfőbb védelmezőtől, MAHAGURU PADMASZAMBHAVÁ-tól és végtelen sok ISTENI ANGYAL-tól, hogy gyorsan teremtsünk valódi békét, gyarapodást és nagy egységet minden embertársunk, valamint boldogságot anyáink, az érző lények számára.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t szerető asszisztense és fotósa, a Tiszt. JOHANNA BLENNEMANN, közeli rokonai, a Tiszt. CHERING DOLMA és a Tiszt. SZONAM LHÜNDUB, valamint más elkötelezett követői, az energikus üzletember és társadalmi aktivista, a Tiszt. DZSIA MING TIGER, nagyszerű édesanyja, szerető felesége és gyermekei kísérték odaadóan.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. június 18-án GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek jelentőségteljes találkozója volt a gyönyörű SAN FRANCISCO (USA) DUBLIN-i városrészének szertő, dinamikus polgármesterével, a Tiszt. David Hauberttel, aki tiszteletteljesen fogadta őt a Városházán a Tiszt. Jia Ming Tiger-rel (energikus üzletember, társadalmi aktivista, a TALA China Légi Logisztikai Társaság elnöke) és családjának barátaival, a Tiszt. Lily Min Zhu asszonnyal és férjével a Tiszt. Mr. Yanggal együtt.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
ÚTRA KELTEM PÁR HETES SZABADSÁGOMRA A NAGYSZERŰ AMERIKÁBA. MÉLY HÁLÁVAL ÉS ERŐTELJES ÁLDÁSSAL ÉRKEZEM A SZERETŐ AMERIKAIAKHOZ ÉS NAGYSZERŰ TÖRTÉNELMI ELNÖKÜKHÖZ, AKI HATALAMAS LÉPÉST TETT A BÉKE ÉS EGYSÉG LÉTREJÖTTÉÉRT ÉSZAK-KOREA NAGYSZERŰ VEZETŐJÉVEL. EZ A KIVÉTELES ESEMÉNY NAGY ÖRÖMÖT JELENT NEKEM, KÖSZÖNÖM AZ EMBERISÉGNEK ÉS AZ EGÉSZ VILÁGNAK!
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER
A BÉKE ÉS EGYSÉG ALÁZATOS SZOLGÁLÓJA
VIP LOUNGE, BUKARESTI NEMZETKÖZI REPTÉR, NAGYSZERŰ ROMÁNIA, EU
 
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
A NIRVÁNA PÁRATLAN, TISZTA GURUJA KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDIK A SZAMSZÁRA TISZTÁTALAN GURUJÁHOZ, HOGY A SÜRGŐS VÉDELEM ÉS A NAGYSZERŰ MEGSZABADULÁS EREJÉVEL RUHÁZZA FEL A LÉNYEKET. A LÉNYEG FELISMERÉSÉHEZ VEZETŐ LEGGYORSABB ÚT AZ, HA MINDKETTŐRE TISZTA SZEMLÉLETTEL TEKINTÜNK.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
NAGYSZERŰ SPIRITUÁLIS ESEMÉNY A LEGSZENTEBB BUDDHISTA HÓNAP UTOLSÓ NAPJÁN A HOTEL CAPITOLBAN, BUKARESTBEN, A NAGYSZERŰ ROMÁNIA (EU) DINAMIKUS FŐVÁROSÁBAN
2018. június 13-án este GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER mély tanításokat adott, valamint átadta a PÁRATLAN SÁKJAMUNI BUDDHA erőteljes áldását a szerencsés résztvevők sürgős védelméért és megvilágosodásáért. A Mester ugyanakkor tiszta szívéből imádkozott a KIVÉTELES ROMÁNIA, a NAGYSZERŰ EURÓPA és ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG minden szerető lakójának békéjéért, gyarapodásáért és nagy egységéért. Az isteni érdemeket minden anyánk, az érző lények boldogságának és nagy megszabadulásának szentelte, egyikőjükről sem megfeledkezve.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
TÍZNAPOS ÖRÖMTELI SPIRITUÁLIS ELVONULÁS A SZENT FEKETE-TENGERNÉL ROMÁNIÁBAN
HOTEL CRISTAL, JUPITER, CONSTANTA, ROMÁNIA (EU)
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadóan vezette és gyakorolta az egyetemes lakomafelajánlás, tűz- és füstfelajánlás és imazászló kifüggesztés isteni szertartásait odaadóan kérve a PÁRATLAN GURU PADMASZAMBHAVÁT, minden BUDDHÁT, ISTENSÉGET, DHARMAVÉDŐT és VÉGTELEN SOK ANGYALT, hogy hozzanak sürgős védelmet, békét, gyarapodást, nagyszerű győzelmet és egységet minden kedves embertársunknak. A gyakorlatok makulátlanul tiszta érdemét minden anyánk, minden érző lény megszabadulásának szentelték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
TÍZNAPOS ÖRÖMTELI SPIRITUÁLIS ELVONULÁS A SZENT FEKETE-TENGERNÉL ROMÁNIÁBAN
HOTEL CRISTAL, JUPITER, CONSTANTA, ROMÁNIA (EU)
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER A LEGFŐBB VÉDELMEZŐ, MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA erőteljes áldásában részesítette a szerencsés résztvevőket, hogy oltalom alatt álljanak és spirituáis sikereket érjenek el, majd szívbéli imákat mondott a KIVÉTELES ROMÁNIA, a NAGYSZERŰ EURÓPA és az EGÉSZ VILÁG békéjéért, gyarapodásáért és nagy egységéért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
PÁRATLAN VÉDELMEZŐNK, NAGYSZERŰ MESTEREM, ŐSZENTSÉGE A 17. GYALVANG KARMAPA ÉS JÓMAGAM MINDANNYIÓTOK VÉDELMÉT ÉS BOLDOGSÁGÁT SZOLGÁLJUK. MOSOLYOGJUNK HÁT SZÍVÜNKBŐL! AGGODALMASKODÁS HELYETT ÖRVENDEZZÜNK! ÖRÖKRE SZERETNI FOGUNK BENNETEKET. DZSAIHO! DZSAIHO! DZSAIHO!

ŐSZINTE SZERETETTEL ÉS ÜDVÖZLETTEL:
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER A SZENT FEKETE-TENGERTŐL 
A NAGYSZERŰ ROMÁNIA, EU
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
TÍZNAPOS ÖRÖMTELI SPIRITUÁLIS ELVONULÁS A SZENT FEKETE-TENGERNÉL ROMÁNIÁBAN
HOTEL CRISTAL, JUPITER, CONSTANTA, ROMÁNIA (EU)
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER lelkesen egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartást vezetett, melyen örömteli spirituális táncot járt az áldott résztvevőkkel. A szertartással őszinte odaadó szívvel megörvendeztette valamennyi BUDDHÁT, ISTENSÉGET, DHARMAVÉDELMEZŐT és ISTENI ANGYALT és szerető együttérzéssel gondoskodott a végtelen sok LÁTHATATLAN LÉNYRŐL és SZELLEMLÉNYRŐL, hogy boldogok legyenek. A makulátlanul tiszta érdemeket minden embertársunk békéjének, gyarapodásának és nagy egységének, valamint anyáink, az érző lények megszabadulásának szentelte.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
TÍZNAPOS ÖRÖMTELI SPIRITUÁLIS ELVONULÁS A SZENT FEKETE-TENGERNÉL
HOTEL CRISTAL, JUPITER, CONSTANTA, ROMÁNIA (EU)
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER mély tanításokat adott, melyben bemutatta a makulátlanul tiszta lényeget, a tudat eredendően tiszta, örökre énnélküli, szeretetteljes, gyönyörteli természetét és a jelenségek egyetemes isteni igazságát, az ürességet. Az áldott résztvevőkkel intenzíven meditált, az OM AH HUNG légzőjógát, a nevetőjógát és az OM MANI PADME HUNG HRI mantrát gyakorolva minden anyánk, az érző lények megszabadulásáért
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
TÍZNAPOS SPIRITUÁLIS ELVONULÁS A SZENT FEKETE-TENGERNÉL ROMÁNIÁBAN
HOTEL CRISTAL, JUPITER, CONSTANTA, ROMÁNIA, EU
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER mély spirituális útmutatásokat adott a lemondás gyakorlásáról és a duális ragaszkodás, valamint az egóhoz való ragaszkodás elvágásáról, melyet valódi szerető együttérzés és a megvilágosodás páratlan bölcsessége kifejlesztésével érhetünk el. A Mester buzgón vezette MAHAGURU PADMASZAMBHAVA GURUJÓGA gyakorlatát, melyen szívből imádkozott a szerencsés résztvevők spirituális fejlődéésért, az emberiség sürgető védelméért, békéjéért, gyarapodásáért és nagy egységéért, valamint minden anyánk, az érző lények megszabadulásáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
ISTENI TŰZ- ÉS FÜSTFELAJÁNLÓ SZERTARTÁS A SZENT-FEKETE TENGERNÉL TARTOTT TÍZNAPOS ELVONULÁSON
HOTEL CRISTAL, JUPITER, CONSTANTA, ROMANIA, EU
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER inspiráló EGYETEMES TŰZ- ÉS FÜSTFELAJÁNLÓ SZERTARTÁST tartott a SZENT FEKETE-TENGERNÉL ROMÁNIÁBAN (EU) megörvendeztetve ezzel a BUDDHÁKAT, ISTENSÉGEKET, DHARMAVÉDŐKET, ISTENI ANGYALOKAT, és kielégítve számtalan sok SZELLEMLÉNYT, FORMNÉLKÜLI LÉNYT és ÉHES SZELLEMET. A szertartást anyáink, az érző lények sürgető védelmének, isteni átalakulásának és örök boldogságának szentelte, egyikőjükről sem megfeledkezve.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER nagy örömmel indította el a FEKETE-TENGERNÉL a gyönyörű CONSTANTÁ-ban (HOTEL CRISTAL, JUPITER üdülőfalu, ROMÁNIA, EU) tíznapos spirituális elvonulását a PÁRATLAN ÚR BUDDHA isteni beavatásával, szívbéli tanításokkal és imákkal az egész emberiség spirituális fejlődéséért, sürgető védelméért, békéjéért, gyarapodásáért, nagy egységéért és minden anyánk, az érző lények boldogságáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A SZENT TELIHOLD estéjén GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER ISTENI FÉNY- és LAKOMAFELAJÁNLÓ SZERTARTÁST végzett a résztvevőkkel KUNHEGYESI MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTJÁBAN, melyen mélységes imákat mondott és szívbéli jókívánságokat fogalmazott meg anyáinkért, az érző lényekért, hogy tisztuljon meg tudatlanságuk sötétsége és szabaduljanak meg minden félelemtől és szenvedéstől.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A SZÍVSZÚTRA ÉS MAHÁMUDRÁ PÁRATLAN TANÍTÁSAINAK ÖTÖDIK, ZÁRÓ NAPJA, ISTENI BEAVATÁS TELIHOLDKOR A TÖRTÉNELMI BUDDHA, SÁKJAMUNI SZENT HÓNAPJÁBAN
2018. május 29-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER mély tanításokat adott a SZÍVSZÚTRÁRÓL és teljes magyarázatot fűzött a MAHÁMUDRÁ KÍVÁNSÁGIMÁHOZ is, melyet a MINDENTUDÓ 3. KARMAPA, RANGDZSUNG DORDZSE írt. A tanításon elhangzó szívbéli imákkal a Mester megáldotta a szerencsés résztvevőket, hogy sürgős védelemben és spirituális sikerekben részesüljenek. A KIVÉTELES MAGYARORSZÁGON (EU), a KUNHEGYESI MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTBAN zajló esemény makulátlanul tiszta érdemeit minden anyánk, minden érző lény megszabadulásának és boldogságának szentelték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szorgalmasan vezette és gyakorolta a PÁRATLAN JÓGI, DZSECÜN MILARÉPA mélységes gyakorlatát és EGYETEMES GÁNACSAKRA LAKOMAFELAJÁNLÓ SZERTARTÁSÁT azt kívánva, legyünk képesek a végső lemondás gyakorlására és váljunk BUDDHÁVÁ egy élet alatt. A Mester tiszta szívéből imádkozott, hogy valósítsuk meg az emberiség valódi békéjét, gyarapodását és nagy egységét, az érző lények pedig, akik az anyáink, érjék el a megszabadulást. MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONT, KUNHEGYES, NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁG, EU.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER EGYETEMES a LEGFŐBB VÉDELMEZŐ, MAHAGURU PADMASZAMBHAVA, MINDEN BUDDHA, ISTENSÉG, ISTENI ANGYAL és DHARMAVÉDELMEZŐ EGYETEMES LAKOMAFELAJÁNLÓ SZERTARTÁSÁT végezte KUNHEGYESI MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTJÁBAN a GYÖNYÖRŰ MAGYARORSZÁGON, és szívbéli imákat mondott, hogy az EGÉSZ EMBERISÉG mihamarabb éljen valódi békében, gyarapodásban és egységben, anyáink, az érző lények pedig érjék el a megszabadulást.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER EGYETEMES TŰZ- és FÜSTFELAJÁNLÓ SZERTARTÁST vezetett odaadó tanítványai, a Tiszt. PATAKI KÁLMÁN és a Tiszt. PATAKINÉ HELÉN spirituális otthonában MAROSVÁSÁRHELYEN a GYÖNYÖRŰ ROMÁNIÁBAN kielégítve, megtisztítva és megszabadítva ezzel a BARDÓBAN (KÖZTES LÉTBEN) tartózkodó lényeket, számtalan sok FORMANÉLKÜLI szellemlényt és éhes szellemet. A makulátlanul tiszta érdemeket a családtagok, odaadó résztvevők, az egész emberiség és minden anyánk, az érző lények jó egészségének, spirituális fejlődésének és boldogságának szentelték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER A MEGVILÁGOSODÁS BÖLCSESSÉGÉNEK TANÍTÁSAI KÍSÉRETÉBEN ÁTADTA A PÁRATLAN BUDDHA NAGYSZERŰ ÁLDÁSÁT MAGYARORSZÁG FŐVÁROSÁBAN, BUDAPEST ENERGIKUS SPIRITUÁLIS VÁROSÁBAN A TÖRTÉNELMI BUDDHA, SÁKJAMUNI SZENT HAVÁBAN. A MESTER TISZTA SZÍVÉBŐL IMÁDKOZOTT EMBERTÁRSAINK BÉKÉJÉÉRT, GYARAPODÁSÁÉRT, NAGY EGYSÉGÉÉRT ÉS SPIRITUÁLIS FEJLŐDÉSÉÉRT AZ EGÉSZ VILÁGON, VALAMINT MINDEN ANYÁNK, AZ ÉRZŐ LÉNYEK BOLDOGSÁGÁÉRT.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadó meghívást kapott a Tiszt. GELLU TOMA úrtól és a Tiszt. ADRIANA TOMA asszonytól, hogy EGYETEMES TŰZ- ÉS FÜSTFELAJÁNLÓ SZERTARTÁST vezessen spirituális otthonukban, BALOTESTI-ben (BUKAREST, NAGYSZERŰ ROMÁNIA, EU). A szervezők a tűzszertartásra odaadó résztvevőként barátaikat is meghívták a Tiszt. CIPRIAN VLAD és a Tiszt. RUXANDRA MINDROCEANU spirituális köréből, akik mindketten a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER kivételes tanítványai és barátai.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER és az odaadó jelenlévők TEJNEKTÁRT ajánlottak fel a gyönyörű tónak, mellyel megörvendeztették a VÍZBEN élő ANGYALOKAT és SZELLEMLÉNYEKET, és megtisztították a SZENT VÍZ ELEMET és a FÖLDANYÁT.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
Különleges elvonulás a SZENT HÓNAPBAN
1 millió SÁKJAMUNI BUDDHA mantra gyűjtése
TATJATHA OM MUNI MUNI MAHA MUNI SAKJA MUNI JE SZVAHA
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER tanításokat ad
- a Szívszútráról és mahámudráról
- a dualitás és egó átvágásának nagy bölcsességéről
- minden jelenség makulátlanul tiszta ürességének felismeréséről


Időpont:
2018. május 25. péntek, 17:00 — 2018. május 29. kedd, 17:00
 
Helyszín:
Kunhegyes
Május 1. u. 8.
Mahámudrá Meditációs Központ
 
 
Információ:
+36 30 791 9010
+36 30 752 5345
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
KIVÁLÓ MINISZTERELNÖKÜNK, SHREE K.P. SHARMA OLI DZSI JÓ EGÉSZSÉGÉÉRT ÉS SIKERESSÉGÉÉRT MONDOK MÉLY IMÁKAT, HOGY MIHAMARABB TEREMTSEN NAGYSZERŰ GYARAPODÁST, ÖRÖMTELI EGYSÉGET ÉS MELEG BARÁTSÁGOT SZENT NEMZETÜNK, A NAGYSZERŰ NEPÁL, A NAGYSZERŰ NEMES INDIA, A NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, A NAGYSZERŰ ÁZSIA ÉS AZ EGÉSZ VILÁG LAKÓI ÉS VEZETŐI KÖZÖTT.
SZÍVBÉLI SZERETETEM ÉS JÓKÍVÁNSÁGAIMAT KÜLDÖM MINDENKINEK:
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER
 
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER SZÍVBÉLI ÚTMUTATÁSOK KÍSÉRETÉBEN NAGY ÁLDÁST ADOTT A PÁRATLAN GYÓGYÍTÓ BUDDHA ERŐTELJES IMÁJÁVAL A SZERENCSÉS RÉSZTVEVŐK TESTÉNEK, BESZÉDÉNEK ÉS TUDATÁNAK GYORS GYÓGYULÁSÁÉRT ÉS ISTENI ÁTALAKULÁSÁÉRT AZ EMPIRE RENDEZVÉNYHÁZBAN BUKARESTBEN, A NAGYSZERŰ ROMÁNIÁBAN (EU).
A spirituállis eseményt a Mester régi tanítványai, a Tiszt. fordító, MIHAELA PASCU, a Tiszt. jogász, VICTOR OPRISAN, a Tiszt. IULIANA OPRISAN asszony és kivételes lányuk, ANA-NICOLETA szervezték odaadóan MIHAELA GEORGESCU PROFESSZORASSZONY, a Tiszt. IULIANA STROE és a Tiszt. GABRIEL BARCAN segítségével. A tiszta érdemeket minden anyánk, az érző lények békéjének, gyarapodásának és boldogságának szentelték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
MEGTISZTÍTÓ BEAVATÁS A CAPITOL HOTELBEN BUKARESTBEN, A NAGYSZERŰ ROMÁNIÁBAN (EU)
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER mély megtisztító beavatást adott a PÁRATLAN VADZSRASZATTVA BUDDHA isteni áldásával és a SZÁZSZÓTAGÚ MANTRA recitálásával, hogy megtisztítsa az odaadó résztvevők TESTÉNEK, BESZÉDÉNEK és TUDATÁNAK elhomályosulásait és negativitását. A makulátlanul tiszta érdemeket NAGYSZERŰ FÖLDANYÁNK sürgető védelmének és megsegítésének, valamint minden érző anyánk boldogságának szentelték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER mély tanítások kíséretében átadta a PÁRATLAN VÉDELMEZŐ MAHAGURU PADMASZAMBHAVA erőteljes áldását az odaadó résztvevők isteni átalakulásáért és megvilágosodásáért, és tiszta szívéből imádkozott valamennyi békeszerető vallás és minden embertársunk békéjéért, gyarapodásáért és nagy egységéért.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER és az odaadó résztvevők a KIVÉTELES ROMÁNIA, a NAGYSZERŰ EURÓPA, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG spirituális fejlődésének, sürgető védelmének és minden érző anyánk boldogságának szentelték ezt a kivételes négynapos spirituális programot, melyet a CAPITOL HOTEL-ben, a GYÖNYÖRŰ BUKARESTBEN tartottak.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER dinamikusan egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartást végzett és vezetett odaadó résztvevők társaságában a KIVÉTELES BUKARESTBEN, a NAGYSZERŰ ROMÁNIÁBAN (EU). A tűzszertartást, mellyel tiszta szívből megörvendeztették a BUDDHÁKAT, ISTENI ANGYALOKAT, DHARMAVÉDŐKET, és kielégítettek számtalan sok láthatatlan lényt, szellemlényt és éhes szellemet, az egész emberiség gazdagságáért és sürgős védelméért, valamint minden anyánk, az érző lények boldogságáért végezték egyikőjükről sem megfeledkezve.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER lényegi tanításokat és beavatást adott a NAGY MEGSZABADÍTÓ SZENT HUSZONEGY TÁRÁ ANYA isteni imájának odaadó gyakorlásával sürgős védelmet és spirituális fejlődést biztosítva mindazok számára, akik jelen voltak a CAPITOL HOTEL-ben, BUKARESTBEN, a KIVÉTELES ROMÁNIÁBAN (EU). A tanítással egyúttal a NEMZETKÖZI ANYÁK NAPJÁT is megünnepelték, TISZTA SZÍVBŐL ÖRVENDEZVE AZ ANYÁK FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETETÉNEK.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER lényegi tanításokat és beavatást adott az odaadó résztvevők spirituális átalakulásáért és megvilágosodásáért a CAPITOL HOTEL-ben megtartott programsorozaton a DINAMIKUS FŐVÁROSBAN, BUKARESTBEN. A Mester szívbéli imákat is mondott a KIVÉTELES ROMÁNIA, a NAGYSZERŰ EURÓPA, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG spirituális sikeréért, gyarapodásáért és nagy egységéért. A makulátlanul tiszta érdemeket minden embertársunk sürgető védelmének és boldogságának, valamint minden anyánk, az érző lények megszabadulásának szentelték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. május 10-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER boldogan érkezett meg BUKARESTBE, a NAGYSZERŰ ROMÁNIA DINAMIKUS FŐVÁROSÁBA az EU-ban, ahol lényegi tanításokat adott az önzetlen szerető együttérzés gyakorlásáról, és átadta a NAGYSZERŰ PÁRATLAN MESTER, CSADRAL SZANGYÉ DORDZSE RINPOCSE erőteljes áldását. A Mester arra kérte a résztvevőket, hogy népszerűsítsék a vegetáriánus életmódot és tartsák meg a szigorú fogadalmat, hogy nem ártanak egy érző lénynek sem, akik az anyáink.

A megvilágosodás és spirituális diskurzus nagyszerű programsorozatát a Mester szerető tanítványai szervezték odaadóan a CAPITOL HOTEL-ben, a DINAMIKUS BUKAREST SZÍVÉBEN.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartást végzett a GYÖYNÖRŰ TEMESVÁRON, a NAGYSZERŰ ROMÁNIÁBAN (EU) az egész emberiség sürgős védelméért, az akadályok eltávolításáért, a valódi béke, gyarapodás és boldogság megvalósításáért, valamint minden anyánk, az érző lények megszabadulásáért. Az odaadó résztvevők egyúttal erőteljes áldásban is részesültek.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
ZÍVBÉLI JÓKÍVÁNSÁGAIMAT ÉS ERŐS IMÁIMAT KÜLDÖM A DINAMIKUS, SZERETŐ INDIAI VEZETŐ, SRI NARENDRA MODI DZSI ÉS A KIVÉTELES NEPÁLI MINISZTERELNÖK, SRI K.P. SHARMA OLI DZSI JELENTŐSÉGTELJES NEPÁLI TALÁLKOZÓJA ALKALMÁBÓL. ERŐSÍTSÉK TOVÁBB A KÉT SZENT NEMZET, A NAGYSZERŰ NEMES INDIA ÉS A KIVÉTELES NEPÁL SZERETŐ LAKÓINAK GYARAPODÁSÁT ÉS IGAZ BARÁTSÁGÁT, ÉS TERJESSZÉK TOVÁBB MIHAMARABB A VALÓDI BÉKÉT, EGYSÉGET ÉS ERŐS VÉDELMET A SZOMSZÉDOS ÁZSIAI ORSZÁGOKRA ÉS AZ EGÉSZ VILÁGRA.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER
HOTEL CAPITOL, BUKAREST, DINAIMKUS ROMÁNIA, EU
 
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER lényegi tanításokat adott és szívbéli imák kíséretében átadta MAHAGURU PADMASZAMBHAVA páratlan áldását azt kívánva, hogy az odaadó résztvevők a MANSARDA MŰVÉSZETI TANSZÉKEN a GYÖNYÖRŰ TEMESVÁRON (KIVÉTELES ROMÁNIA, EU) részesüljenek sürgős védelemben és spirituális fejlődésben. A Mester a tiszta érdemeket annak szentelte, hogy a NAGYSZERŰ ROMÁNIA, a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁG, a NAGYSZERŰ EURÓPA, a NAGYSZERŰ ÁZSIA, valamint az EGÉSZ VILÁG mihamarabb éljen valódi békében, gyarapodásban és nagy egységben, az érző lények, akik az anyáink pedig kivétel nélkül mind érjék el a megszabadulást.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
TANÍTÓKÖRÚT A NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON

KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER lényegi tanításokat ad és isteni tűzszertartást, valamint más imákat vezet az egész világ spirituális fejlődéséért békéjéért, egységéért és sürgető védelméért.
GYŐR
2018. április 14. (szombat) 14.00-17.00
Hotel Konferencia, Apor Vilmos püspök tere 3.
Információ: +36 20 2112 162

BUDAPEST
2018. április 15. (vasárnap) 14.00-18.00
Farkasrét Spirituális Központ, Németvölgyi út 132.
Információ: +36 70 946 9990

MISKOLC
2018. április 17. (kedd) 17.00-19.00
Magyar Tudományos Akadémia, díszterem, Erzsébet tér 3.
Információ: +36 30 791 9010

EGER
2018. április 18. (szerda) 18.00-20.00
JELenLÉT Jóga Műhely, Széchenyi István utca 64.
Információ: +36 70 502 0926
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartást vezetett, megörvendeztetve az isteni lényeket és kielégítve valamennyi szellemlényt, éhes szellemet és végtelen sok láthatatlan lényt. A makulátlanul tiszta érdemeket az egész emberiség sürgős védelmének és kivétel nélkül minden anyánk, minden érző lény boldogságának szentelte.
Az isteni tűzszertartást a Mester régi tanítványa, a tiszt. RUZSOVICS KLÁRA és szerető férje, NÁDASDI TIBOR szervezték odaadóan spirituális otthonukban, KAJÁRPÉC gyönyörű falujában GYŐR mellett a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU) 2018. április 14-én más odaadó tanítványok, a Tiszt. ZSANDA-GURUNG KATALIN, a Tiszt. TÓTH ANETT és szerető férje, a Tiszt. TÓTH BALÁZS, a Tiszt. OVÁDI SZILVIA, a Tiszt. BOBÁKNÉ ILDIKÓ és szerető lánya, BOBÁK BERNADETT, a Tiszt. HUSZÁR GÁBOR és szerető menyasszonya, a Tiszt. NÉMETH KATALIN és az odaadó GYŐRI SZANGHA segítségével.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
ISTENI TANÍTÓKÖRÚT A NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON ÉS KELET-EURÓPÁBAN
2018. április 14-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER lényegi tanításokat adott a megvilágosodás bölcsességének és az egyetemes szerető együttérzésnek a gyakorlásáról a KONFERENCIA HOTEL-ben GYŐR gyönyörű városában a nagyszerű MAGYARORSZÁGON (EU), és erőteljes imákat mondott a szerencsés résztvevők spirituális fejlődéséért, valamint embertársaink és anyáink, az érző lények sürgős védelméért és nagy megszabadulásáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. április 13-án GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szeretetteljesen megérkezett a NEMZETKÖZI BÉCSI REPTÉRRE a NAGYSZERŰ AUSZTRIÁBA (EU), ahol odaadó MAGYAR TANÍTVÁNYAI meleg fogadtatásban részesítették kifejezve hálájukat, amiért a Mester KELET-EURÓPÁBA jött tanító körútra.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek baráti, spirituális találkozója volt az energikus spirituális vezetővel, ŐSZENTSÉGÉVEL ÁCSÁRJA DR. LOKÉSH MUNI DZSI-vel annak isteni ashramjában ÚJDELHIBEN, a NAGYSZERŰ INDIÁBAN 2018. április 11-én. A találkozón a felek az egész emberiség sürgető védelméről és minden isteni vallás békéjéről, egységéről és testvériségéről folytattak mély megbeszélést. ŐSZENTSÉGE ÁCSÁRJA DR. LOKÉSH MUNI DZSI kegyesen arra invitálta a TISZTELETREMÉLTÓ MESTERT, hogy a többi vallás spirituális vezetőivel egyetemben csatlakozzon buzgó spirituális tevékenységéhez.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018 április 10-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek rövid találkozója volt az EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉS (FELSŐOKTATÁS) energikus miniszterével és a volt MAHARASHTRA-i RENDŐRI MEGBÍZOTTAL, a Tiszt. SZATJAPAL SZINGH DZSI-vel annak központi irodájában, SHASZTRI BHAVAN-ban (ÚJDELHI, INDIA). A Mester erős áldását küldte, hogy a NAGYSZERŰ NEMES INDIA szerető polgárai gazdagságban és egységben, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG lakói pedig igaz testvériségben és békében éljenek.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018 április 9-én az INDIAI KORMÁNY JÓLÉTI ÉS FOGYASZTÓI TANÁCS-ának energikus országos elnöke, a TISZT. ARUN V. DESHPANDE meleg fogadtatásban részesítette GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t a MAHARASHTA SZADAN-ban, aki erőteljes áldását és jókívánságát küldte a NAGYSZERŰ INDIA sikerességéért: a nagyszerű nemzet lakói éljenek békében, gyarapodásban és egységben, nagyszerű történelmi vezetőjük, SRI NARENDRA MODI DZSI isteni csapatával együtt pedig örvendjen jó egészségnek, hosszú életenek és sikereknek, hiszen fáradhatatlanul tevékenykednek a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, EGÉSZ ÁZSIA és a VILÁG védelméért és boldogságáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. április 9-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadó látogatást tett KEGYES ŐSZENTSÉGÉ-nél, a VADZSRADHARA GURU-nál, 12. KENTING TAI SZITUPÁ-nál, a páratlan MAITREIA BUDDHA megtestesülésénél ÚJDELHIBEN, a NAGYSZERŰ INDIÁ-ban, s fogadta együttérző útmutatásait. ŐSZENTSÉGE arra kérte a Mestert, hogy vigyázzon egészségére, majd szívből megáldotta, hogy minden érző anyánk békéjét, egységét és javát szolgáló spirituális tevékenysége sikeres legyen.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. április 7-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek baráti találkozója volt az indiai kormányzó BHARATIJA DZSANATA PÁRT energikus alelnökével, a Tiszt. SRI SJAM DZSADZSU DZSI-vel, akinek gratulált új, csodálatos SZÉKHÁZ-uk megépüléséhez. A Mester emellett szívbéli jókívánságait és imáit küldte, hogy a NAGYSZERŰ NEMES INDIA szerető lakóinak gyarapodásban, egyenlőségben és nagy egységben legyen részük EGÉSZ ÁZSIA és a VILÁG védelmére.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. április 6-án GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívből gratulált a NAGYSZERŰ NEPÁL energikus miniszterelnökének, ŐEXCELLENCIÁJÁNAK K.P. SHARMA OLI DZSI-nek a NEPÁLI NAGYKÖVETSÉGEN rendezett fogadáson ÚJDELHIBEN, INDIÁBAN, és jókívánságait küldte, hogy a NAGYSZERŰ NEMES INDIA energikus történelmi miniszterelnökével, ŐEXCELLENCIÁJÁVAL SRI NARENDRA MODI DZSI-vel tervezett fontos találkozója sikeres legyen. Hozzanak mihamarabb nagy gazdagságot és boldogságot mindkét SZENT NEMZET-nek, és fejlesszék kölcsönös, testvéri kapcsolatukat a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNÁ-val és a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁN-nal EGÉSZ ÁZSIA és a VILÁG sürgető védelmének és egységének érdekében.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER több ezer szerencsés résztvevővel együtt odaadóan fogadta ŐSZENTSÉGÉ-től a 10. NAGY SZANGYÉ NYENPÁ-tól a NYINGTHIG JADZSHI tizenhárom kötetének teljes beavatását és szóbeli átadását, mely MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA, BHIMAMITRA és GYALVA LHONGCSENPA szívbéli útmutatásait tartalmazza. A nagyszerű tíznapos eseményre a BENCSEN KOLOSTOR-ban, KATMANDU-ban, NEPÁL-ban került sor.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER tíznapos elvonulást vezet, melyen mély imákkal és szertartásokkal kísért intenzív tanításokat és beavatást ad az egyetemes szerető együttérzés és a megvilágosodás mindent meghaladó bölcsessége gyakorlásáért világunk védelmének javára.
Kunhegyes, 2018. április 22-május 1.
Helyszín:
5340 Kunhegyes
Május 1. utca 8.
Mahámudrá Meditációs Központ
 
 
Információ:
Dusza Erika: 30/791-9010
Kissné Annamari: 20/480-5608
Vincze Zsuzsanna: 70/502-0926
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
Szívből gratulálok ŐEXCELLENCIÁJÁNAK BIDHJA DÉVI BHANDARI-nak, akit KIVÉTELES NEPÁLUNK újra TISZTELETREMÉLTÓ ELNÖKÉNEK választott. Jókívánságaimat küldöm és imádkozom jó egészségéért, hosszú életéért és azért, hogy KIVÁLÓ NEMZETÜNK nagyszerű gondoskodó ANYJAKÉNT megszilárdítsa a szeretetteljes nepáliak békéjét, gyarapodását és nagy egységét, így inspirálva valamennyi jelentős SZOMSZÉDOS ORSZÁGOT, a NAGYSZERŰ ÁZSIÁT és az EGÉSZ VILÁGOT.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER, A BÉKE ÉS EGYSÉG SZOLGÁLÓJA

FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTOR
KATMANDU, NEPÁL
 
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER meleg fogadtatásban részesítette MÉLY ŐKIRÁLYI FENSÉGÉT ASHARADZSE GAEKWAD HERCEGNŐT, a GYÖNYÖRŰ BARODA (GUDZSARAT, NAGYSZERŰ INDIA) tehetséges, szerető MAHARÁNI-ját és energikus, társadalmi aktivistáját FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN. A jelentős megbeszélésen szívbéli imákat is mondtak a KIVÉTELES NEPÁL, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁN, a NAGYSZERŰ ENERGIKUS KÍNA és a GYÖNYÖRŰ TIBET és MONGÓLIA értékes ősi kultúrájának és hagyományának sürgős védelméért, valamint a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG valódi békéjének, gyarapodásának és egységének megvalósulásáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
EZEN A SZENT NAPON, AMIKOR TÖRTÉNELMI BUDDHÁNK NAGY CSODÁKAT VITT VÉGHEZ MINDEN ÉRZŐ ANYÁNK MEGSZABADULÁSÁÉRT, SZÍVBÉLI JÓKÍVÁNSÁGAIM ÉS IMÁIM KÜLDÖM MINDEN SZERETŐ BARÁTOMNAK, TANÍTVÁNYOMNAK ÉS EMBERTÁRSAMNAK EGYIKŐJÜKRŐL SEM MEGFELEDKEZVE. LEGYENEK BOLDOGOK ÉS ÉRJÉK EL A NAGYSZERŰ MEGSZABADULÁST!
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER boldogan ünnepelte a HŰSÉGES KUTYA 2018-AS ISTENI ÚJÉVÉT az EGYESÜLT HIMALÁJAI KULTURÁLIS MŰSOR-ral FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN. A résztvevők megcsodálhatták a gyönyörű TIBETI HÓPÁRDUC TÁNCOT, valamint a SHERPA, TAMANG, HJOLMO és a SZENT NEPÁLI KÖZÖSSÉG ÉNEKEIT és TÁNCAIT. A tiszteletreméltó közönség soraiban PARLAMENTI KÉPVISELŐK, a NEMZETKÖZI SHERPA KÖZÖSSÉG elnöke, DINAMIKUS HELYI VEZETŐK és külföldi vendégek is helyet foglaltak, hogy együtt erőteljes áldást adjanak, megvédelmezzék és egyesítsék az EGÉSZ HIMALÁJAI RÉGIÓT, a NAGYSZERŰ ÁZSIÁT és az EGÉSZ VILÁGOT. Emellett azt kívánták, hogy embertársaink mihamarabb tegyenek szert valódi békére, gyarapodásra és nagyszerű egységre, anyáink, az érző lények pedig éljenek boldogságban.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER lényegi tanítások és imák kíséretében átadta a PÁRATLAN VÉDELMEZŐ MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA mély áldását az odaadó résztvevőknek FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN, hogy erőteljes védelmet biztosítson a KIVÉTELES NEPÁLNAK, a NAGYSZERŰ ÁZSIÁNAK és az EGÉSZ VILÁGNAK, az embertársainknak gyorsan megvalósuló, valódi békét, gyarapodást és egységet, anyáinknak az érző lényeknek pedig megszabadulást hozzon.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
Őszintén gratulálok ŐEXCELLENCIÁJÁNAK K.P. SHARMA OLI DZSI-nek, amiért újraválsztották a KIVÉTELES NEPÁL MINISZTERELNÖKÉNEK. Tiszta szívből azt kívánom, hogy sikeresen hozzon valódi békét, gyarapodást és egységet NAGYSZERŰ NEMZETÜNK szerető polgárainak, valamint újból erősítse meg baráti, testvéri kapcsolatunkat a NAGYSZERŰ NEMES INDIÁVAL, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNÁVAL, a NAGYSZERŰ SZOMSZÉDOS ÁZSIAI ORSZÁGOKKAL és az EGÉSZ VILÁGGAL.

Szívből imádkozom ŐEXCELLENCIÁJA K.P. SHARMA OLI DZSI jó egészségéért és hosszú életéért.

Szeretetteljes üdvözlettel:
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER
FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTOR, KATMANDU, NEPÁL
2018. február 18.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A TIBETI ÚJÉV (LOSZÁR) első napján GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER mélységes imákat vezetett FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN, KATMANDUBAN, NEPÁLBAN a PÁRATLAN VÉDELMEZŐ MAHÁGURU PADMASZAMBHAVÁ-hoz, a BUDDHÁK-hoz, ISTENSÉGEK-hez, a MINDENHATÓ ÚR BRAHMÁ-hoz, VISNU-hoz és SIVÁ-hoz és az ERŐTELJES DHARMAVÉDŐK-höz, s az odaadó tanítványokkal együtt tiszta szívből azt kívánta, hogy a GYÖNYÖRŰ NEPÁL, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁN, a NAGYSZERŰ ÁZSIA, a GYÖNYÖRŰ EURÓPA és az EGÉSZ VILÁG mihamarabb valódi békében, gyarapodásban és nagy egységben éljen, anyáink, az érző lények pedig kivétel nélkül legyenek boldogok.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
Jókívánságaimat küldöm, hogy a kedves KUTYA éve csodálatosan teljen, és mindenkinek békében, szeretetben és egységben legyen része! Szerencsés, boldog új évet kívánok!
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018 február 9-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szerető tanítványaival együtt buzgón gyakorolta és vezette a LEGFŐBB VÉDELMEZŐ MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA szívbéli imáit, ahogy megérkezett a GYÖNYÖRŰ NEPÁLBAN, KATMANDUBAN található FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBA. A szertartáson mindnyájan tiszta szívből sürgős védelmet kívántak a NAGYSZERŰ ÁZSIÁNAK és az EGÉSZ VILÁGNAK, valamint valódi békét, gyarapodást és egységet az EMBERISÉG számára.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
EGYHETES ÖRÖMTELI LÁTOGATÁS A GYÖNYÖRŰ SZINGAPÚRBAN
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER lényegi spirituális útmutatást adott és egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartást vezetett a CSANGI KÖZSZOLGÁLATI KLUBBAN a KIVÉTELES SZINGAPÚR erős védelméért, valamint a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG gyors békéjéért, gyarapodásáért és nagy egységéért. Az odaadó résztvevők és a spirituális összejövetel örömteli szervezői és szponzorai – a Mester régi kedves tanítványai, a Tiszt. SEE SOON CHENG, a Tiszt. KEE CHUN WAH, a Tiszt. SEE SOON HENG és szerető családjaik – mind erőteljes áldásban részesültek.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
EGYHETES ÖRÖMTELI LÁTOGATÁS A GYÖNYÖRŰ SZINGAPÚRBAN
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER együttérzőn engedett vissza több ezer halat és tengeri herkenytűt a vízbe szerető szponzorok és más résztvevők kíséretében a CSANGI tengerparton a KIVÉTELES SZINGAPÚRBAN, s közben mély áldást küldött minden békét előmozdító nagyszerű vezető és békeszerető embertársunk jó egészségéért, hosszú életéért és boldogságáért. Jókívánságai a GYÖNYÖRŰ SZINGAPÚR, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a GYÖNYÖRŰ NEPÁL, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, a NAGYSZERŰ ÁZSIA, a GYÖNYÖRŰ EURÓPA és az EGÉSZ VILÁG sürgős védelméért, gyarapodásáért és nagy egységéért is szóltak.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
EGYHETES ÖRÖMTELI LÁTOGATÁS A KIVÉTELES SZINGAPÚRBAN
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER mély szertartást és imát vezetett a GYÖNYÖRŰ SZINGAPÚRBAN a TISZTELETREMÉLTÓ ÁCSÁRJA KARMA RIGZIN, kedves szerzetesek és a spirituális eseményt megszervező odaadó tanítványok társaságában, akik örömmel vettek részt a mécsesfelajánlásban, egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartásban és az élő halak elengedésének rítusában. A TISZTELETREMÉLTÓ MESTER a jó egészség, hosszú élet és boldogság erőteljes áldását adta mindnyájuknak, erős védelmet küldött a KIVÉTELES SZINGAPÚR-nak és megáldotta a NAGYSZERŰ ÁZSIÁT és az EGÉSZ VILÁGOT is, hogy sikeresen valósuljon meg a béke, gazdagság és egység.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadó szívvel vett részt a 29. NYINGMA MÖNLAM CSENMO nagyszabású imasorozatának záró napján, melyen EGYETEMES LAKOMAFELAJÁNLÓ szertartás kíséretében megünnepelték a LEGFŐBB VÉDELMEZŐ MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA CSODÁS ISTENI SZÜLETÉSNAPJÁT a SZENT BÓDHAGJÁBAN. Az imák minden embertársunk sürgős védelméért és boldogságáért, valamint a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a SZENT NEPÁL, a NAGYSZERŰ ENERGIKUS KÍNA, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁN, a NAGYSZERŰ ÁZSIA, a NAGYSZERŰ EURÓPA, az EGÉSZ VILÁG és minden BÉKESZERETŐ VALLÁS valódi békéjéért, gyarapodásáért és egységéért szóltak. A végtelen érdemeket minden anyánk, az érző lények boldogságának és megszabadulásának szentelték egyikőjükről sem megfeledkezve.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
ISTENI TALÁLKOZÓ ÉS SZÍVBÉLI ODAADÁS ÉS NAGY EGYSÉG A SZENT BÓDHGAJÁBAN (NAGYSZERŰ BIHAR MEGYE, NEMES INDIA)
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek szeretetteljes találkozója volt KIVÉTELES ŐEMINENCIÁJÁ-val, a NAGYSZERŰ 3. BOKÁR RINPOCSÉ-vel, akinek szívből elismerte tanulmányi eredményeit és tökéletes önfegyelmét. Az ifjú Bokár Rinpocse jóságos oktatója, KENCSHEN LODRÖ DONYÖ RINPOCSE és az odaadó, gondoskodó BOKÁR SZANGHA KÖZÖSSÉG útmutatásával végzi tanulmányait. Tanpai Mester hálás, amiért mindnyájan megőrzik és továbbviszik az előző LEGKEGYESEBB 2. BOKÁR RINPOCSE méltóságát és szeretetét.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
ISTENI TALÁLKOZÓ ÉS SZÍVBÉLI ODAADÁS ÉS NAGY EGYSÉG A SZENT BÓDHGAJÁBAN (NAGYSZERŰ BIHAR MEGYE, NEMES INDIA)
2018. január 25-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek isteni találkozója volt ŐSZENTSÉGÉVEL KATHOK GECE TULKU GYURMÉ TANPAI GYALCHEN RINPOCSÉ-vel, akinek szívből gratulált, hogy ugyanazon a napon a NAGYSZERŰ NYINGMAPA HAGYOMÁNY 7. VEZETŐ VONALTARTÓ-jának választották.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER kifejezte mély odaadását és őszinte szándékát, hogy az egész emberiség spirituális fejlődésének és sürgető védelmének érdekében támogatja a PÁRATLAN VÉDELMEZŐ MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA, és isteni hagyományvonala, a NAGYSZERŰ NYINGMAPA egyetemes tevékenységének felvirágoztatását és beteljesítését, mely páratlan hagyományvonalat a NAGY TÖKÉLETESSÉG-nek is hívják.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. január 25-én a legegyüttérzőbb áldásban részesültem KEGYES ŐSZENTSÉGÉTŐL, a NAGYSZERŰ 14. DALAI LÁMÁTÓL. Ez az áldás erőteljesen elvezet a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a GYÖNYÖRŰ NEPÁL és a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA mély megértéséhez és nagy egységéhez, beteljesítve ezzel valamennyi SZERETŐ TIBETI jókívánságát és megvédelmezve EGÉSZ ÁZSIÁT.

SZENT BÓDHGAJA, NAGYSZERŰ BIHAR MEGYE, NEMES INDIA
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
ISTENI TALÁLKOZÓ A NAGYSZERŰ BIHAR MEGYEI SZENT BÓDHAGJÁBAN INDIÁBAN A SZÍVBÉLI ODAADÁS ÉS NAGY EGYSÉG SZELLEMÉBEN
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek örömteli találkozója volt ŐEMINENCIÁJÁVAL a 9. MINLING KHENCSEN RINPOCSÉ-vel, aki NAGYSZERŰ ŐSZENTSÉGE a 11. MINLING TRICSEN RINPOCSE isteni képviselőjeként a MINLING KENRAB HAGYOMÁNYVONAL makulátlanul tiszta örököse és a NAGYSZERŰ NYINGMAPA MINDROLLING KOLOSTOR VEZETŐJE.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER megkérte NAGYSZERŰ ŐEMINENCIÁJÁT 9. MINLING KHENCSEN RINPOCSÉT, hogy egy látogatás és áldás erejéig fogadja el meghívását a MESTER KATMANDUI FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBA, adja át isteni beavatását és tanításait, és vezesse MAHAGURU PADMASZAMBHAVA nagy szertartását a GYÖNYÖRŰ NEPÁL sürgős védelméért, egységéért és fejlődéséért, valamint azért, hogy a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, minden ÁZSIAI ORSZÁG és az EGÉSZ VILÁG valódi békében és szeretetteljes kapcsolatban létezzenek.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
ISTENI TALÁLKOZÓ A NAGYSZERŰ BIHAR MEGYEI SZENT BÓDHAGJÁBAN INDIÁBAN A SZÍVBÉLI ODAADÁS ÉS NAGY EGYSÉG SZELLEMÉBEN
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek szívélyes találkozója volt NAGYSZERŰ ŐEMINENCIÁJÁVAL GANG KHANG KHENTRUL RINPOCSÉ-vel, aki ŐSZENTSÉGE a 3. NAGYSZERŰ DRUBVANG PENOR RINPOCSE szívbéli fia és isteni képviselője. PENOR RINPOCSE a NAMDROLING KOLOSTOR és a NAGYSZERŰ NYINGMAPA HAGYOMÁNYVONAL legfőbb vezetője. A találkozón mindketten szívbéli örömükről beszéltek, hogy lényegi tanítást és nagyszerű beavatást kaphattak LEGKEGYESEBB ŐSZENTSÉGÉTŐL a 14. DALAI LÁMÁTÓL, aki a LEGSZERETETTELJESEBB BUDDHIZMUS MINDEN SZENT MEGVILÁGOSODÁS-VONALÁNAK PÁRATLAN VEZETŐJE.

as well as for wholeheartedly and skillfully caring and protecting the immaculate reincarnation THE MIRACULOUS YOUNG 4TH PENOR RINPOCHE, fulfilling the profound wish of MAHAGURU PADMASAMBHAVA and HIS HOLINESS CHADRAL SANGYE DORJE RINPOCHE, for absolutely benefiting the most needed countless fortunate beings.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívbéli háláját fejezte ki ŐEMNINENCIÁJA A NAGYSZERŰ GYANG KHANG KHENTRUL RINPOCSE előtt, amiért kivételes módon teljesíti ŐSZENTSÉGE a szeretett 3. DRUBVANG PENOR RINPOCSE leghőbb kívánságát, virágoztatja a NAMDROLING KOLOSTOR és a PALJÜL NYINGMA VONAL spirituális tevékenységét, és tiszta szívéből, gyakorlottan, féltőn gondoskodik a makulátlanul tiszta reinkarnációról, a CSODÁLATOS IFJÚ 4. PENOR RINPOCSÉ-ről, beteljesítve ezzel MAHAGURU PADMASZAMBHAVA és ŐSZENTSÉGE CSADRAL SZANGGYÉ DORDZSE RINPOCSE mélységes kívánságát, miszerint a szükségben szenvedő számtalan sok szerencsés lény javára kell hgoy váljunk.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadó látogatást tett a MAHABÓDI SZTÚPA LEGSZENTEBB TEMPLOMÁNÁL az ÁLDOTT BÓDHGAJÁBAN, ahol szívből meghajolt a fő szentély HATALMAS BUDDHA SZOBRA és a SZENT BÓDHIFA előtt lényegi menedékvételi és az IGAZI BÓDHICSITTA felébresztésére szolgáló imákat mondva minden érző anyánk megszabadulásáért, beteljesítve ezzel valamennyi BUDDHA és BÓDHISZATTVA mélységes jókívánságát és egyetemes tevékenységét.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
ISTENI TALÁLKOZÓ A NAGYSZERŰ BIHAR MEGYEI SZENT BÓDHAGJÁBAN INDIÁBAN A SZÍVBÉLI ODAADÁS ÉS NAGY EGYSÉG SZELLEMÉBEN
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek kivételes találkozója volt ŐSZENTSÉGÉVEL a 104. GADEN TRIPA TYABDZSE DZSECÜN LOBSZANG TENZIN RINPOCSÉ-vel, aki a SZENT GELUGPA HAGYOMÁNYVONAL eredeti vezetőjének és alapítójának, a mindentudó nagyszerű CONGKHAPÁ-nak isteni képviselője és utódja. Tanpai Mester áldást kért Rinpocsétől a NAGYSZERŰ NEMES INDIA és a GYÖNYÖRŰ NEPÁL, valamint a NAGYSZERŰ KÍNA, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁN, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG valódi békéjére, gyarapodására és egységére, és szívélyesen meghívta NEPÁLBA, a KATMANDUI FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORBA, hogy az ország spirituális fejlődése és a világ békéje és védelme érdekében adja át nagyszerű tanításait és beavatását.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER alázatosan beszélt annak sürgető szükségéről, hogy beteljesítsük a LEGFŐBB VÉDELMEZŐ, MAHAGURU PADMASZAMBHAVA és a NAGYSZERŰ DHARMAVÉDELMEZŐK abbéli kívánságát, hogy PÁRATLAN ŐSZENTSÉGE A NAGYSZERŰ 14. DALAI LÁMA a száműzetésben élő hű tibetiekkel együtt visszatérhessen HAZÁJÁBA, KÍNA fő területe spirituális átalakuláson menjen keresztül, a NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ KÍNA és a GYÖNYÖRŰ NEPÁL valósítsa meg a valódi békét, testvériséget és egységet, és hárítsanak el minden viszályt, félreértést, azonnal kizárva egy félelmet hozó háború lehetőségét, megvédve ezzel ÁZSIA minden szerető lakóját és az EGÉSZ EMBERISÉGET.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömmel vesz részt a 29. NYINGMA MÖNLAM CHENMO NAGYSZABÁSÚ IMÁDSÁGÁN, melyet ŐSZENTSÉGE GYANG KHANG KENTRUL RINPOCSE, ŐSZENTSÉGE MHINLHING KHENCSEN RINPOCSE és ŐEMINENCIÁJA KATHOG GECE RINPOCSE vezetnek más nagyszerű TULKU RINPOCSÉK, tanult KHENPÓK és több ezer szeretetteljes szerzetes, szerzetesnő és odaadó résztvevő társaságában a LEGSZENTEBB BÓDHGAJAI SZTÚPA és a TÖRTÉNELMI SZENT BÓDHIFA előtt. TÖRTÉNELMI BUDDHÁNK, a PÁRATLAN SÁKJAMUNI ezen a helyen érte el a TÖKÉLETES BUDDHASÁGOT a szerencsés emberek, a mennyországbéli számtalan sok isten, istennő, nága, jaksa, szellemlény, megszámlálhatatlanul sok láthatatlan lény megvilágosodásának és minden érző anyánk megszabadulásának a javára.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egyhegyűen imádkozott JELENKORUNK LEGKEGYESEBB BUDDHÁJA, a NAGYSZERŰ 14. DALAI LÁMA és SZERETETTELJES KÍSÉRETE, VALAMENNYI HAGYOMÁNYVONAL ÉLŐ MEGVILÁGOSODOTT MESTERÉNEK jó egészségéért és hosszú életéért, valamint azért, hogy a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a KIVÉTELES NEPÁL, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁN, a többi GYÖNYÖRŰ ÁZSIAI ORSZÁG, a GYÖNYÖRŰ EURÓPA, a NAGYSZERŰ OROSZORSZÁG, NAGY-BRITANNIA, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS AMERIKA és az EGÉSZ VILÁG mihamarabb valósítsa meg a valódi békét, testvériséget és nagyszerű egységet.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER nagyon hálás az évenként megrendezett spirituális NYINGMA MÖNLAM CSENMO összejövetelért és imasorozatért, ami közvetlenül teljesíti a TÖRTÉNELMI SÁKJAMUNI BUDDHA, a MINDENHATÓ VÉDELMEZŐ MAHAGURU PADMASZAMBHAVA, szeretett ŐSZENTSÉGE MHINLHING TRICSEN RINPOCSE, ŐSZENTSÉGE DUDZSOM RINPOCSE, ŐSZENTSÉGE PENOR RINPOCSE, ŐSZENTSÉGE CSADRAL SZANGYÉ DORDZSE RINPOCSE, ŐSZENTSÉGE DILGO TYENCHE RIINPOCSE, ŐSZENTSÉGE THRULSIG RINPOCSE, ŐSZENTSÉGE TAGLUNG CETRÜL RINPOCSE, ŐSZENTSÉGE JANGTHANG RINPOCSE és valamennyi NAGYSZERŰ NYINGMA HAGYOMÁNYVONALBÉLI MESTER isteni kívánságát, emellett erőteljesen eltávolítja az akadályokat, megáldja az egész emberiséget és az EGÉSZ VILÁGOT.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER hálás a TISZTELETREMÉLTÓ KENCSEN SZANGYÉ RANGDZSUNG RINPOCSÉ-nek és a 29. NYINGMA MÖNLAM CSENMO szervezőinek a szívélyes meghívásért és az imasorozat buzgó, tökéletes megszervezéséért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek örömteli találkozója volt a GAJA KÖRZETBELI BHARATIJA DZSANATA PÁRT (BJP) ismert, dinamikus rangidős vezetőjével, a Tiszt. ANIL SZVÁMI DZSI-vel, aki odaadással kereste fel és köszöntötte a TISZTELETREMÉLTÓ MESTERT a ROYAL RESIDENCY HOTEL-ben a SZENT BÓDHGAJÁBAN (NAGYSZERŰ BIHAR MEGYE, NEMES INDIA). Elismervén a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER isteni tevékenységét és áldásának erejét, mellyel a NEMES INDIA nagyszerű nemzetét és lakóit segíti, hogy sikeresen, boldogan éljenek, a vezető felajánlotta asszisztenciáját BÓDHGAJÁBAN.
SHRI ANIL SZVÁMI DZSI-t az AKHAND BHARAT ÚJSÁG tehetséges szerkesztője, a Tiszt. ANAND ÚR, valamint a RASHTRIJA SZAJAMSZEVAK SZANGH és a BIHARI AKHIL BHARATIJA GRAHAK PANCSAJAT rangidős tagja, a Tiszt. PRADIP KESHRI DZSI kísérte.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A SZÍVBÉLI BÉKE ÉS EGYSÉG ISTENI TALÁLKOZÓJA A NAGYSZERŰ BIHAR MEGYEI SZENT BÓDHGAJÁBAN, A NEMES INDIÁBAN
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek baráti találkozója volt nagyszerű mesterével, ŐEMINENCIÁJÁVAL TERTÖN NAMKHA DRIMED RINPOCSÉ-vel, aki szerencsés korunk tökéletesen szeretetteljes, megvilágosodott NAGYMESTERE. Tanpai Mester tiszta szívéből kérte Rinpocse áldását és imáit, hogy PÁRATLAN ŐSZENTSÉGE A NAGYSZERŰ 14. DALAI LÁMA a száműzetésben élő hű tibetiekkel együtt visszatérhessen NAGYSZERŰ SZÜLŐFÖLDJÉRE, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, a GYÖNYÖRŰ NEPÁL, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁN, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG minden országa között pedig legyen valódi béke és szeretetteljes kapcsolat. Ezzel beteljesülne a MINDENHATÓ VÉDELMEZŐ, MAHAGURU PADMASZAMBHAVA isteni tevékenysége, az EGÉSZ EMBERISÉG és NAGYSZERŰ FÖLDANYÁNK sürgős védelme.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek baráti találkozója volt nagyszerű tanítójával, ŐEMINENCIÁJÁVAL PROFESSZOR SZAMDHONG RINPOCSÉ-vel. Szamdhong Rinpocse a szerető tibeti közösség energikus, megfontolt tartóoszlopaként rengeteget dolgozik az akadémikus tudás tovább adásáért és a száműzetésben élő tibeti közösség jóllétéért, s mindemellett tiszta szívéből segíti ŐSZENTSÉGE A 14. DALAI LÁMA egyetemes tevékenységét.
SZENT BÓDHGAJA, NAGYSZERŰ BIHAR, NEMES INDIA
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
Egyesítve szívemet a PÁRATLAN TÖRTÉNELMI MESTERREL, ŐSZENTSÉGÉVEL A 14. DALAI LÁMÁVAL, igaz odaadással fogadtam áldását és nagyszerű tanítását az egyetemes szerető együttérzés gyakorlásáról és a legfőbb bölcsesség megvalósításáról, a jelenségek makulátlanul tiszta ürességtermészetének felismeréséről a SZENT BÓDHGAJÁBAN (BIHAR, NEMES INDIA). A tiszta érdemeket minden embertársunk sürgős védelméért és anyáink, az érző lények megszabadulásáért ajánlottam egyikőjükről sem megfeledkezve.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
SZÍVBÉLI ODAADÁSSAL VÁRAKOZVA LEGKEGYESEBB ŐSZENTSÉGE A 14. DALAI LÁMA ÉRTÉKES TANÍTÁSÁRA ÉS ÁLDÁSÁRA AZ EGYETEMES BÉKE ÉS HARMÓNIA MEGVALÓSULÁSÁÉRT
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER a PÁRATLAN ÚR SÁKJAMUNI BUDDHA legáldottabb szent helyére, BÓDHGAJÁBA érkezett, ahol a KAGYÜ HAGYOMÁNYVONAL szeretetteljes képviselője, a bódhgajai TERGAR KOLOSTOR igazgatója, a Tiszt. LÁMA KUNGA SZOTOP meleg fogadtatásban részesítette.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER tiszta szívéből várja PÁRATLAN ŐSZENTSÉGÉVEL, a 14. DALAI LÁMÁVAL az isteni találkozót, hogy a többi szerencsés követővel együtt részesüljön kegyes tanításából és áldásából BÓDHGAJÁBAN 2018. Január 14-16-ig.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. január 9-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER kitüntetést kapott a béke és egység megvalósításáért tett erőfeszítéseiért. A díjat az RSS Párt energikus, szerető vezetője, a Tiszt. SHRI INDRESH KUMAR DZSI és a Tiszt. ANIL J. COUTO ÉRSEK adták át más tiszteletreméltó vendégek jelenlétében a 2018-as KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI ÜNNEPSÉGEN, mely A BÉKE, SZERETET ÉS HARMÓNIA ÉVES ÜZENETÉT KÖZVETÍTI INDIAI FÖLDRŐL. A résztvevők örömmel hallgatták SHRI INDRESH KUMAR DZSI, a Tiszt. ANIL J. COUTO ÉRSEK és a BJP Párt energikus alelnöke, SHRI SHYAM DZSADZSU DZSI lelkesítő beszédét az NDMC KONGRESSZUSI KÖZPONTBAN ÚJDELHIBEN, INDIÁBAN. A nagyszerű esemény az egység érzésével és minden békeszerető vallás valódi békéjéért és egységéért, valamint az egész emberiség védelméért szóló szívbéli imák és jókívánságok szellemében zárult.
A nagyszerű eseményt az EGYESÜLT NEMZETKÖZI KERESZTÉNY FRONT, a YMCA NEMZETKÖZI TANÁCSA, a KERALA KERESZTÉNY SZÖVETSÉG és a TELUGU KERESZTÉNY JÓLÉTI SZÖVETSÉG szervezte szeretettel 2018. január 9-én.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek fontos találkozója volt az ősi DIGAMBAR AKHADA Hindu Templom energikus vezetőjével, az ISTENI GURUVAL, SHRI MAHANT SZURESH DASZ DZSI-vel AJODHJA SZENT FÖLDJÉN tett első történelmi látogatása során, mely a MINDENHATÓ ÚR SHRI RÁMA csodálatos szülőhelye. A Mester szomorú szívvel érkezett, látva az itt kialakult konfliktusos helyzetet.
A TISZTELETREMÉLTÓ MESTER legerőteljesebb imáit ajánlotta az akadályok elhárításáért, a kivételes SHRI RÁMA MANDIR sikeres felépüléséért, valamint azért, hogy az ISTENI HINDU, a HITHŰ ISZLÁM, a SZERETŐ BUDDHISTA, a MEGBOCSÁTÓ KERESZTÉNY és a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a GYÖNYÖRŰ NEPÁL, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG valamennyi békeszerető vallása valódi békében és egységben éljen egymással.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER nagy hálával fogadta a szerető, energikus vezető, SHRI MAHANT SZURESH DASZ DZSI szeretetteljes, kedves vendéglátását a SZENT AYODHJÁBAN.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szeretettel gratulált az Indiai Kormány energikus Igazságügyi és Erőforrás államminiszterének, az Indiai Republikánus Párt elnökének, a Tiszt. SHRI RAMDASZ ATHAWALE-nak az általa írt „BHARAT KE RADZSENTA” című könyv kiadása kapcsán. Az eseményen a NAGYSZERŰ INDIA tiszteletreméltó alelnöke, ŐEXCELLENCIÁJA SHRI VENKAIAH NAIDU DZSI volt a fővendég. Az előkelő vendégek és a sok-sok résztvevő örömmel hallgatták SHRI VENKAIAH NAIDU DZSI, SHRI RAMDASZ ATHAWALE és a Tiszt. D. RÁDZSA parlamenti képviselő jelentőségteljes beszédeit ÚJDELHI ALKOTMÁNYOS KLUBJÁBAN, INDIÁBAN. A Mester erőteljes áldását és legjobb kívánságait küldte a NAGYSZERŰ NEMES INDIÁNAK, a NAGYSZERŰ ÁZSIÁNAK és az EGÉSZ VILÁGNAK.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
Az ISTENI SZUDHANSHU DZSI MAHARÁDZS GURU és GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadó résztvevőkkel együtt egyetemes AARTI mécsesfelajánló szertartást ajánlottak a MINDENHATÓ ÚR SIVA, PARAVATI ISTENNŐ és minden ISTENI VÉDELMEZŐ számára KAILASH HEGYÉNEK GYÖNYÖRŰ SZENT SZOBRA előtt a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a GYÖNYÖRŰ NEPÁL, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG megtisztulásáért, isteni átalakulásáért és sürgető védelméért.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadó látogatást tett az ÁNAND DHAM ASHRAM szent oltárainál, ahol szívbéli jókívánságokat és imákat mondott azért, hogy az egész emberiség mihamarabb valódi békében, gyarapodásban és testvériségben éljen, a békeszerető vallások pedig nagyszerű egységben létezzenek az egész világon.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívbéli háláját fejezte ki SRI SZUDHANSHU DZSI MAHARÁDZS kedves vendéglátásért és a kivételes spirituális eseményen való részvétel lehetőségéért. SZUDHANSHU DZSI MAHARÁDZS GURU az autentikus spirituális testvériség szellemében ugyancsak hálás volt a Mester szeretetteljes látogatásáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
Egy isteni felkérést teljesítve GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER energikus beszédet mondott, melyben gratulált a NAGYSZERŰ NEMES INDIÁNAK, amiért az ISTENI HINDUIZMUS, a SZERETŐ BUDDHIZMUS és minden BÉKESZERETŐ VALLÁS és EMBER nagyszerű egységének szellemében a szeretetteljes, nagyszerű megvilágosodott GURUK útmutatásával és a dinamikus, önzetlen történelmi vezető, SHRI NARENDRA MODI DZSI erejével a gyarapodás, egyenlőség és világbéke legfőbb vezetőjévé vált.
Az isteni guru, SZUDHANISHU DZSI MAHARÁDZS, a Tiszt. DR. ARCHIKA DIDI és az egész spirituális gyülekezet örömét fejezte ki GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívbéli beszéde hallatán, mely az ÁNAND DHAM ASHRAM-ban hangzott el. Ezen a kivételes találkozón és ünnepségen a résztvevők hatalmas áldást közvetítettek mindenki számára a FÖLDANYÁN.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. január 1-én a szeretetteljes nagyszerű pap és isteni guru, az országos és nemzetközi VISHWA DZSAGRITI MISSZIÓ legfelső vezetője, SZUDHANSHU DZSI MAHARÁDZS különleges vendégként meleg fogadtatásban és elismerésben részesítette GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t fő székhelyén az ÁNAND DHAM ASHRAM-ban BAKKARWALA MARG-ban (ÚJDELHI, INDIA) a szent telihold és újév spirituális ünnepén szent lányával, rangidős tanítványaival és odaadó követőivel együtt, akik szeretetteljes, mély tanításokban és útmutatásokban részesültek jóllétük és megvilágosodásuk javára.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER és az isteni guru, SZUDHANSHU DZSI MAHARÁDZS örömmel mutatták be a GURU szent lánya, a Tiszt. DR. ARCHIKA DIDI „A jógikus életforma” című spirituális könyvét, erőteljes áldást adva, hogy az számtalan sok ember javára váljon.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadóan nyújtott át a VISHVA DZSAGRITI KÜLDETÉS nagyszerű híres papjának és alapítójának, az isteni GURU SHUDHANSHU DZSI MAHARÁDZS-nak egy rangos kitüntetést világszerte végzett mély spirituális tevékenységéért. A díjátadót, melyen hírneves, nagy tehetségű polgárokat ismertek el, az INDIAI NEMZETKÖZI EMBERI JOGI FIGYELŐ elnöke, a Tiszt. RAKESH GARG és ügyvezető igazgatója, a Tiszt. RAKESH SHARMA szervezték tisztelettel 2017. december 31-én az újév estéjén a KAMANI ELŐADÓBAN, ÚJDELHIBEN, INDIÁBAN.
A tiszteletreméltó vendégek, az előkelő rangidős díjazottak és a résztvevők valamennyien örömmel nézték a Tiszt. RADZSINDRA TIWARI ALIAS DUKAAN DZSI által előadott BAJUSZ TÁNCOT. Az ismert, ALLAHABAD-ból származó spirituális személyiség is kitüntetést kapott tehetségéért és munkásságáért az INDIAI EMBERI JOGI FIGYELŐTŐL.

Az isteni pap, SHUDHANSHU DZSI MAHARÁDZS, GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER, a rangidős díjazottak és a fő szervezők díjakat adtak az ifjúsági országos festészet, könnyűműfajú írás és nagyszülőkkel készült szelfik kategóriákban is, szeretettel megáldva a nyertesek jövőjét.

A Tiszt. DR. O.P. JADAV, a DOORDARSHAN HÍRTELEVÍZIÓ tehetséges főszerkesztője rövid interjúkat készített a tiszteletreméltó vendégekkel és díjazottakkal, akik örvendeztek az INDIAI EMBERI JOGI FIGYELŐ által szervezett nagyszerű eseménynek és a rangidős állampolgárok tiszteletteljes, szeretetteljes elismerésének.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017 december 31-én szilveszterkor GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t tiszteletbeli vendégként szeretetteljesen fogadták egy díjátadón, melyen más kitüntetettek, a tiszteletreméltó fővendég, DR. KARAN SZINGH MAHARÁDZS parlamenti képviselő, RADZSJA SZABHA, az indiai kormány egy másik tagja és a jelenlévő ismert, tehetséges állampolágrok elismerésben részesítették a béke és egység megteremtéséért tett fáradhatatlan erőfeszítéséért. A kitüntetéseket különböző területeken nyújtott kiemelkedő munkásságért adták át az INDIAI NEMZETKÖZI EMBERI JOGI FIGYELŐ által szervezett MOSOLYOGJ@60+ eseményen a KAMANI ELŐADÓBAN, ÚJDELHIBEN, INDIÁBAN.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER és az elismerésben részesülő rangidős állampolgárok, akik közül sokan a PADMA SHRI DÍJ kitüntetettjei is a többi jelenlévővel együtt örömmel hallgatták a tiszteletreméltó fővendég, DR. KARAN SZINGH MAHARÁDZS és az INDIAI EMBERJOGI FIGYELŐ energikus ügyvezetője, a Tiszt. RAKESH SHARMA beszédét, valamint a Tiszt. MANISH SHARMA és zenekara, az ART OF LIVING spirituális zenéjét és dalait, mellyel megáldották az újév estéjét békés és boldogabb új évet kívánva a jelenlévőknek és mindenki másnak.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szeretetteljes kíséretét az INDIAI DOORDARSHAN HÍRTV tehetséges főszerkesztője, a Tiszt. DR. O.P. JADAV, kedves NÉMETORSZÁGI asszisztense és fotósa, a Tiszt. JOHANNA BLENNEMANN, valamint odaadó tanítványa, a Tiszt. LIA GERINGŐ alkották a GYÖNYÖRŰ MAGYARORSZÁGRÓL.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szorgalmasan vezette a PÁRATLAN MAHAGURU PADMASZAMBHAVA, MINDEN BUDDHA, FENSÉGES ISTENSÉG, a PÁRATLAN ÚR BRAHMÁ, VISNU és SIVA, valamint a DHARMAVÉDŐK erőteljes imáját FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN KATMANDUBAN, NEPÁLBAN. A gyakorlatot minden embertársunk sürgős védelméért, békéjéért, gyarapodásáért, nagyszerű egységéért és anyáink, az érző lények boldogságáért végezték. A Mester szívbéli jókívánságait küldte, hogy az elkövetkező csodálatos 2018-as évben mindenkinek nagyszerű sikerekben és isteni átalakulásban legyen része.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER erőteljes imát vezetett FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN KATMANDUBAN, NEPÁLBAN egyhegyű odaadással fordulva MAHAGURU PADMASZAMBHAVA, MINDEN BUDDHA, ISTENSÉG, a MINDENHATÓ ÚR BRAHMÁ, VISNU és SIVA, valamint a PÁRATLAN DHARMAVÉDŐK felé, hogy a GYÖNYÖRŰ NEPÁLUNK, NAGYSZERŰ NEMES INDIÁNK, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁN, a NAGYSZERŰ ÁZSIA, a NAGYSZERŰ OROSZORSZÁG, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS AMERIKA, a NAGYSZERŰ NAGY-BRITANNIA, a GYÖNYÖRŰ EURÓPA és az EGÉSZ VILÁG minden szerető lakója mihamarabb valódi békében, gyarapodásban és nagy egységben éljen, anyáink, az érző lények pedig kivétel nélkül érjék el a megszabadulást. A Mester tiszta szívéből megáldotta az eljövendő évet, 2018-at is, hogy az emberiség békéjének, védelmének és nagyszerű egységének éve legyen.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
SZÍVBŐL SZERETLEK BENNETEKET ÉS AZT KÍVÁNOM, HOGY ÉLJETEK NAGY BOLDOGSÁGBAN, SZABADSÁGBAN, SZERETETBEN, S SZÍVBŐL FAKADÓ MOSOLYOTOKKAL, TÜRELMETEKKEL ÉS JÓSÁGOS SZOLGÁLATOTOKKAL OSSZÁTOK MEG MINDEZT ANYÁITOKKAL, AZ ÉRZŐ LÉNYEKKEL! NAGYON BOLDOG KARÁCSONYT ÉS NAGYSZERŰ ÚJ ÉVET KÍVÁNOK BÉKÉBEN, EGYSÉGBEN ÉS SZERETETBEN!

SPIRITUÁLIS TESTVÉRETEK
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER

FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTOR, KATMANDU, NEPÁL
2017. DECEMBER 23.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER különleges meghívottként örömmel vett részt a SALUT TIRANGA (PUMS) DÍJÁTADÓN ÉS KULTURÁLIS BEMUTATÓN (PURVANCHAL SAMAN SAMAROHA EVAM SANSKRITIK KARYAKRAM), ahol a fővendég a DELHI ÁLLLAMBELI BJP PÁRT energikus elnöke, a Tiszt. MANOJ TIWARI parlamenti képviselő volt. Az eseményt a TAMIL SANGHAM R.K. PURAM-ban tartották ÚJDELHIBEN, INDIÁBAN. A további tiszteletreméltó vendégek, a Tiszt. VIJAY BAGAT (alpolgármester), a Tiszt. VIKRAM SINGH (nyugalmazott rendőrfőkapitány), a Tiszt. S.P. SINHA (nyugalmazott főpolgármester), a Tiszt. JAYAKUMAR NAIR (a D. B. SANGH BJP alelnöke), a Tiszt. RAMESH JAH, a Tiszt. SHRI ABHAY VARMA (a DELHI ÁLLAM BJP pártjának helyettese), az előkelő vendégek és minden jelenlévő élvezettel vett részt a díjátadó ünnepségen és a gyönyörű kulturális műsoron, valamint örömmel hallgatta a kivégeles, nagyszerű vezető, SHRI MANOJ TIWARI JI beszédét.
Miután elismerést kapott őszinte munkásságáért, GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívbéli beszédet mondott, melyben a nagyszerű történelmi vezetőt, SHRI NARENDRA MODI JI-t és a NAGYSZERŰ NEMES INDIA egyenlőségéért, gyarapodásáért és isteni átalakulásáért tett energikus hozzájárulását méltatta. Ez vezet ugyanis minden embertársunk és az egész világ valódi békéjéhez, nagy egységéhez és sürgős védelméhez, beteljesítve a PÁRATLAN ÚR SRI RÁMA, az ÚR KRISNA, az ÚR MAHAVIR, az ÚR JÉZUS KRISZTUS, az ÚR MOHAMED PRÓFÉTA, a TÖKÉLETES ÚR BUDDHA és az EGÉSZ KOZMOSZ VALAMENNYI ISTENI VÉDELMEZŐJÉNEK isteni kívánságát.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
Tiszta szívből gratulálok a nagyszerű szeretett történelmi vezetőnek, SHRI NARENDRA MODI DZSI-nek a gyönyörű GUDZSARAT-ban és a kivételes HIMACHAL PRADESH-ben aratott jelentős választási győzelméért, mely fáradhatatlan munkájának és a NAGYSZERŰ NEMZET lakóiért tett energikus hozzájárulásának gyümölcse.
Szívbéli hálámat és elismerésemet küldöm az egész BHARATIJA DZSANATA PÁRT minden hű vezetőjének, szerető tagjának és nagyszerű támogatójának és India minden ragyogó lakójának, amiért őszinte, szorgalmas erőfeszítéseket tettek a nagyszerű győzelem érdekében.

Mély hittel kívánom, hogy az OMKAR PARIVAR és minden más békeszerető vallás sürgős védelem alatt álljon, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a GYÖNYÖRŰ NEPÁLUNK, a NAGYSZERŰ KÍNA, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG a valódi béke, gyarapodás és egység történelmi sikerének örvendjen.

Hű spirituális fivéretek,
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER
ÚJDELHI, INDIA, 2017. December 18.
 
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. november 29-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek szívélyes találkozója volt SRI LANKA INDIA főbiztosával, ŐEXCELLENCIÁJÁVAL CHITRANGANEE VAGISVARÁ-val az ÚJDELHIBEN, INDIÁBAN található SRI LANKAI NAGYKÖVETSÉGEN. A felek jelentőségteljes megbeszélést folytattak a történelmi SÁKJAMUNI BUDDHA mindent meghaladó bölcsességének és egyetemes szerető szívének fontosságáról, mely útmutatások gyors védelmet és megvilágosodást hoznak minden ember számára a NAGYSZERŰ HINDUIZMUS és más BÉKESZERETŐ VALLÁSOK isteni szívével egyetemben.

ŐEXCELLENCIÁJA CHITRANGANEE VAGISVARA tiszta szívből örült a kedves látogatásnak és jelentőségteljes megbeszélésnek, és sürgetően kérte a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER-t, hogy mihamarabb látogasson el SRI LANKÁ-ra és áldja meg az országot.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER erőteljes imákkal és áldással kísért exkluzív beszédet mondtott a nagyszabású SZENT DHARMA SZAMSZAD KONFERENCIA harmadik, záró napján. Az eseményt a HINDUK VILÁGSZÖVETSÉGE (VISHVA HINDU PARISHAD) szervezte UDUPI város KIRÁLYI KERTJÉBEN, KARNATAKA tartományban, a NAGYSZERŰ INDIÁBAN. A Mester beszédében arra kért valamennyi isteni gurut és fontos résztvevőt, hogy tiszta szívükből higgyenek és támogassák a nagyszerű történelmi vezetőt, SRI NARENDRA MODI DZSI-t, emellett kövessék a Tiszt. SRI MOHAN BHAGVAT DZSI egyetemes útmutatását a NAGYSZERŰ NEMES INDIA szerető lakóinak és nemzetének isteni átalakulásáért és sikeréért, valamint a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG valódi békéjének, gyarapodásának és nagy egységének megvalósulásáért.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívbéli háláját fejezte ki a HINDUK VILÁGSZÖVETSÉGE nagyszerű vezetősége, tagjai és támogatói felé, amiért megszervezték ezt a sikeres történelmi konferenciát. A nagyszabású esemény sokakat inspirált, hogy a SZENT DHARMA tökéletes törvényében higgyenek és azt kövessék, hiszen ez hoz hatalmas boldogságot, erényt és szabadságot megkülönböztetés nélkül minden embertársunk számára.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t a Tiszt. PRADIP KESHIR (az INDIAI RSS párt szerető, szerény tagja), a Tiszt. PRADEEP KHANAL (a szerető és tehetséges koordinátor és asszisztens NEPÁLBÓL) és a Tiszt. JOHANNA BLENNEMANN (a Tiszteletreméltó Mester tehetséges, kedves fotós asszisztense NÉMETORSZÁGBÓL) kísérték odaadóan.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
Ezek a fotók a nagyszabású SZENT DHARMA PARISHAD KONFERENCIA második napján készültek UDUPI város KIRÁLYI KERTJÉBEN (KARNATAKA tartomány, NAGYSZERŰ INDIA). A konferenciát, melyen GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER is részt vett számos isteni guru, a RASHTRIJA SZVAJAMSZEVAK SZANGH fő vezetője, a Tiszt. SRI MOHAN BHAGVAT DZSI, valamint a VHP és RSS pártok energikus rangidős vezetőinek a társaságában, a HINDUK VILÁGSZÖVETSÉGE (VISHVA HINDU PARISHAD) szervezte. A fővendégek erőteljes beszédeikben kifejtették, hogy határozottan kell fellépni a SZENT ANYA TEHÉN és más ártatlan lények brutális lemészárlásának bűne ellen, valamint fel kell szabadítani a NAGYSZERŰ NEMZETET az igazságtalanság és a szegénység alól.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. november 24-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER különleges meghívottként örömmel vett részt a nagyszabású SZENT DHARMA NAGY KONFERENCIÁN (DHARMA PARISHAD) ŐSZENTSÉGE SRI SRI VISVÉSA THEERTHA SZVÁMI DZSI MADHVA ÁCSÁRJA, ŐSZENTSÉGE DZSAGADGURU SÁNKÁRÁCSÁRJA, a fővendég, a RASTRIJA SZVAJAMSZEVAK SZANGH párt első számú vezetője, a Tiszt. SRI MOHAN BHAVAT DZSI, sok más isteni guru és a VHP és RSS pártok rangidős vezetőinek isteni jelenlétében. A konferenciát, melyet UDUPI (KARNATAKA, NAGYSZERŰ INDIA) Királyi Kertjében tartottak, a HINDUK VILÁGSZÖVETSÉGE (HINDU PARISHAD) szervezte a SZENT DHARMA sikeres gyakorlásáért és a NAGYSZERŰ INDIA, ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG gyors békéjéért és egységéért.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER lenyűgözve hallgatta a Tiszt. SRI MOHAN BHAGVAT DZSI igaz, szeretetteljes, egyetemes beszédét és szívbéli útmutatását, ami a különböző hitek követőinek és a különböző pozíciókat betöltő személyeknek szólt. A szónok kifejtette, hogy emberi méltóságunkat az adja meg, ha igazak, együttérzők, békések, türelmesek, toleránsak, éberek, fegyelmezettek, hűek, bölcsek és messzelátók vagyunk, így lehetünk sikeresek, így érhetjük el a nagyszerű boldogságot a magunk, családunk, társadalmunk, NAGYSZERŰ NEMZETÜNK, a vallásaink és világunk számára.

Az isteni beszéd után GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER elismerése jeleként aranysálat ajánlott fel a Tiszt. SRI MOHAN BHAGVAT DZSI-nek, mellyel áldást adott hosszú életére és tevékenységének sikerességére.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívbéli hálával odaadóan aranysálat adott ŐSZENTSÉGÉNEK SRI SRI VISVÉSA THEERTHA SZVÁMIDZSI MADHVA ÁCSÁRJÁ-nak is, aki ugyancsak erőteljes áldást adott az isteni résztvevőknek szent jelenlétéve és beszédével.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szíve mélyéből örvendezett a HINDUK VILÁGSZÖVETSÉGÉNEK nemzetközi elnöke, a Tiszt. DR. PRAVIN TOGADIA DZSI energikus beszédének is, melyben hivatalosan is bejelentette a nagyszabású SZENT DHARMA KONFERENCIA első ülésén zajló megbeszélés végső döntését is, miszerint valódi tisztelettel és egyenlő szeretettel fordulva minden értékes emberi lény felé, felszámolják a megkülönböztető kasztokat.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömteli, áldott ebédet költött el a Tiszt. vezetőkkel és isteni gurukkal, miután a szent gyülekezet szívbéli imákat és jókívánságokat mondott az egész emberiség és minden anyánk, az érző lények valódi békéjének, gyarapodásának, nagyszerű egységének és megszabadulásának a megvalósulásáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. november 24-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER a HINDUK VILÁGSZÖVETSÉGE (VISHVA HINDU PARISHAD) által szervezett NAGY GYŐZELEM ISTENI FELVONULÁSÁT vezette ŐSZENTSÉGÉVEL SÁNKÁR ÁCSÁRJÁ-val, más isteni energikus gurukkal, a RASHTRIJA SZVAJAMSZEVAK SZANGH fő vezetőjével a Tiszt. SRI MOHAN BHAGAVAT DZSI-vel, valamint az RSS és VHP pártok rangidős vezetőivel. A felvonulást, melyet a háromnapos SZENT DHARMA KONFERENCIA első napján tartottak UDUPI-ban (KARNATAKA, NAGYSZERŰ INDIA), a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG sürgős védelmének és isteni átalakulásának ajánlották.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek rövid találkozója volt a BJP párt energikus országos szóvivőjével, a Tiszt. SZUDHANSU TRIVEDI DZSI-vel, akivel bizakodóan megerősítették a nagyszerű történelmi alak, ŐEXCELLENCIÁJA SRI NARENDRA MODI DZSI által vezetett erős kormánypárt (BJP) sikerességét, miszerint az gyarapodást és boldogságot hoz a NAGYSZERŰ NEMES INDIA minden lakójának, isteni kultúrájának és hitének hozzájárulva a világ békéjéhez.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. november 21-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek jelentőségteljes találkozója volt az indiai kormány belügyminiszterével, a Tiszt. HANSZRÁDZS GANGARAM AHIR-ral annak hivatalában ÚJDELHIBEN. A miniszter szeretetteljes elismerésben részesítette a mestert örvendezve isteni látogatásának és megbeszélésüknek.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t a Tiszt. DR. OP JADAV, a Tiszt. PRADEEP KHANAL, a Tiszt. PRADIP KESHRI és a Tiszt. JOHANNA BLENNEMANN kísérték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. november 20-án GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek fontos találkozója volt ŐEXCELLENCIÁJÁVAL DZSAGDISHVÁR GOBURDHUN-nel, a gyönyörű MAURÍCIUSZ nepáli, szingapúri, bangladesi és más országok főbiztosával, aki meleg fogadtatásban részesítette őt a MAURÍCIUSZI NAGYKÖVETSÉGEN ÚJDELHIBEN. A felek arról beszélgettek, mennyire fontos a gyönyörű nyelvek megőrzése, valamint a béke, szeretet és nagyszerű bölcsesség isteni kultúrájának a védelme, hiszen ez hozhat dicsőséget és világosíthatja meg az egész emberiséget, ez táplálhatja a NAGYSZERŰ FÖLDANYÁT.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER és ŐEXCELLENCIÁJA örömteli hálájukról számoltak be egymásnak SRI NARENDRA MODI DZSI energikus elnöklése kapcsán, aki lelkesen vezeti az ország lakóít és a NAGYSZERŰ NEMZETET az emberiség nagyszerű békéje, gyarapodása és egysége felé.

ŐEXCELLENCIÁJA DZSAGDISHVÁR GOBURDHUN örömét fejezte ki az isteni látogatás felett és meghívta a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER-t, hogy látogasson el a GYÖNYÖRŰ MAURÍCIUSZRA és adja áldását.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t a Tiszt. DR. OP JADAV (a DOORDARSHAN NEWS TV főszerkesztője), a Tiszt. PRADEEP KHANAL (a NEMZETKÖZI NEPÁLI BARÁTI TÁRSASÁG elnöke), a Tiszt. tehetséges PRADIP KESHRI (koordinátor, rangidős RSS tag) és a tehetséges fotós és kedves asszisztens, a Tiszt. JOHANNA BLENNEMANN (Németország) kísérte.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN RINPOCSÉ-nek kivételes találkozója volt NAGYSZERŰ ŐEMINENCIÁJÁVAL GYÁNA VADZSRA RINPOCSÉ-vel, a jelenlegi 42. SZAKJA TRINZIN isteni utódával egy Katmanduból Delhibe tartó repülőjáraton 2017. november 19-én. A Tiszteletreméltó Mester szívből örvendezett a spontán találkozónak és meghívta NAGYSZERŰ ŐEMINENCIÁJÁT a FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORBA, KATMANDUBA, NEPÁLBA, hogy adjon áldást, tanítást, ezáltal is támogassa a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG békéjét és egységét.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek isteni találkozója volt ŐEMINENCIÁJÁVAL SZARASZVATI LÁMÁ-val, aki MÉLYSÉGES ŐSZENTSÉGE, DZSADRAL SZANGYÉ DORDZSE RINPOCSE lánya. ŐEMINENCIÁJA szívélyes, a FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORBAN tett látogatása során (Katmandu, Nepál) arról beszélgetett a Tiszteletreméltó Mesterrel, hogy mennyire fontos beteljesíteni a szeretett DZSADRAL SZANGYÉ DORDZSE RINPOCSE szívbéli útmutatásait és felvirágoztatni páratlan örökségét az egész világ és minden érző anyánk azonnali javára és védelmére válva.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. november 18-án GURU KARMA TANPAI GYALCHEN RINPOCSE és a szerencsés résztvevők odaadóan fogadták a SZENT ANYA, KRODHI KALI szent beavatását PÁRATLAN ŐSZENTSÉGÉTŐL 3. DUDZSOM SZANGYÉ PEMA SHEPA RINPOCSÉTŐL a VADZSRAJÁNA BUDDHIZMUS legmagasabb szintű gyakorlásáért, a duális és egóhoz való ragaszkodás azonnali átvágáésáért, a SZIVÁRVÁNYTEST és a BUDDHASÁG megvalósításáért, mindezt anyáink, az érző lények megszabadulásának javára, egyikőjükről sem megfeledkezve.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
PÁRATLAN ŐSZENTSÉGE DUDZSOM SZANGYÉ PEMA SHEPA RINPOCSE felbecsülhetetlen értékű ajándékkal lepte meg GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t a Mester Fehér Királyi Kolostorában tett isteni látogatása alatt Katmanduban, Nepálban 2017. november 17-én. A kincs, melyet szeretettel átnyújtott, ŐSZENTSÉGE a legmélyebb DZSADRAL SZANGYÉ DORZSE RINPOCSE által írt különleges útmutatásokat és igaz történelmet magába foglaló öt kötet volt.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER a közeljövőben örömmel fogna bele egy pár hónapos elvonulásba, melyen az öt kötetbe foglalt szentírás titkos útmutatásait olvasná, gyakorolná, valamint elmélkedne rajtuk.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
PÁRATLAN ŐSZENTSÉGE 3. DUDZSOM SZANGYÉ PEMA SHEPA RINPOCSE isteni jelenlétében GURU KARMA TANPAI GYALCHEN RINPOCSE és az odaadó résztvevők elvégezték a SZENT ANYA, KRODHI KALI hosszú szertartását. Őbenne egyesül minden PÁRATLAN GURU, ISTENSÉG és DHARMAVÉDŐ. A szertartás résztvevői mélyen elképzelték, ahogy felajánlják TESTÜKET, BESZÉDÜKET, TUDATUKAT és az EGÉSZ VILÁGEGYETEMET a gyors megtisztulásért és isteni átalakulásért, valamit jelen tudtatunk BUDDHATERMÉSZETÉNEK felismeréséért, melynek lényege makulátlanul tiszta, örökre szabad, gyönyörteli és egyetemes szerető természettel rendelkezik. A gyakorlást kivétel nélkül minden anyánk, az érző lények megszabadulásának szentelték egyikőjükről sem megfeledkezve.
FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTOR, 2017. november 17.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. november 17-én reggel GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadóan köszöntötte PÁRATLAN ŐSZENTSÉGÉT 3. DUDZSOM SZANGYÉ PEMA SHEPA RINPOCSÉT, aki azért érkezett, hogy kegyesen vezesse a SZENT ANYA, KRODHI KÁLI mélységes gyakorlatát és imáját a FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORBAN, KATMANDUBAN, NEPÁLBAN az akadályok azonnali eltávolításáért, a duális ragaszkodás és énhez való ragaszkodás átvágásáért, valamint JELEN TUDATUNK eredendően tiszta és tökéletes BUDDHATERMÉSZETÉNEK megvalósításáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
ŐSZENTSÉGE 3. DUDZSOM SZANGGYÉ PADMA SHEPA RINPOCSE a SZENT ANYA, KRODHA KÁLI EGYETEMES LAKOMAFELAJÁNLÓ SZERTARTÁSÁT vezeti KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szervezésében a Mester FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN 2017. november 17-én 8.00-18.00-ig az emberiség és az egész világ egyetemes békéjének, harmóniájának és sürgető védelmének megvalósulásáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A SZERETET-KARMA (SZERETŐ TETTEK) HELYES KATTINTÁSA A NAGYSZERŰ ÁZSIA ÉS AZ EGÉSZ VILÁG BÉKÉJÉNEK ÉS EGYSÉGÉNEK BETELJESÜLÉSÉÉRT
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek fontos találkozója volt az energikus, befolyásos Tiszt. YANG KUNCHI-val, aki PEKINGBŐL, a NAGYSZERŰ KÍNÁBÓL érkezett szerető feleségével és szeretetteljes, tehetséges barátjával, a QINGDAO-ban élő Tiszt. HOWARD LUANG-gal, aki ugyancsak gyönyörű feleségével és kivételes kisfiával jött látogatóba a TISZTELETREMÉLTÓ MESTERHEZ annak FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBA, NEPÁLBA. A vendégek baráti beszélgetéseket folytattak arról, milyen fontos jó kapcsolatot, testvériséget és bizalmat ápolni a DINAMIKUS, GYÖNYÖRŰ ÁZSIAI ORSZÁGOK között, hogy a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG valódi békében, gazdagságban és boldogságban éljen.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER fontos kínai barátaival együtt erőteljes imákat mondott privát szertartástermében azon mély kívánsággal és áldással, hogy az egész emberiség alakuljon át spirituálisan és mihamarabb tegyen szert békére, gyarapodásra és egységre.

A Tiszt. YANG KUNCHI és a Tiszt. HOWARD LUANG hálásak voltak a jelentőségteljes megbeszélésért, áldásért, szeretetteljes vendéglátásért és biztosították a Mestert, hogy ők is támogatni fogják a béke és egység létrejöttét, valamint a NAGYSZERŰ ÁZSIA és JELENKORUNK NAGYSZERŰ VEZETŐI – ŐEXCELLENCIÁJA HSZI CSIN-PING, SRI NARENDRA MODI DZSI, ŐFELSÉGE BHUTÁN KIRÁLYA és más SZÉLESLÁTÓKÖRŰ VEZETŐK – történelmi sikerét.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívélyes vendéglátóként lényegi tanításokat és egyéni útmutatást adott odaadó nemzetközi tanítványainak és barátainak, akik azért érkeztek KATMANDUBA, NEPÁLBA, hogy meglátogassák őt és részt vegyenek a FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTOR nagyszabású szertartás- és imasorozatán.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A különleges TELIHOLD estéjén GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egyetemes fényfelajánló szertartást vezetett FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN (KATMANDU, NEPÁL) odaadó helyi és nemzetközi gyakorlók körében az egész emberiség spirituális fejlődéséért, győzelméért és megvilágosodásáért, valamint minden érző anyánk boldogságáért. Így ért véget örömteli módon az egyhetes nagyszabású ima- és szertartássorozat, melyet a SZENT FÖLDANYA és az EGÉSZ KOZMOSZ isteni átalakulásának és megtisztulásának szenteltek.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER végül adományt osztott a szent résztvevőknek és háláját kifejezte a Tiszt. ÁCSÁRJA KARMA RIGZIN SHERPA és a Tiszt. SZONAM CHERING, valamint a szeretetteljes önkéntesek felé, akik segítettek az energikus spirituális program megszervezésében.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A spirituális gyakorlás, gyónás és nagyszabású egyetemes lakomafelajánló szertartások hete alatt a legutolsó napon teliholdkor GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER átadta a PÁRATLAN VÉDELMEZŐ MAHAGURU PADMASZAMBHAVA legerőteljesebb beavatását a szerencsés résztvevők spirituális fejlődése és megvilágosodása javára, emellett erőteljes imát és áldást küldött a KIVÉTELES NEPÁL, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, a NAGYSZERŰ ÁZSIA, a GYÖNYÖRŰ EURÓPA, a NAGYSZERŰ OROSZORSZÁG, a NAGYSZERŰ ENERGIKUS AMERIKA és az EGÉSZ VILÁG szerető lakóinak békéjéért, gyarapodásáért és nagyszerű egységéért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
AZ EGYHETES INTENZÍV SPIRITUÁLIS GYAKORLÁS, GYÓNÁS ÉS EGYETEMES NAGYSZABÁSÚ LAKOMAFELAJÁNLÓ SZERTARTÁSOK ALATT GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER LÉNYEGI TANÍTÁSOKAT ADOTT ÉS ERŐTELJES IMÁKAT MONDOTT FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN (KATMANDU, NEPÁL) A RÉSZTVEVŐK SPIRITUÁLIS FEJLŐDÉSÉÉRT, AZ EGÉSZ EMBERISÉG MIHAMARABBI BÉKÉJÉÉRT, EGYSÉGÉÉRT ÉS SÜRGŐS VÉDELMÉÉRT, VALAMINT MINDEN ÉRZŐ ANYÁNK MEGSZABADULÁSÁÉRT.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
EGYHETES INTENZÍV SPIRITUÁLIS GYAKORLÁS, GYÓNÁS ÉS EGYETEMES NAGYSZABÁSÚ LAKOMAFELAJÁNLÓ SZERTARTÁSOK A FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORBAN (KATMANDU, NEPÁL) AZ EGÉSZ EMBERISÉG ÉS MINDEN VALLÁS MIHAMARABBI BÉKÉJÉÉRT, HARMÓNIÁJÁÉRT ÉS EGYSÉGÉÉRT, VALAMINT MINDEN ÉRZŐ ANYÁNK BOLDOGSÁGÁÉRT
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER buzgalommal erőteljes imát és egyetemes lakomafelajánló szertartást vezetett a PÁRATLAN GURU, ŐSZENTSÉGE DZSADRAL SZANGGYÉ RINPOCSE portréja előtt tisztelegve, melyet a fő szertartásterem szentélyén helyezett el, hogy meghívja és fogadja Őszentsége a szerencsés résztvevőket, az emberiséget és az egész világot spirituálisan átalakító tiszta áldását.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
EGYHETES INTENZÍV SPIRITUÁLIS GYAKORLÁS, GYÓNÁS, EGYETEMES LAKOMAFELAJÁNLÁS ÉS NAGYSZABÁSÚ SZERTARTÁSOK AZ EGÉSZ EMBERISÉG ÉS MINDEN VALLÁS MIHAMARABBI BÉKÉJÉÉRT, HARMÓNIÁJÁÉRT ÉS EGYSÉGÉÉRT, VALAMINT MINDEN ÉRZŐ ANYÁNK BOLDOGSÁGÁÉRT
A szertartássorozat első napján, 2017. október 30-án reggel GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER intenzív imákat vezetett a PÁRATLAN MESTERHEZ, MAHÁGURU PADMASZAMBHAVÁHOZ és minden BUDDHÁHOZ, MEGVILÁGOSODOTT MESTERHEZ, NAGYSZERŰ JÓGIHOZ, BÓDHISZATTVHOZ, DHARMAVÉDHÖZ és ISTENI ANGYALHOZ tiszteletreméltó lámák, jógik, helyi és külföldi dharmagyakorlók odaadó társaságában a FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORBAN, NEPÁLBAN. A szertartáson elhangzott a legenergikusabb, bűnök megvallását és megtisztítását elősegítő ima, a DRIMED SHAG GYÜD is. A szertartást a KIVÉTELES NEPÁL, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, a DICSŐSÉGES BHUTÁN, a NAGYSZERŰ JAPÁN, minden GYÖNYÖRŰ ÁZSIAI ország, a NAGYSZERŰ EURÓPA, a NAGYSZERŰ OROSZORSZÁG, NAGY-BRITANNIA, a NAGYSZERŰ ENERGIKUS AMERIKA és az EGÉSZ VILÁG gyönyörű lakóinak valódi békéjéért, gyarapodásáért és egységéért végezték, az érdemeket pedig kivétel nélkül minden anyánk, az érző lények boldogságának és megszabadulásának szentelték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER meleg fogadtatásban részesítette a NAGYSZERŰ MIANMÁR tiszteletreméltó NEPÁLI nagykövetét, ŐEXCELLENCIÁJÁT LWIN OO-t és szerető, tehetséges feleségét FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN, KATMANDUBAN. A felek fontos megbeszélést folytattak arról, hogy a valódi béke létrejötte és az emberek érdekében sürgősen el kell hárítani a különböző közösségek között feszülő akadályokat, félreértéseket és konfliktusokat.
ŐEXCELLENCIÁJA LWIN OO háláját fejezte ki a szívélyes meghívás és a jelentőségteljes, békéről és egységről zajló megbeszélés kapcsán, majd meghívta a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER-t MIANMÁR-ba, hogy adja nagyszerű áldását.

A TISZTELETREMÉLTÓ MESTER őszinte szeretetéről biztosította MIANMÁR szerető lakóit és erőteljes jókívánságát küldte, hogy túljussanak a kihívásokon.

A tiszteletreméltó nagykövetet a Tiszt. PRADEEP KHANAL, a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER szerető, tehetséges asszisztense kísérte.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek baráti találkozója volt a NAGYSZERŰ KÍNÁból származó kedves barátjával, a Tiszt. CHEN ZHI LI-vel, aki szerető lányával és barátaival odaadó látogatást tett a Tiszteletreméltó Mester FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN KATMANDUBAN, NEPÁLBAN, hogy a békéről és az egységről folytassanak mély megbeszélést.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER először WU TAI SHAN-ban, MANDZSUSRÍ BÓDHISZATTVA ötcsúcsú szent hegyénél tett zarándokútján találkozott a Tiszt. CHEN ZHI LI-vel 2016 augusztusában, aki szeretetteljesen segítette és tovább kísérte őt DZSIU HUA SHAN-ba, a föld szívéhez, BHUMI GARBA MAHÁBÓDHISZATTVA szent hegyéhez és más, ugyancsak a NAGYSZERŰ KÍNÁ-ban található szent helyekhez, hogy együtt imádkozzanak az egész emberiség békéjéért, gyarapodásáért, egységéért és sürgős védelméért, valamint minden anyánk, minden érző lény megszabadulásáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
SZÍVBÉLI MEGHÍVÓ MINDEN SPIRITUÁLIS TESTVÉR ÉS SZERETŐ BARÁT SZÁMÁRA A FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORBAN MEGRENDEZETT EGYHETES NAGYSZABÁSÚ SZERTARTÁS- ÉS IMASOROZATRA
KATMANDU, NEPÁL, 2017. október 30-november 5., minden nap 8.30-17.00-ig
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER a PÁRATLAN VÉDELMEZŐ, MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA erőteljes GURUJÓGÁJÁT és egyetemes lakomafelajánló szertartását, valamint intenzív gyónást (DRIMED SHAGYÜD) fog vezetni a KIVÉTELES NEPÁL, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁN, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG szeretetteljes lakóinak sürgető védelméért, spirituális sikeréért, békéjéért, gyarapodásáért és nagyszerű egységéért. A makulátlanul tiszta érdemeket minden anyánk, az érző lények boldogáságának és az egész világegyetem isteni átalakulásának szentelik.
 
Információ:
DRUBCHHEN KARTAN RINPOCHE +9779810088900
ACHARYA KARMA RIGZIN SHERPA +9779808198036
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömmel vette át a VALLÁSOS SZOLGÁLAT BÉKE ÉS EGYSÉG díját NEPÁL szeretetteljes volt miniszterelnökétől, a Tiszt. LOKENDRA BAHADUR CHAND-tól, aki egyúttal diplomáciai díjakat adott át SRI LANKA tiszteletreméltó NEPÁLI nagykövetének, ŐEXCELLENCIÁJÁNAK W.S. PERERA asszonynak; BANGLADESH tiszteletreméltó NEPÁLI nagykövetének, ŐEXCELLENCIÁJÁNAK MASHFEE BINTE SHAMS asszonynak; és MIANMÁR tiszteletreméltó NEPÁLI nagykövetének, ŐEXCELLENCIÁJÁNAK U LWIN OO úrnak; akik őszintén szolgálják NEPÁLT és gyönyörű NEMZETÜKET.
NEPÁL szeretetteljes volt miniszterelnöke, a Tiszt. LOKENDRA BAHADUR CHAND más nevezetes személyeket is kitüntetett társadalmi, tudományos, valamint kapcsolatszervezési téren nyújtott szolgálataikért.

A Tiszt. LOKENDRA BAHADUR CHAND emellett hálás szavakkal elsőként mutatta be a BHISHMAPITAMAHA című könyvet, melynek szerzője a Tiszt. SUMITRA SINGH.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER és a díjazottak hatásos beszédeket mondtak az oktatás, a holisztikus hit, valamint az autentikus spirituális gyakorlás fontosságáról, mely utóbbi abból áll, hogy egyetemes felelősséget vállalunk az egész emberiség sürgős védelméért és isteni átalakulásáért, valamint minden érző anyánk boldogságáért.

Az eseményt KATMANDUBAN, a NEPÁLI AKADÉMIÁN tartották 2017. október 23-án, melynek szeretetteljes szervezői a Tiszt. LOCHAN KUMAR THAPALIA (főszervező), a Tiszt. OM PRAKASH KHAREL (a PACIFIC PUBLICATION PVT KFT. elnöke) és a tehetséges koordinátor, a Tiszt. PRADEEP KHANAL voltak, akik mindnyájan elkötelezettek a társadalmi tudatosság fejlesztése mellett, hogy az emberek minden tőlük telhetőt megtegyenek a lakosság, a nemzet és az egész világ békéjéért, gyarapodásáért és boldogságáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER a legutóbbi, KUNHEGYESI MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTBAN tartott tíznapos spirituális elvonuláson végzett egyetemes mécsesfelajánló szertartás képeivel kíván BOLDOG DÍVÁLIT (A FÉNY ÜNNEPE) az egész világ és minden anyánk, minden érző lény megvilágosodásáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER különleges meghívottként részt vett a 8. NRN (nem nepáli állampolgárok) GLOBÁLIS KONERENCIÁJÁN és NEMZETKÖZI NAGYGYŰLÉSÉN a HYATT REGENCY HOTEL-ben, KATMANDUBAN, NEPÁLBAN.
A TISZTELETREMÉLTÓ MESTER gratulált az NRNA újonnan megválasztott elnökének, a Tiszt. BHAWAN BHATTÁ-nak és az isteni vallások, valamint a szent emberek nevében elmondott rövid beszédében méltatta a korábbi elnök, a Tiszt. SHESH GHALE munkásságát. A Mester ugyanakkor erőteljes áldását küldte a gyönyörű, szeretetteljes NEPÁLIAK-nak, bárhol is élnek a világon, hogy valósítsák meg a békét, gyarapodást és nagyszerű egységet.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t a Tiszt. PRADEEP KHANAL és három európai tanítványa kísérte szeretettel.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER megérkezett FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBA, KATMANDUBA, ahol azon nyomban szívbéli szertartást és imákat vezetett a PÁRATLAN VÉDELMEZŐ MAHÁGURU PADMASZAMBHAVÁHOZ, minden BUDDHÁHOZ, az ISTENI URAKHOZ, BRAHMÁHOZ, VISNUHOZ és SIVÁHOZ, valamint a DHARMAVÉDELMEZŐKHÖZ, hogy a KIVÉTELES NEPÁL, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁN, a NAGYSZERŰ JAPÁN, a NAGYSZERŰ ÁZSIA, a NAGYSZERŰ OROSZORSZÁG, a NAGYSZERŰ AMERIKA, NAGY-BRITANNIA, a GYÖNYÖRŰ EURÓPA és az EGÉSZ VILÁG minden lakója sürgős védelemben, spirituális sikerekben, békében, gyarapodásban és nagyszerű egységben éljen.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. október 17-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömmel érkezett meg a KATMANDUI TRIBHUVAN NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉRRE, ahol öt kis angyal és szerető barátai a hagyományos módon meleg fogadtatásban részesítették, és hálás szívvel jókívánságaikat fejezték ki a béke és egység isteni megvalósulásáért, valamint a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER jó egészségéért és hosszú életéért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen