hírlevélre feliratkozás  programok  |  Csoportos gyakorlás


Aktuális

 
2018. január 25-én a legegyüttérzőbb áldásban részesültem KEGYES ŐSZENTSÉGÉTŐL, a NAGYSZERŰ 14. DALAI LÁMÁTÓL. Ez az áldás erőteljesen elvezet a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a GYÖNYÖRŰ NEPÁL és a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA mély megértéséhez és nagy egységéhez, beteljesítve ezzel valamennyi SZERETŐ TIBETI jókívánságát és megvédelmezve EGÉSZ ÁZSIÁT.

SZENT BÓDHGAJA, NAGYSZERŰ BIHAR MEGYE, NEMES INDIA
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
ISTENI TALÁLKOZÓ A NAGYSZERŰ BIHAR MEGYEI SZENT BÓDHAGJÁBAN INDIÁBAN A SZÍVBÉLI ODAADÁS ÉS NAGY EGYSÉG SZELLEMÉBEN
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek örömteli találkozója volt ŐEMINENCIÁJÁVAL a 9. MINLING KHENCSEN RINPOCSÉ-vel, aki NAGYSZERŰ ŐSZENTSÉGE a 11. MINLING TRICSEN RINPOCSE isteni képviselőjeként a MINLING KENRAB HAGYOMÁNYVONAL makulátlanul tiszta örököse és a NAGYSZERŰ NYINGMAPA MINDROLLING KOLOSTOR VEZETŐJE.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER megkérte NAGYSZERŰ ŐEMINENCIÁJÁT 9. MINLING KHENCSEN RINPOCSÉT, hogy egy látogatás és áldás erejéig fogadja el meghívását a MESTER KATMANDUI FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBA, adja át isteni beavatását és tanításait, és vezesse MAHAGURU PADMASZAMBHAVA nagy szertartását a GYÖNYÖRŰ NEPÁL sürgős védelméért, egységéért és fejlődéséért, valamint azért, hogy a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, minden ÁZSIAI ORSZÁG és az EGÉSZ VILÁG valódi békében és szeretetteljes kapcsolatban létezzenek.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
ISTENI TALÁLKOZÓ A NAGYSZERŰ BIHAR MEGYEI SZENT BÓDHAGJÁBAN INDIÁBAN A SZÍVBÉLI ODAADÁS ÉS NAGY EGYSÉG SZELLEMÉBEN
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek szívélyes találkozója volt NAGYSZERŰ ŐEMINENCIÁJÁVAL GANG KHANG KHENTRUL RINPOCSÉ-vel, aki ŐSZENTSÉGE a 3. NAGYSZERŰ DRUBVANG PENOR RINPOCSE szívbéli fia és isteni képviselője. PENOR RINPOCSE a NAMDROLING KOLOSTOR és a NAGYSZERŰ NYINGMAPA HAGYOMÁNYVONAL legfőbb vezetője. A találkozón mindketten szívbéli örömükről beszéltek, hogy lényegi tanítást és nagyszerű beavatást kaphattak LEGKEGYESEBB ŐSZENTSÉGÉTŐL a 14. DALAI LÁMÁTÓL, aki a LEGSZERETETTELJESEBB BUDDHIZMUS MINDEN SZENT MEGVILÁGOSODÁS-VONALÁNAK PÁRATLAN VEZETŐJE.

as well as for wholeheartedly and skillfully caring and protecting the immaculate reincarnation THE MIRACULOUS YOUNG 4TH PENOR RINPOCHE, fulfilling the profound wish of MAHAGURU PADMASAMBHAVA and HIS HOLINESS CHADRAL SANGYE DORJE RINPOCHE, for absolutely benefiting the most needed countless fortunate beings.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívbéli háláját fejezte ki ŐEMNINENCIÁJA A NAGYSZERŰ GYANG KHANG KHENTRUL RINPOCSE előtt, amiért kivételes módon teljesíti ŐSZENTSÉGE a szeretett 3. DRUBVANG PENOR RINPOCSE leghőbb kívánságát, virágoztatja a NAMDROLING KOLOSTOR és a PALJÜL NYINGMA VONAL spirituális tevékenységét, és tiszta szívéből, gyakorlottan, féltőn gondoskodik a makulátlanul tiszta reinkarnációról, a CSODÁLATOS IFJÚ 4. PENOR RINPOCSÉ-ről, beteljesítve ezzel MAHAGURU PADMASZAMBHAVA és ŐSZENTSÉGE CSADRAL SZANGGYÉ DORDZSE RINPOCSE mélységes kívánságát, miszerint a szükségben szenvedő számtalan sok szerencsés lény javára kell hgoy váljunk.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadó látogatást tett a MAHABÓDI SZTÚPA LEGSZENTEBB TEMPLOMÁNÁL az ÁLDOTT BÓDHGAJÁBAN, ahol szívből meghajolt a fő szentély HATALMAS BUDDHA SZOBRA és a SZENT BÓDHIFA előtt lényegi menedékvételi és az IGAZI BÓDHICSITTA felébresztésére szolgáló imákat mondva minden érző anyánk megszabadulásáért, beteljesítve ezzel valamennyi BUDDHA és BÓDHISZATTVA mélységes jókívánságát és egyetemes tevékenységét.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
ISTENI TALÁLKOZÓ A NAGYSZERŰ BIHAR MEGYEI SZENT BÓDHAGJÁBAN INDIÁBAN A SZÍVBÉLI ODAADÁS ÉS NAGY EGYSÉG SZELLEMÉBEN
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek kivételes találkozója volt ŐSZENTSÉGÉVEL a 104. GADEN TRIPA TYABDZSE DZSECÜN LOBSZANG TENZIN RINPOCSÉ-vel, aki a SZENT GELUGPA HAGYOMÁNYVONAL eredeti vezetőjének és alapítójának, a mindentudó nagyszerű CONGKHAPÁ-nak isteni képviselője és utódja. Tanpai Mester áldást kért Rinpocsétől a NAGYSZERŰ NEMES INDIA és a GYÖNYÖRŰ NEPÁL, valamint a NAGYSZERŰ KÍNA, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁN, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG valódi békéjére, gyarapodására és egységére, és szívélyesen meghívta NEPÁLBA, a KATMANDUI FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORBA, hogy az ország spirituális fejlődése és a világ békéje és védelme érdekében adja át nagyszerű tanításait és beavatását.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER alázatosan beszélt annak sürgető szükségéről, hogy beteljesítsük a LEGFŐBB VÉDELMEZŐ, MAHAGURU PADMASZAMBHAVA és a NAGYSZERŰ DHARMAVÉDELMEZŐK abbéli kívánságát, hogy PÁRATLAN ŐSZENTSÉGE A NAGYSZERŰ 14. DALAI LÁMA a száműzetésben élő hű tibetiekkel együtt visszatérhessen HAZÁJÁBA, KÍNA fő területe spirituális átalakuláson menjen keresztül, a NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ KÍNA és a GYÖNYÖRŰ NEPÁL valósítsa meg a valódi békét, testvériséget és egységet, és hárítsanak el minden viszályt, félreértést, azonnal kizárva egy félelmet hozó háború lehetőségét, megvédve ezzel ÁZSIA minden szerető lakóját és az EGÉSZ EMBERISÉGET.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömmel vesz részt a 29. NYINGMA MÖNLAM CHENMO NAGYSZABÁSÚ IMÁDSÁGÁN, melyet ŐSZENTSÉGE GYANG KHANG KENTRUL RINPOCSE, ŐSZENTSÉGE MHINLHING KHENCSEN RINPOCSE és ŐEMINENCIÁJA KATHOG GECE RINPOCSE vezetnek más nagyszerű TULKU RINPOCSÉK, tanult KHENPÓK és több ezer szeretetteljes szerzetes, szerzetesnő és odaadó résztvevő társaságában a LEGSZENTEBB BÓDHGAJAI SZTÚPA és a TÖRTÉNELMI SZENT BÓDHIFA előtt. TÖRTÉNELMI BUDDHÁNK, a PÁRATLAN SÁKJAMUNI ezen a helyen érte el a TÖKÉLETES BUDDHASÁGOT a szerencsés emberek, a mennyországbéli számtalan sok isten, istennő, nága, jaksa, szellemlény, megszámlálhatatlanul sok láthatatlan lény megvilágosodásának és minden érző anyánk megszabadulásának a javára.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egyhegyűen imádkozott JELENKORUNK LEGKEGYESEBB BUDDHÁJA, a NAGYSZERŰ 14. DALAI LÁMA és SZERETETTELJES KÍSÉRETE, VALAMENNYI HAGYOMÁNYVONAL ÉLŐ MEGVILÁGOSODOTT MESTERÉNEK jó egészségéért és hosszú életéért, valamint azért, hogy a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a KIVÉTELES NEPÁL, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁN, a többi GYÖNYÖRŰ ÁZSIAI ORSZÁG, a GYÖNYÖRŰ EURÓPA, a NAGYSZERŰ OROSZORSZÁG, NAGY-BRITANNIA, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS AMERIKA és az EGÉSZ VILÁG mihamarabb valósítsa meg a valódi békét, testvériséget és nagyszerű egységet.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER nagyon hálás az évenként megrendezett spirituális NYINGMA MÖNLAM CSENMO összejövetelért és imasorozatért, ami közvetlenül teljesíti a TÖRTÉNELMI SÁKJAMUNI BUDDHA, a MINDENHATÓ VÉDELMEZŐ MAHAGURU PADMASZAMBHAVA, szeretett ŐSZENTSÉGE MHINLHING TRICSEN RINPOCSE, ŐSZENTSÉGE DUDZSOM RINPOCSE, ŐSZENTSÉGE PENOR RINPOCSE, ŐSZENTSÉGE CSADRAL SZANGYÉ DORDZSE RINPOCSE, ŐSZENTSÉGE DILGO TYENCHE RIINPOCSE, ŐSZENTSÉGE THRULSIG RINPOCSE, ŐSZENTSÉGE TAGLUNG CETRÜL RINPOCSE, ŐSZENTSÉGE JANGTHANG RINPOCSE és valamennyi NAGYSZERŰ NYINGMA HAGYOMÁNYVONALBÉLI MESTER isteni kívánságát, emellett erőteljesen eltávolítja az akadályokat, megáldja az egész emberiséget és az EGÉSZ VILÁGOT.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER hálás a TISZTELETREMÉLTÓ KENCSEN SZANGYÉ RANGDZSUNG RINPOCSÉ-nek és a 29. NYINGMA MÖNLAM CSENMO szervezőinek a szívélyes meghívásért és az imasorozat buzgó, tökéletes megszervezéséért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek örömteli találkozója volt a GAJA KÖRZETBELI BHARATIJA DZSANATA PÁRT (BJP) ismert, dinamikus rangidős vezetőjével, a Tiszt. ANIL SZVÁMI DZSI-vel, aki odaadással kereste fel és köszöntötte a TISZTELETREMÉLTÓ MESTERT a ROYAL RESIDENCY HOTEL-ben a SZENT BÓDHGAJÁBAN (NAGYSZERŰ BIHAR MEGYE, NEMES INDIA). Elismervén a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER isteni tevékenységét és áldásának erejét, mellyel a NEMES INDIA nagyszerű nemzetét és lakóit segíti, hogy sikeresen, boldogan éljenek, a vezető felajánlotta asszisztenciáját BÓDHGAJÁBAN.
SHRI ANIL SZVÁMI DZSI-t az AKHAND BHARAT ÚJSÁG tehetséges szerkesztője, a Tiszt. ANAND ÚR, valamint a RASHTRIJA SZAJAMSZEVAK SZANGH és a BIHARI AKHIL BHARATIJA GRAHAK PANCSAJAT rangidős tagja, a Tiszt. PRADIP KESHRI DZSI kísérte.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A SZÍVBÉLI BÉKE ÉS EGYSÉG ISTENI TALÁLKOZÓJA A NAGYSZERŰ BIHAR MEGYEI SZENT BÓDHGAJÁBAN, A NEMES INDIÁBAN
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek baráti találkozója volt nagyszerű mesterével, ŐEMINENCIÁJÁVAL TERTÖN NAMKHA DRIMED RINPOCSÉ-vel, aki szerencsés korunk tökéletesen szeretetteljes, megvilágosodott NAGYMESTERE. Tanpai Mester tiszta szívéből kérte Rinpocse áldását és imáit, hogy PÁRATLAN ŐSZENTSÉGE A NAGYSZERŰ 14. DALAI LÁMA a száműzetésben élő hű tibetiekkel együtt visszatérhessen NAGYSZERŰ SZÜLŐFÖLDJÉRE, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, a GYÖNYÖRŰ NEPÁL, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁN, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG minden országa között pedig legyen valódi béke és szeretetteljes kapcsolat. Ezzel beteljesülne a MINDENHATÓ VÉDELMEZŐ, MAHAGURU PADMASZAMBHAVA isteni tevékenysége, az EGÉSZ EMBERISÉG és NAGYSZERŰ FÖLDANYÁNK sürgős védelme.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek baráti találkozója volt nagyszerű tanítójával, ŐEMINENCIÁJÁVAL PROFESSZOR SZAMDHONG RINPOCSÉ-vel. Szamdhong Rinpocse a szerető tibeti közösség energikus, megfontolt tartóoszlopaként rengeteget dolgozik az akadémikus tudás tovább adásáért és a száműzetésben élő tibeti közösség jóllétéért, s mindemellett tiszta szívéből segíti ŐSZENTSÉGE A 14. DALAI LÁMA egyetemes tevékenységét.
SZENT BÓDHGAJA, NAGYSZERŰ BIHAR, NEMES INDIA
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
Egyesítve szívemet a PÁRATLAN TÖRTÉNELMI MESTERREL, ŐSZENTSÉGÉVEL A 14. DALAI LÁMÁVAL, igaz odaadással fogadtam áldását és nagyszerű tanítását az egyetemes szerető együttérzés gyakorlásáról és a legfőbb bölcsesség megvalósításáról, a jelenségek makulátlanul tiszta ürességtermészetének felismeréséről a SZENT BÓDHGAJÁBAN (BIHAR, NEMES INDIA). A tiszta érdemeket minden embertársunk sürgős védelméért és anyáink, az érző lények megszabadulásáért ajánlottam egyikőjükről sem megfeledkezve.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
SZÍVBÉLI ODAADÁSSAL VÁRAKOZVA LEGKEGYESEBB ŐSZENTSÉGE A 14. DALAI LÁMA ÉRTÉKES TANÍTÁSÁRA ÉS ÁLDÁSÁRA AZ EGYETEMES BÉKE ÉS HARMÓNIA MEGVALÓSULÁSÁÉRT
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER a PÁRATLAN ÚR SÁKJAMUNI BUDDHA legáldottabb szent helyére, BÓDHGAJÁBA érkezett, ahol a KAGYÜ HAGYOMÁNYVONAL szeretetteljes képviselője, a bódhgajai TERGAR KOLOSTOR igazgatója, a Tiszt. LÁMA KUNGA SZOTOP meleg fogadtatásban részesítette.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER tiszta szívéből várja PÁRATLAN ŐSZENTSÉGÉVEL, a 14. DALAI LÁMÁVAL az isteni találkozót, hogy a többi szerencsés követővel együtt részesüljön kegyes tanításából és áldásából BÓDHGAJÁBAN 2018. Január 14-16-ig.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. január 9-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER kitüntetést kapott a béke és egység megvalósításáért tett erőfeszítéseiért. A díjat az RSS Párt energikus, szerető vezetője, a Tiszt. SHRI INDRESH KUMAR DZSI és a Tiszt. ANIL J. COUTO ÉRSEK adták át más tiszteletreméltó vendégek jelenlétében a 2018-as KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI ÜNNEPSÉGEN, mely A BÉKE, SZERETET ÉS HARMÓNIA ÉVES ÜZENETÉT KÖZVETÍTI INDIAI FÖLDRŐL. A résztvevők örömmel hallgatták SHRI INDRESH KUMAR DZSI, a Tiszt. ANIL J. COUTO ÉRSEK és a BJP Párt energikus alelnöke, SHRI SHYAM DZSADZSU DZSI lelkesítő beszédét az NDMC KONGRESSZUSI KÖZPONTBAN ÚJDELHIBEN, INDIÁBAN. A nagyszerű esemény az egység érzésével és minden békeszerető vallás valódi békéjéért és egységéért, valamint az egész emberiség védelméért szóló szívbéli imák és jókívánságok szellemében zárult.
A nagyszerű eseményt az EGYESÜLT NEMZETKÖZI KERESZTÉNY FRONT, a YMCA NEMZETKÖZI TANÁCSA, a KERALA KERESZTÉNY SZÖVETSÉG és a TELUGU KERESZTÉNY JÓLÉTI SZÖVETSÉG szervezte szeretettel 2018. január 9-én.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek fontos találkozója volt az ősi DIGAMBAR AKHADA Hindu Templom energikus vezetőjével, az ISTENI GURUVAL, SHRI MAHANT SZURESH DASZ DZSI-vel AJODHJA SZENT FÖLDJÉN tett első történelmi látogatása során, mely a MINDENHATÓ ÚR SHRI RÁMA csodálatos szülőhelye. A Mester szomorú szívvel érkezett, látva az itt kialakult konfliktusos helyzetet.
A TISZTELETREMÉLTÓ MESTER legerőteljesebb imáit ajánlotta az akadályok elhárításáért, a kivételes SHRI RÁMA MANDIR sikeres felépüléséért, valamint azért, hogy az ISTENI HINDU, a HITHŰ ISZLÁM, a SZERETŐ BUDDHISTA, a MEGBOCSÁTÓ KERESZTÉNY és a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a GYÖNYÖRŰ NEPÁL, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG valamennyi békeszerető vallása valódi békében és egységben éljen egymással.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER nagy hálával fogadta a szerető, energikus vezető, SHRI MAHANT SZURESH DASZ DZSI szeretetteljes, kedves vendéglátását a SZENT AYODHJÁBAN.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szeretettel gratulált az Indiai Kormány energikus Igazságügyi és Erőforrás államminiszterének, az Indiai Republikánus Párt elnökének, a Tiszt. SHRI RAMDASZ ATHAWALE-nak az általa írt „BHARAT KE RADZSENTA” című könyv kiadása kapcsán. Az eseményen a NAGYSZERŰ INDIA tiszteletreméltó alelnöke, ŐEXCELLENCIÁJA SHRI VENKAIAH NAIDU DZSI volt a fővendég. Az előkelő vendégek és a sok-sok résztvevő örömmel hallgatták SHRI VENKAIAH NAIDU DZSI, SHRI RAMDASZ ATHAWALE és a Tiszt. D. RÁDZSA parlamenti képviselő jelentőségteljes beszédeit ÚJDELHI ALKOTMÁNYOS KLUBJÁBAN, INDIÁBAN. A Mester erőteljes áldását és legjobb kívánságait küldte a NAGYSZERŰ NEMES INDIÁNAK, a NAGYSZERŰ ÁZSIÁNAK és az EGÉSZ VILÁGNAK.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
Az ISTENI SZUDHANSHU DZSI MAHARÁDZS GURU és GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadó résztvevőkkel együtt egyetemes AARTI mécsesfelajánló szertartást ajánlottak a MINDENHATÓ ÚR SIVA, PARAVATI ISTENNŐ és minden ISTENI VÉDELMEZŐ számára KAILASH HEGYÉNEK GYÖNYÖRŰ SZENT SZOBRA előtt a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a GYÖNYÖRŰ NEPÁL, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG megtisztulásáért, isteni átalakulásáért és sürgető védelméért.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadó látogatást tett az ÁNAND DHAM ASHRAM szent oltárainál, ahol szívbéli jókívánságokat és imákat mondott azért, hogy az egész emberiség mihamarabb valódi békében, gyarapodásban és testvériségben éljen, a békeszerető vallások pedig nagyszerű egységben létezzenek az egész világon.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívbéli háláját fejezte ki SRI SZUDHANSHU DZSI MAHARÁDZS kedves vendéglátásért és a kivételes spirituális eseményen való részvétel lehetőségéért. SZUDHANSHU DZSI MAHARÁDZS GURU az autentikus spirituális testvériség szellemében ugyancsak hálás volt a Mester szeretetteljes látogatásáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
Egy isteni felkérést teljesítve GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER energikus beszédet mondott, melyben gratulált a NAGYSZERŰ NEMES INDIÁNAK, amiért az ISTENI HINDUIZMUS, a SZERETŐ BUDDHIZMUS és minden BÉKESZERETŐ VALLÁS és EMBER nagyszerű egységének szellemében a szeretetteljes, nagyszerű megvilágosodott GURUK útmutatásával és a dinamikus, önzetlen történelmi vezető, SHRI NARENDRA MODI DZSI erejével a gyarapodás, egyenlőség és világbéke legfőbb vezetőjévé vált.
Az isteni guru, SZUDHANISHU DZSI MAHARÁDZS, a Tiszt. DR. ARCHIKA DIDI és az egész spirituális gyülekezet örömét fejezte ki GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívbéli beszéde hallatán, mely az ÁNAND DHAM ASHRAM-ban hangzott el. Ezen a kivételes találkozón és ünnepségen a résztvevők hatalmas áldást közvetítettek mindenki számára a FÖLDANYÁN.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2018. január 1-én a szeretetteljes nagyszerű pap és isteni guru, az országos és nemzetközi VISHWA DZSAGRITI MISSZIÓ legfelső vezetője, SZUDHANSHU DZSI MAHARÁDZS különleges vendégként meleg fogadtatásban és elismerésben részesítette GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t fő székhelyén az ÁNAND DHAM ASHRAM-ban BAKKARWALA MARG-ban (ÚJDELHI, INDIA) a szent telihold és újév spirituális ünnepén szent lányával, rangidős tanítványaival és odaadó követőivel együtt, akik szeretetteljes, mély tanításokban és útmutatásokban részesültek jóllétük és megvilágosodásuk javára.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER és az isteni guru, SZUDHANSHU DZSI MAHARÁDZS örömmel mutatták be a GURU szent lánya, a Tiszt. DR. ARCHIKA DIDI „A jógikus életforma” című spirituális könyvét, erőteljes áldást adva, hogy az számtalan sok ember javára váljon.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadóan nyújtott át a VISHVA DZSAGRITI KÜLDETÉS nagyszerű híres papjának és alapítójának, az isteni GURU SHUDHANSHU DZSI MAHARÁDZS-nak egy rangos kitüntetést világszerte végzett mély spirituális tevékenységéért. A díjátadót, melyen hírneves, nagy tehetségű polgárokat ismertek el, az INDIAI NEMZETKÖZI EMBERI JOGI FIGYELŐ elnöke, a Tiszt. RAKESH GARG és ügyvezető igazgatója, a Tiszt. RAKESH SHARMA szervezték tisztelettel 2017. december 31-én az újév estéjén a KAMANI ELŐADÓBAN, ÚJDELHIBEN, INDIÁBAN.
A tiszteletreméltó vendégek, az előkelő rangidős díjazottak és a résztvevők valamennyien örömmel nézték a Tiszt. RADZSINDRA TIWARI ALIAS DUKAAN DZSI által előadott BAJUSZ TÁNCOT. Az ismert, ALLAHABAD-ból származó spirituális személyiség is kitüntetést kapott tehetségéért és munkásságáért az INDIAI EMBERI JOGI FIGYELŐTŐL.

Az isteni pap, SHUDHANSHU DZSI MAHARÁDZS, GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER, a rangidős díjazottak és a fő szervezők díjakat adtak az ifjúsági országos festészet, könnyűműfajú írás és nagyszülőkkel készült szelfik kategóriákban is, szeretettel megáldva a nyertesek jövőjét.

A Tiszt. DR. O.P. JADAV, a DOORDARSHAN HÍRTELEVÍZIÓ tehetséges főszerkesztője rövid interjúkat készített a tiszteletreméltó vendégekkel és díjazottakkal, akik örvendeztek az INDIAI EMBERI JOGI FIGYELŐ által szervezett nagyszerű eseménynek és a rangidős állampolgárok tiszteletteljes, szeretetteljes elismerésének.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017 december 31-én szilveszterkor GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t tiszteletbeli vendégként szeretetteljesen fogadták egy díjátadón, melyen más kitüntetettek, a tiszteletreméltó fővendég, DR. KARAN SZINGH MAHARÁDZS parlamenti képviselő, RADZSJA SZABHA, az indiai kormány egy másik tagja és a jelenlévő ismert, tehetséges állampolágrok elismerésben részesítették a béke és egység megteremtéséért tett fáradhatatlan erőfeszítéséért. A kitüntetéseket különböző területeken nyújtott kiemelkedő munkásságért adták át az INDIAI NEMZETKÖZI EMBERI JOGI FIGYELŐ által szervezett MOSOLYOGJ@60+ eseményen a KAMANI ELŐADÓBAN, ÚJDELHIBEN, INDIÁBAN.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER és az elismerésben részesülő rangidős állampolgárok, akik közül sokan a PADMA SHRI DÍJ kitüntetettjei is a többi jelenlévővel együtt örömmel hallgatták a tiszteletreméltó fővendég, DR. KARAN SZINGH MAHARÁDZS és az INDIAI EMBERJOGI FIGYELŐ energikus ügyvezetője, a Tiszt. RAKESH SHARMA beszédét, valamint a Tiszt. MANISH SHARMA és zenekara, az ART OF LIVING spirituális zenéjét és dalait, mellyel megáldották az újév estéjét békés és boldogabb új évet kívánva a jelenlévőknek és mindenki másnak.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szeretetteljes kíséretét az INDIAI DOORDARSHAN HÍRTV tehetséges főszerkesztője, a Tiszt. DR. O.P. JADAV, kedves NÉMETORSZÁGI asszisztense és fotósa, a Tiszt. JOHANNA BLENNEMANN, valamint odaadó tanítványa, a Tiszt. LIA GERINGŐ alkották a GYÖNYÖRŰ MAGYARORSZÁGRÓL.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szorgalmasan vezette a PÁRATLAN MAHAGURU PADMASZAMBHAVA, MINDEN BUDDHA, FENSÉGES ISTENSÉG, a PÁRATLAN ÚR BRAHMÁ, VISNU és SIVA, valamint a DHARMAVÉDŐK erőteljes imáját FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN KATMANDUBAN, NEPÁLBAN. A gyakorlatot minden embertársunk sürgős védelméért, békéjéért, gyarapodásáért, nagyszerű egységéért és anyáink, az érző lények boldogságáért végezték. A Mester szívbéli jókívánságait küldte, hogy az elkövetkező csodálatos 2018-as évben mindenkinek nagyszerű sikerekben és isteni átalakulásban legyen része.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER erőteljes imát vezetett FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN KATMANDUBAN, NEPÁLBAN egyhegyű odaadással fordulva MAHAGURU PADMASZAMBHAVA, MINDEN BUDDHA, ISTENSÉG, a MINDENHATÓ ÚR BRAHMÁ, VISNU és SIVA, valamint a PÁRATLAN DHARMAVÉDŐK felé, hogy a GYÖNYÖRŰ NEPÁLUNK, NAGYSZERŰ NEMES INDIÁNK, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁN, a NAGYSZERŰ ÁZSIA, a NAGYSZERŰ OROSZORSZÁG, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS AMERIKA, a NAGYSZERŰ NAGY-BRITANNIA, a GYÖNYÖRŰ EURÓPA és az EGÉSZ VILÁG minden szerető lakója mihamarabb valódi békében, gyarapodásban és nagy egységben éljen, anyáink, az érző lények pedig kivétel nélkül érjék el a megszabadulást. A Mester tiszta szívéből megáldotta az eljövendő évet, 2018-at is, hogy az emberiség békéjének, védelmének és nagyszerű egységének éve legyen.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
SZÍVBŐL SZERETLEK BENNETEKET ÉS AZT KÍVÁNOM, HOGY ÉLJETEK NAGY BOLDOGSÁGBAN, SZABADSÁGBAN, SZERETETBEN, S SZÍVBŐL FAKADÓ MOSOLYOTOKKAL, TÜRELMETEKKEL ÉS JÓSÁGOS SZOLGÁLATOTOKKAL OSSZÁTOK MEG MINDEZT ANYÁITOKKAL, AZ ÉRZŐ LÉNYEKKEL! NAGYON BOLDOG KARÁCSONYT ÉS NAGYSZERŰ ÚJ ÉVET KÍVÁNOK BÉKÉBEN, EGYSÉGBEN ÉS SZERETETBEN!

SPIRITUÁLIS TESTVÉRETEK
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER

FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTOR, KATMANDU, NEPÁL
2017. DECEMBER 23.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER különleges meghívottként örömmel vett részt a SALUT TIRANGA (PUMS) DÍJÁTADÓN ÉS KULTURÁLIS BEMUTATÓN (PURVANCHAL SAMAN SAMAROHA EVAM SANSKRITIK KARYAKRAM), ahol a fővendég a DELHI ÁLLLAMBELI BJP PÁRT energikus elnöke, a Tiszt. MANOJ TIWARI parlamenti képviselő volt. Az eseményt a TAMIL SANGHAM R.K. PURAM-ban tartották ÚJDELHIBEN, INDIÁBAN. A további tiszteletreméltó vendégek, a Tiszt. VIJAY BAGAT (alpolgármester), a Tiszt. VIKRAM SINGH (nyugalmazott rendőrfőkapitány), a Tiszt. S.P. SINHA (nyugalmazott főpolgármester), a Tiszt. JAYAKUMAR NAIR (a D. B. SANGH BJP alelnöke), a Tiszt. RAMESH JAH, a Tiszt. SHRI ABHAY VARMA (a DELHI ÁLLAM BJP pártjának helyettese), az előkelő vendégek és minden jelenlévő élvezettel vett részt a díjátadó ünnepségen és a gyönyörű kulturális műsoron, valamint örömmel hallgatta a kivégeles, nagyszerű vezető, SHRI MANOJ TIWARI JI beszédét.
Miután elismerést kapott őszinte munkásságáért, GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívbéli beszédet mondott, melyben a nagyszerű történelmi vezetőt, SHRI NARENDRA MODI JI-t és a NAGYSZERŰ NEMES INDIA egyenlőségéért, gyarapodásáért és isteni átalakulásáért tett energikus hozzájárulását méltatta. Ez vezet ugyanis minden embertársunk és az egész világ valódi békéjéhez, nagy egységéhez és sürgős védelméhez, beteljesítve a PÁRATLAN ÚR SRI RÁMA, az ÚR KRISNA, az ÚR MAHAVIR, az ÚR JÉZUS KRISZTUS, az ÚR MOHAMED PRÓFÉTA, a TÖKÉLETES ÚR BUDDHA és az EGÉSZ KOZMOSZ VALAMENNYI ISTENI VÉDELMEZŐJÉNEK isteni kívánságát.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
Tiszta szívből gratulálok a nagyszerű szeretett történelmi vezetőnek, SHRI NARENDRA MODI DZSI-nek a gyönyörű GUDZSARAT-ban és a kivételes HIMACHAL PRADESH-ben aratott jelentős választási győzelméért, mely fáradhatatlan munkájának és a NAGYSZERŰ NEMZET lakóiért tett energikus hozzájárulásának gyümölcse.
Szívbéli hálámat és elismerésemet küldöm az egész BHARATIJA DZSANATA PÁRT minden hű vezetőjének, szerető tagjának és nagyszerű támogatójának és India minden ragyogó lakójának, amiért őszinte, szorgalmas erőfeszítéseket tettek a nagyszerű győzelem érdekében.

Mély hittel kívánom, hogy az OMKAR PARIVAR és minden más békeszerető vallás sürgős védelem alatt álljon, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a GYÖNYÖRŰ NEPÁLUNK, a NAGYSZERŰ KÍNA, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG a valódi béke, gyarapodás és egység történelmi sikerének örvendjen.

Hű spirituális fivéretek,
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER
ÚJDELHI, INDIA, 2017. December 18.
 
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. november 29-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek szívélyes találkozója volt SRI LANKA INDIA főbiztosával, ŐEXCELLENCIÁJÁVAL CHITRANGANEE VAGISVARÁ-val az ÚJDELHIBEN, INDIÁBAN található SRI LANKAI NAGYKÖVETSÉGEN. A felek jelentőségteljes megbeszélést folytattak a történelmi SÁKJAMUNI BUDDHA mindent meghaladó bölcsességének és egyetemes szerető szívének fontosságáról, mely útmutatások gyors védelmet és megvilágosodást hoznak minden ember számára a NAGYSZERŰ HINDUIZMUS és más BÉKESZERETŐ VALLÁSOK isteni szívével egyetemben.

ŐEXCELLENCIÁJA CHITRANGANEE VAGISVARA tiszta szívből örült a kedves látogatásnak és jelentőségteljes megbeszélésnek, és sürgetően kérte a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER-t, hogy mihamarabb látogasson el SRI LANKÁ-ra és áldja meg az országot.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER erőteljes imákkal és áldással kísért exkluzív beszédet mondtott a nagyszabású SZENT DHARMA SZAMSZAD KONFERENCIA harmadik, záró napján. Az eseményt a HINDUK VILÁGSZÖVETSÉGE (VISHVA HINDU PARISHAD) szervezte UDUPI város KIRÁLYI KERTJÉBEN, KARNATAKA tartományban, a NAGYSZERŰ INDIÁBAN. A Mester beszédében arra kért valamennyi isteni gurut és fontos résztvevőt, hogy tiszta szívükből higgyenek és támogassák a nagyszerű történelmi vezetőt, SRI NARENDRA MODI DZSI-t, emellett kövessék a Tiszt. SRI MOHAN BHAGVAT DZSI egyetemes útmutatását a NAGYSZERŰ NEMES INDIA szerető lakóinak és nemzetének isteni átalakulásáért és sikeréért, valamint a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG valódi békéjének, gyarapodásának és nagy egységének megvalósulásáért.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívbéli háláját fejezte ki a HINDUK VILÁGSZÖVETSÉGE nagyszerű vezetősége, tagjai és támogatói felé, amiért megszervezték ezt a sikeres történelmi konferenciát. A nagyszabású esemény sokakat inspirált, hogy a SZENT DHARMA tökéletes törvényében higgyenek és azt kövessék, hiszen ez hoz hatalmas boldogságot, erényt és szabadságot megkülönböztetés nélkül minden embertársunk számára.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t a Tiszt. PRADIP KESHIR (az INDIAI RSS párt szerető, szerény tagja), a Tiszt. PRADEEP KHANAL (a szerető és tehetséges koordinátor és asszisztens NEPÁLBÓL) és a Tiszt. JOHANNA BLENNEMANN (a Tiszteletreméltó Mester tehetséges, kedves fotós asszisztense NÉMETORSZÁGBÓL) kísérték odaadóan.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
Ezek a fotók a nagyszabású SZENT DHARMA PARISHAD KONFERENCIA második napján készültek UDUPI város KIRÁLYI KERTJÉBEN (KARNATAKA tartomány, NAGYSZERŰ INDIA). A konferenciát, melyen GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER is részt vett számos isteni guru, a RASHTRIJA SZVAJAMSZEVAK SZANGH fő vezetője, a Tiszt. SRI MOHAN BHAGVAT DZSI, valamint a VHP és RSS pártok energikus rangidős vezetőinek a társaságában, a HINDUK VILÁGSZÖVETSÉGE (VISHVA HINDU PARISHAD) szervezte. A fővendégek erőteljes beszédeikben kifejtették, hogy határozottan kell fellépni a SZENT ANYA TEHÉN és más ártatlan lények brutális lemészárlásának bűne ellen, valamint fel kell szabadítani a NAGYSZERŰ NEMZETET az igazságtalanság és a szegénység alól.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. november 24-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER különleges meghívottként örömmel vett részt a nagyszabású SZENT DHARMA NAGY KONFERENCIÁN (DHARMA PARISHAD) ŐSZENTSÉGE SRI SRI VISVÉSA THEERTHA SZVÁMI DZSI MADHVA ÁCSÁRJA, ŐSZENTSÉGE DZSAGADGURU SÁNKÁRÁCSÁRJA, a fővendég, a RASTRIJA SZVAJAMSZEVAK SZANGH párt első számú vezetője, a Tiszt. SRI MOHAN BHAVAT DZSI, sok más isteni guru és a VHP és RSS pártok rangidős vezetőinek isteni jelenlétében. A konferenciát, melyet UDUPI (KARNATAKA, NAGYSZERŰ INDIA) Királyi Kertjében tartottak, a HINDUK VILÁGSZÖVETSÉGE (HINDU PARISHAD) szervezte a SZENT DHARMA sikeres gyakorlásáért és a NAGYSZERŰ INDIA, ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG gyors békéjéért és egységéért.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER lenyűgözve hallgatta a Tiszt. SRI MOHAN BHAGVAT DZSI igaz, szeretetteljes, egyetemes beszédét és szívbéli útmutatását, ami a különböző hitek követőinek és a különböző pozíciókat betöltő személyeknek szólt. A szónok kifejtette, hogy emberi méltóságunkat az adja meg, ha igazak, együttérzők, békések, türelmesek, toleránsak, éberek, fegyelmezettek, hűek, bölcsek és messzelátók vagyunk, így lehetünk sikeresek, így érhetjük el a nagyszerű boldogságot a magunk, családunk, társadalmunk, NAGYSZERŰ NEMZETÜNK, a vallásaink és világunk számára.

Az isteni beszéd után GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER elismerése jeleként aranysálat ajánlott fel a Tiszt. SRI MOHAN BHAGVAT DZSI-nek, mellyel áldást adott hosszú életére és tevékenységének sikerességére.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívbéli hálával odaadóan aranysálat adott ŐSZENTSÉGÉNEK SRI SRI VISVÉSA THEERTHA SZVÁMIDZSI MADHVA ÁCSÁRJÁ-nak is, aki ugyancsak erőteljes áldást adott az isteni résztvevőknek szent jelenlétéve és beszédével.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szíve mélyéből örvendezett a HINDUK VILÁGSZÖVETSÉGÉNEK nemzetközi elnöke, a Tiszt. DR. PRAVIN TOGADIA DZSI energikus beszédének is, melyben hivatalosan is bejelentette a nagyszabású SZENT DHARMA KONFERENCIA első ülésén zajló megbeszélés végső döntését is, miszerint valódi tisztelettel és egyenlő szeretettel fordulva minden értékes emberi lény felé, felszámolják a megkülönböztető kasztokat.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömteli, áldott ebédet költött el a Tiszt. vezetőkkel és isteni gurukkal, miután a szent gyülekezet szívbéli imákat és jókívánságokat mondott az egész emberiség és minden anyánk, az érző lények valódi békéjének, gyarapodásának, nagyszerű egységének és megszabadulásának a megvalósulásáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. november 24-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER a HINDUK VILÁGSZÖVETSÉGE (VISHVA HINDU PARISHAD) által szervezett NAGY GYŐZELEM ISTENI FELVONULÁSÁT vezette ŐSZENTSÉGÉVEL SÁNKÁR ÁCSÁRJÁ-val, más isteni energikus gurukkal, a RASHTRIJA SZVAJAMSZEVAK SZANGH fő vezetőjével a Tiszt. SRI MOHAN BHAGAVAT DZSI-vel, valamint az RSS és VHP pártok rangidős vezetőivel. A felvonulást, melyet a háromnapos SZENT DHARMA KONFERENCIA első napján tartottak UDUPI-ban (KARNATAKA, NAGYSZERŰ INDIA), a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG sürgős védelmének és isteni átalakulásának ajánlották.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek rövid találkozója volt a BJP párt energikus országos szóvivőjével, a Tiszt. SZUDHANSU TRIVEDI DZSI-vel, akivel bizakodóan megerősítették a nagyszerű történelmi alak, ŐEXCELLENCIÁJA SRI NARENDRA MODI DZSI által vezetett erős kormánypárt (BJP) sikerességét, miszerint az gyarapodást és boldogságot hoz a NAGYSZERŰ NEMES INDIA minden lakójának, isteni kultúrájának és hitének hozzájárulva a világ békéjéhez.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. november 21-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek jelentőségteljes találkozója volt az indiai kormány belügyminiszterével, a Tiszt. HANSZRÁDZS GANGARAM AHIR-ral annak hivatalában ÚJDELHIBEN. A miniszter szeretetteljes elismerésben részesítette a mestert örvendezve isteni látogatásának és megbeszélésüknek.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t a Tiszt. DR. OP JADAV, a Tiszt. PRADEEP KHANAL, a Tiszt. PRADIP KESHRI és a Tiszt. JOHANNA BLENNEMANN kísérték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. november 20-án GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek fontos találkozója volt ŐEXCELLENCIÁJÁVAL DZSAGDISHVÁR GOBURDHUN-nel, a gyönyörű MAURÍCIUSZ nepáli, szingapúri, bangladesi és más országok főbiztosával, aki meleg fogadtatásban részesítette őt a MAURÍCIUSZI NAGYKÖVETSÉGEN ÚJDELHIBEN. A felek arról beszélgettek, mennyire fontos a gyönyörű nyelvek megőrzése, valamint a béke, szeretet és nagyszerű bölcsesség isteni kultúrájának a védelme, hiszen ez hozhat dicsőséget és világosíthatja meg az egész emberiséget, ez táplálhatja a NAGYSZERŰ FÖLDANYÁT.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER és ŐEXCELLENCIÁJA örömteli hálájukról számoltak be egymásnak SRI NARENDRA MODI DZSI energikus elnöklése kapcsán, aki lelkesen vezeti az ország lakóít és a NAGYSZERŰ NEMZETET az emberiség nagyszerű békéje, gyarapodása és egysége felé.

ŐEXCELLENCIÁJA DZSAGDISHVÁR GOBURDHUN örömét fejezte ki az isteni látogatás felett és meghívta a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER-t, hogy látogasson el a GYÖNYÖRŰ MAURÍCIUSZRA és adja áldását.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t a Tiszt. DR. OP JADAV (a DOORDARSHAN NEWS TV főszerkesztője), a Tiszt. PRADEEP KHANAL (a NEMZETKÖZI NEPÁLI BARÁTI TÁRSASÁG elnöke), a Tiszt. tehetséges PRADIP KESHRI (koordinátor, rangidős RSS tag) és a tehetséges fotós és kedves asszisztens, a Tiszt. JOHANNA BLENNEMANN (Németország) kísérte.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN RINPOCSÉ-nek kivételes találkozója volt NAGYSZERŰ ŐEMINENCIÁJÁVAL GYÁNA VADZSRA RINPOCSÉ-vel, a jelenlegi 42. SZAKJA TRINZIN isteni utódával egy Katmanduból Delhibe tartó repülőjáraton 2017. november 19-én. A Tiszteletreméltó Mester szívből örvendezett a spontán találkozónak és meghívta NAGYSZERŰ ŐEMINENCIÁJÁT a FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORBA, KATMANDUBA, NEPÁLBA, hogy adjon áldást, tanítást, ezáltal is támogassa a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG békéjét és egységét.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek isteni találkozója volt ŐEMINENCIÁJÁVAL SZARASZVATI LÁMÁ-val, aki MÉLYSÉGES ŐSZENTSÉGE, DZSADRAL SZANGYÉ DORDZSE RINPOCSE lánya. ŐEMINENCIÁJA szívélyes, a FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORBAN tett látogatása során (Katmandu, Nepál) arról beszélgetett a Tiszteletreméltó Mesterrel, hogy mennyire fontos beteljesíteni a szeretett DZSADRAL SZANGYÉ DORDZSE RINPOCSE szívbéli útmutatásait és felvirágoztatni páratlan örökségét az egész világ és minden érző anyánk azonnali javára és védelmére válva.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. november 18-án GURU KARMA TANPAI GYALCHEN RINPOCSE és a szerencsés résztvevők odaadóan fogadták a SZENT ANYA, KRODHI KALI szent beavatását PÁRATLAN ŐSZENTSÉGÉTŐL 3. DUDZSOM SZANGYÉ PEMA SHEPA RINPOCSÉTŐL a VADZSRAJÁNA BUDDHIZMUS legmagasabb szintű gyakorlásáért, a duális és egóhoz való ragaszkodás azonnali átvágáésáért, a SZIVÁRVÁNYTEST és a BUDDHASÁG megvalósításáért, mindezt anyáink, az érző lények megszabadulásának javára, egyikőjükről sem megfeledkezve.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
PÁRATLAN ŐSZENTSÉGE DUDZSOM SZANGYÉ PEMA SHEPA RINPOCSE felbecsülhetetlen értékű ajándékkal lepte meg GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t a Mester Fehér Királyi Kolostorában tett isteni látogatása alatt Katmanduban, Nepálban 2017. november 17-én. A kincs, melyet szeretettel átnyújtott, ŐSZENTSÉGE a legmélyebb DZSADRAL SZANGYÉ DORZSE RINPOCSE által írt különleges útmutatásokat és igaz történelmet magába foglaló öt kötet volt.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER a közeljövőben örömmel fogna bele egy pár hónapos elvonulásba, melyen az öt kötetbe foglalt szentírás titkos útmutatásait olvasná, gyakorolná, valamint elmélkedne rajtuk.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
PÁRATLAN ŐSZENTSÉGE 3. DUDZSOM SZANGYÉ PEMA SHEPA RINPOCSE isteni jelenlétében GURU KARMA TANPAI GYALCHEN RINPOCSE és az odaadó résztvevők elvégezték a SZENT ANYA, KRODHI KALI hosszú szertartását. Őbenne egyesül minden PÁRATLAN GURU, ISTENSÉG és DHARMAVÉDŐ. A szertartás résztvevői mélyen elképzelték, ahogy felajánlják TESTÜKET, BESZÉDÜKET, TUDATUKAT és az EGÉSZ VILÁGEGYETEMET a gyors megtisztulásért és isteni átalakulásért, valamit jelen tudtatunk BUDDHATERMÉSZETÉNEK felismeréséért, melynek lényege makulátlanul tiszta, örökre szabad, gyönyörteli és egyetemes szerető természettel rendelkezik. A gyakorlást kivétel nélkül minden anyánk, az érző lények megszabadulásának szentelték egyikőjükről sem megfeledkezve.
FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTOR, 2017. november 17.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. november 17-én reggel GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadóan köszöntötte PÁRATLAN ŐSZENTSÉGÉT 3. DUDZSOM SZANGYÉ PEMA SHEPA RINPOCSÉT, aki azért érkezett, hogy kegyesen vezesse a SZENT ANYA, KRODHI KÁLI mélységes gyakorlatát és imáját a FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORBAN, KATMANDUBAN, NEPÁLBAN az akadályok azonnali eltávolításáért, a duális ragaszkodás és énhez való ragaszkodás átvágásáért, valamint JELEN TUDATUNK eredendően tiszta és tökéletes BUDDHATERMÉSZETÉNEK megvalósításáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
ŐSZENTSÉGE 3. DUDZSOM SZANGGYÉ PADMA SHEPA RINPOCSE a SZENT ANYA, KRODHA KÁLI EGYETEMES LAKOMAFELAJÁNLÓ SZERTARTÁSÁT vezeti KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szervezésében a Mester FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN 2017. november 17-én 8.00-18.00-ig az emberiség és az egész világ egyetemes békéjének, harmóniájának és sürgető védelmének megvalósulásáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A SZERETET-KARMA (SZERETŐ TETTEK) HELYES KATTINTÁSA A NAGYSZERŰ ÁZSIA ÉS AZ EGÉSZ VILÁG BÉKÉJÉNEK ÉS EGYSÉGÉNEK BETELJESÜLÉSÉÉRT
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek fontos találkozója volt az energikus, befolyásos Tiszt. YANG KUNCHI-val, aki PEKINGBŐL, a NAGYSZERŰ KÍNÁBÓL érkezett szerető feleségével és szeretetteljes, tehetséges barátjával, a QINGDAO-ban élő Tiszt. HOWARD LUANG-gal, aki ugyancsak gyönyörű feleségével és kivételes kisfiával jött látogatóba a TISZTELETREMÉLTÓ MESTERHEZ annak FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBA, NEPÁLBA. A vendégek baráti beszélgetéseket folytattak arról, milyen fontos jó kapcsolatot, testvériséget és bizalmat ápolni a DINAMIKUS, GYÖNYÖRŰ ÁZSIAI ORSZÁGOK között, hogy a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG valódi békében, gazdagságban és boldogságban éljen.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER fontos kínai barátaival együtt erőteljes imákat mondott privát szertartástermében azon mély kívánsággal és áldással, hogy az egész emberiség alakuljon át spirituálisan és mihamarabb tegyen szert békére, gyarapodásra és egységre.

A Tiszt. YANG KUNCHI és a Tiszt. HOWARD LUANG hálásak voltak a jelentőségteljes megbeszélésért, áldásért, szeretetteljes vendéglátásért és biztosították a Mestert, hogy ők is támogatni fogják a béke és egység létrejöttét, valamint a NAGYSZERŰ ÁZSIA és JELENKORUNK NAGYSZERŰ VEZETŐI – ŐEXCELLENCIÁJA HSZI CSIN-PING, SRI NARENDRA MODI DZSI, ŐFELSÉGE BHUTÁN KIRÁLYA és más SZÉLESLÁTÓKÖRŰ VEZETŐK – történelmi sikerét.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívélyes vendéglátóként lényegi tanításokat és egyéni útmutatást adott odaadó nemzetközi tanítványainak és barátainak, akik azért érkeztek KATMANDUBA, NEPÁLBA, hogy meglátogassák őt és részt vegyenek a FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTOR nagyszabású szertartás- és imasorozatán.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A különleges TELIHOLD estéjén GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egyetemes fényfelajánló szertartást vezetett FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN (KATMANDU, NEPÁL) odaadó helyi és nemzetközi gyakorlók körében az egész emberiség spirituális fejlődéséért, győzelméért és megvilágosodásáért, valamint minden érző anyánk boldogságáért. Így ért véget örömteli módon az egyhetes nagyszabású ima- és szertartássorozat, melyet a SZENT FÖLDANYA és az EGÉSZ KOZMOSZ isteni átalakulásának és megtisztulásának szenteltek.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER végül adományt osztott a szent résztvevőknek és háláját kifejezte a Tiszt. ÁCSÁRJA KARMA RIGZIN SHERPA és a Tiszt. SZONAM CHERING, valamint a szeretetteljes önkéntesek felé, akik segítettek az energikus spirituális program megszervezésében.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A spirituális gyakorlás, gyónás és nagyszabású egyetemes lakomafelajánló szertartások hete alatt a legutolsó napon teliholdkor GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER átadta a PÁRATLAN VÉDELMEZŐ MAHAGURU PADMASZAMBHAVA legerőteljesebb beavatását a szerencsés résztvevők spirituális fejlődése és megvilágosodása javára, emellett erőteljes imát és áldást küldött a KIVÉTELES NEPÁL, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, a NAGYSZERŰ ÁZSIA, a GYÖNYÖRŰ EURÓPA, a NAGYSZERŰ OROSZORSZÁG, a NAGYSZERŰ ENERGIKUS AMERIKA és az EGÉSZ VILÁG szerető lakóinak békéjéért, gyarapodásáért és nagyszerű egységéért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
AZ EGYHETES INTENZÍV SPIRITUÁLIS GYAKORLÁS, GYÓNÁS ÉS EGYETEMES NAGYSZABÁSÚ LAKOMAFELAJÁNLÓ SZERTARTÁSOK ALATT GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER LÉNYEGI TANÍTÁSOKAT ADOTT ÉS ERŐTELJES IMÁKAT MONDOTT FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN (KATMANDU, NEPÁL) A RÉSZTVEVŐK SPIRITUÁLIS FEJLŐDÉSÉÉRT, AZ EGÉSZ EMBERISÉG MIHAMARABBI BÉKÉJÉÉRT, EGYSÉGÉÉRT ÉS SÜRGŐS VÉDELMÉÉRT, VALAMINT MINDEN ÉRZŐ ANYÁNK MEGSZABADULÁSÁÉRT.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
EGYHETES INTENZÍV SPIRITUÁLIS GYAKORLÁS, GYÓNÁS ÉS EGYETEMES NAGYSZABÁSÚ LAKOMAFELAJÁNLÓ SZERTARTÁSOK A FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORBAN (KATMANDU, NEPÁL) AZ EGÉSZ EMBERISÉG ÉS MINDEN VALLÁS MIHAMARABBI BÉKÉJÉÉRT, HARMÓNIÁJÁÉRT ÉS EGYSÉGÉÉRT, VALAMINT MINDEN ÉRZŐ ANYÁNK BOLDOGSÁGÁÉRT
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER buzgalommal erőteljes imát és egyetemes lakomafelajánló szertartást vezetett a PÁRATLAN GURU, ŐSZENTSÉGE DZSADRAL SZANGGYÉ RINPOCSE portréja előtt tisztelegve, melyet a fő szertartásterem szentélyén helyezett el, hogy meghívja és fogadja Őszentsége a szerencsés résztvevőket, az emberiséget és az egész világot spirituálisan átalakító tiszta áldását.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
EGYHETES INTENZÍV SPIRITUÁLIS GYAKORLÁS, GYÓNÁS, EGYETEMES LAKOMAFELAJÁNLÁS ÉS NAGYSZABÁSÚ SZERTARTÁSOK AZ EGÉSZ EMBERISÉG ÉS MINDEN VALLÁS MIHAMARABBI BÉKÉJÉÉRT, HARMÓNIÁJÁÉRT ÉS EGYSÉGÉÉRT, VALAMINT MINDEN ÉRZŐ ANYÁNK BOLDOGSÁGÁÉRT
A szertartássorozat első napján, 2017. október 30-án reggel GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER intenzív imákat vezetett a PÁRATLAN MESTERHEZ, MAHÁGURU PADMASZAMBHAVÁHOZ és minden BUDDHÁHOZ, MEGVILÁGOSODOTT MESTERHEZ, NAGYSZERŰ JÓGIHOZ, BÓDHISZATTVHOZ, DHARMAVÉDHÖZ és ISTENI ANGYALHOZ tiszteletreméltó lámák, jógik, helyi és külföldi dharmagyakorlók odaadó társaságában a FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORBAN, NEPÁLBAN. A szertartáson elhangzott a legenergikusabb, bűnök megvallását és megtisztítását elősegítő ima, a DRIMED SHAG GYÜD is. A szertartást a KIVÉTELES NEPÁL, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, a DICSŐSÉGES BHUTÁN, a NAGYSZERŰ JAPÁN, minden GYÖNYÖRŰ ÁZSIAI ország, a NAGYSZERŰ EURÓPA, a NAGYSZERŰ OROSZORSZÁG, NAGY-BRITANNIA, a NAGYSZERŰ ENERGIKUS AMERIKA és az EGÉSZ VILÁG gyönyörű lakóinak valódi békéjéért, gyarapodásáért és egységéért végezték, az érdemeket pedig kivétel nélkül minden anyánk, az érző lények boldogságának és megszabadulásának szentelték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER meleg fogadtatásban részesítette a NAGYSZERŰ MIANMÁR tiszteletreméltó NEPÁLI nagykövetét, ŐEXCELLENCIÁJÁT LWIN OO-t és szerető, tehetséges feleségét FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN, KATMANDUBAN. A felek fontos megbeszélést folytattak arról, hogy a valódi béke létrejötte és az emberek érdekében sürgősen el kell hárítani a különböző közösségek között feszülő akadályokat, félreértéseket és konfliktusokat.
ŐEXCELLENCIÁJA LWIN OO háláját fejezte ki a szívélyes meghívás és a jelentőségteljes, békéről és egységről zajló megbeszélés kapcsán, majd meghívta a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER-t MIANMÁR-ba, hogy adja nagyszerű áldását.

A TISZTELETREMÉLTÓ MESTER őszinte szeretetéről biztosította MIANMÁR szerető lakóit és erőteljes jókívánságát küldte, hogy túljussanak a kihívásokon.

A tiszteletreméltó nagykövetet a Tiszt. PRADEEP KHANAL, a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER szerető, tehetséges asszisztense kísérte.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek baráti találkozója volt a NAGYSZERŰ KÍNÁból származó kedves barátjával, a Tiszt. CHEN ZHI LI-vel, aki szerető lányával és barátaival odaadó látogatást tett a Tiszteletreméltó Mester FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN KATMANDUBAN, NEPÁLBAN, hogy a békéről és az egységről folytassanak mély megbeszélést.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER először WU TAI SHAN-ban, MANDZSUSRÍ BÓDHISZATTVA ötcsúcsú szent hegyénél tett zarándokútján találkozott a Tiszt. CHEN ZHI LI-vel 2016 augusztusában, aki szeretetteljesen segítette és tovább kísérte őt DZSIU HUA SHAN-ba, a föld szívéhez, BHUMI GARBA MAHÁBÓDHISZATTVA szent hegyéhez és más, ugyancsak a NAGYSZERŰ KÍNÁ-ban található szent helyekhez, hogy együtt imádkozzanak az egész emberiség békéjéért, gyarapodásáért, egységéért és sürgős védelméért, valamint minden anyánk, minden érző lény megszabadulásáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
SZÍVBÉLI MEGHÍVÓ MINDEN SPIRITUÁLIS TESTVÉR ÉS SZERETŐ BARÁT SZÁMÁRA A FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORBAN MEGRENDEZETT EGYHETES NAGYSZABÁSÚ SZERTARTÁS- ÉS IMASOROZATRA
KATMANDU, NEPÁL, 2017. október 30-november 5., minden nap 8.30-17.00-ig
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER a PÁRATLAN VÉDELMEZŐ, MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA erőteljes GURUJÓGÁJÁT és egyetemes lakomafelajánló szertartását, valamint intenzív gyónást (DRIMED SHAGYÜD) fog vezetni a KIVÉTELES NEPÁL, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁN, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG szeretetteljes lakóinak sürgető védelméért, spirituális sikeréért, békéjéért, gyarapodásáért és nagyszerű egységéért. A makulátlanul tiszta érdemeket minden anyánk, az érző lények boldogáságának és az egész világegyetem isteni átalakulásának szentelik.
 
Információ:
DRUBCHHEN KARTAN RINPOCHE +9779810088900
ACHARYA KARMA RIGZIN SHERPA +9779808198036
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömmel vette át a VALLÁSOS SZOLGÁLAT BÉKE ÉS EGYSÉG díját NEPÁL szeretetteljes volt miniszterelnökétől, a Tiszt. LOKENDRA BAHADUR CHAND-tól, aki egyúttal diplomáciai díjakat adott át SRI LANKA tiszteletreméltó NEPÁLI nagykövetének, ŐEXCELLENCIÁJÁNAK W.S. PERERA asszonynak; BANGLADESH tiszteletreméltó NEPÁLI nagykövetének, ŐEXCELLENCIÁJÁNAK MASHFEE BINTE SHAMS asszonynak; és MIANMÁR tiszteletreméltó NEPÁLI nagykövetének, ŐEXCELLENCIÁJÁNAK U LWIN OO úrnak; akik őszintén szolgálják NEPÁLT és gyönyörű NEMZETÜKET.
NEPÁL szeretetteljes volt miniszterelnöke, a Tiszt. LOKENDRA BAHADUR CHAND más nevezetes személyeket is kitüntetett társadalmi, tudományos, valamint kapcsolatszervezési téren nyújtott szolgálataikért.

A Tiszt. LOKENDRA BAHADUR CHAND emellett hálás szavakkal elsőként mutatta be a BHISHMAPITAMAHA című könyvet, melynek szerzője a Tiszt. SUMITRA SINGH.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER és a díjazottak hatásos beszédeket mondtak az oktatás, a holisztikus hit, valamint az autentikus spirituális gyakorlás fontosságáról, mely utóbbi abból áll, hogy egyetemes felelősséget vállalunk az egész emberiség sürgős védelméért és isteni átalakulásáért, valamint minden érző anyánk boldogságáért.

Az eseményt KATMANDUBAN, a NEPÁLI AKADÉMIÁN tartották 2017. október 23-án, melynek szeretetteljes szervezői a Tiszt. LOCHAN KUMAR THAPALIA (főszervező), a Tiszt. OM PRAKASH KHAREL (a PACIFIC PUBLICATION PVT KFT. elnöke) és a tehetséges koordinátor, a Tiszt. PRADEEP KHANAL voltak, akik mindnyájan elkötelezettek a társadalmi tudatosság fejlesztése mellett, hogy az emberek minden tőlük telhetőt megtegyenek a lakosság, a nemzet és az egész világ békéjéért, gyarapodásáért és boldogságáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER a legutóbbi, KUNHEGYESI MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTBAN tartott tíznapos spirituális elvonuláson végzett egyetemes mécsesfelajánló szertartás képeivel kíván BOLDOG DÍVÁLIT (A FÉNY ÜNNEPE) az egész világ és minden anyánk, minden érző lény megvilágosodásáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER különleges meghívottként részt vett a 8. NRN (nem nepáli állampolgárok) GLOBÁLIS KONERENCIÁJÁN és NEMZETKÖZI NAGYGYŰLÉSÉN a HYATT REGENCY HOTEL-ben, KATMANDUBAN, NEPÁLBAN.
A TISZTELETREMÉLTÓ MESTER gratulált az NRNA újonnan megválasztott elnökének, a Tiszt. BHAWAN BHATTÁ-nak és az isteni vallások, valamint a szent emberek nevében elmondott rövid beszédében méltatta a korábbi elnök, a Tiszt. SHESH GHALE munkásságát. A Mester ugyanakkor erőteljes áldását küldte a gyönyörű, szeretetteljes NEPÁLIAK-nak, bárhol is élnek a világon, hogy valósítsák meg a békét, gyarapodást és nagyszerű egységet.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t a Tiszt. PRADEEP KHANAL és három európai tanítványa kísérte szeretettel.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER megérkezett FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBA, KATMANDUBA, ahol azon nyomban szívbéli szertartást és imákat vezetett a PÁRATLAN VÉDELMEZŐ MAHÁGURU PADMASZAMBHAVÁHOZ, minden BUDDHÁHOZ, az ISTENI URAKHOZ, BRAHMÁHOZ, VISNUHOZ és SIVÁHOZ, valamint a DHARMAVÉDELMEZŐKHÖZ, hogy a KIVÉTELES NEPÁL, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁN, a NAGYSZERŰ JAPÁN, a NAGYSZERŰ ÁZSIA, a NAGYSZERŰ OROSZORSZÁG, a NAGYSZERŰ AMERIKA, NAGY-BRITANNIA, a GYÖNYÖRŰ EURÓPA és az EGÉSZ VILÁG minden lakója sürgős védelemben, spirituális sikerekben, békében, gyarapodásban és nagyszerű egységben éljen.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. október 17-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömmel érkezett meg a KATMANDUI TRIBHUVAN NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉRRE, ahol öt kis angyal és szerető barátai a hagyományos módon meleg fogadtatásban részesítették, és hálás szívvel jókívánságaikat fejezték ki a béke és egység isteni megvalósulásáért, valamint a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER jó egészségéért és hosszú életéért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
TÍZNAPOS SPIRITUÁLIS ELVONULÁS A MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTBAN KUNHEGYESEN, A NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU)
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER és látogatóba érkezett spirituális testvére, LÁMA THUPTEN RINPOCSE egyetemes lakomafelajánló szertartást vezettek odaadó résztvevők társaságában, melyen szívbéli imákat és isteni jókívánságokat mondtak az egész emberiség sürgős védelméért, spirituális sikeréért és nagyszerű egységéért, valamint minden érző anyánk boldogságáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER erőteljesen egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartást végzett kedves spirituális testvérével, LÁMA THUPTEN RINPOCSÉVEL és az odaadó résztvevőkkel a FARKASRÉTI SPIRITUÁLIS KÁVÉZÓBAN BUDAPESTEN. A szertartással erőteljes áldást küldtek a GYÖNYÖRŰ MAGYARORSZÁGNAK, EGÉSZ EURÓPÁNAK, a NAGYSZERŰ AMERIKÁNAK, a NAGYSZERŰ OROSZORSZÁGNAK, a KIVÉTELES NEPÁLNAK, a NAGYSZERŰ NEMES INDIÁNAK, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNÁNAK, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁNNAK, a NAGYSZERŰ ÁZSIÁNAK és az egész világnak, hogy az emberiség sürgősen valósítsa meg a valódi békét, gyarapodást, egységet, érjen el spirituális sikereket, az érző lények pedig, akik az anyáink, kivétel nélkül találjanak rá a boldogságra.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER lényegi tanításaiban arra buzdította hallgatóit, hogy szorgalmasan gyakorolják az egyetemes szerető együttérzést, a megvilágosodás bölcsességét, és vállaljanak egyetemes felelősséget az emberiség és minden anyánk, az érző lények oltalmazásáért és megszabadításáért, miközben nem vesztegetik el az értékes emberi élet nyújtotta isteni lehetőséget. A tanítás FARKASRÉT SPIRITUÁLIS KÁVÉZÓJÁBAN hangzott el a DINAMIKUS BUDAPESTEN, a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU).
A TISZTELETREMÉLTÓ MESTER és kedves spirituális testvére, LÁMA THUPTEN RINPOCSE szívbéli imákat, jókívánságokat és erőteljes áldást küldtek a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁG, EGÉSZ EURÓPA, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és a VILÁG sürgős védelméért, valamint a nagyszerű béke, gyarapodás és egység megvalósulásáért.

A spirituális eseményt kedves régi tanítványok, a Tiszt. SZŐLLŐSI EDIT, a Tiszt. VINCZE ZSUZSANNA és a szerető, tehetséges ügyvéd, a Tiszt. DR. MANKHER BEÁTA szervezték odaadóan.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömmel érkezett meg BUDAPEST NEMZETKÖZI REPÜLŐTERÉRE a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGRA (EU), miután fáradhatatlan, az egész emberiségnek és minden isteni vallásnak békét, egységet és védelmet hozó tevékenységének elismeréseként átvette a rangos MAHATMA GANDHI SAMAN békedíjat a LORDOK HÁZÁBAN (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG).
A reptéren GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t régi tanítványai köszöntötték szeretettel, s odaadóan meghívták, hogy tanítást adjon és isteni szertartásokat vezessen a dinamikus fővárosban, BUDAPESTEN, majd tartson tíznapos spirituális kurzust fő EURÓPAI székhelyén, a MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTBAN KUNHEGYESEN mielőtt visszautazik hazájába, a GYÖNYÖRŰ NEPÁLBA, NAGYSZERŰ ÁZSIÁBA, ahol jövő tavaszig fog tartózkodni.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER kedves spirituális testvére, LÁMA THUPTEN RINPOCSE és szorgalmas asszisztense, a Tiszt. JOHANNA BLENNEMANN szeretetteljes kíséretében érkezett.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. október 4-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadó meghívást kapott régi tanítványától, a Tiszt. BRITTA FRANKE-től a gyönyörű WITTEN-ben, NAGYSZERŰ NÉMETORSZÁGBAN található spirituális központjába, ahol a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER és LÁMA THUPTEN RINPOCSE spirituális tanításokat adtak, valamint tűz- és füstfelajánló szertartást vezettek a NAGYSZERŰ NÉMETORSZÁG, EGÉSZ EURÓPA, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és a VILÁG békéjéért, gyarapodásáért, egységéért és sürgős védelméért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER tanítványai 2017. október 5-én csütörtökön BUDAPESTEN fogadják szerető mesterüket, aki kitüntetettként Londonból tér vissza a Lordok Házában megrendezett Mahatma Gandhi békedíj átadójáról.

Az ünneplésen a Mester lényegi tanításokat ad minden érző lény békéjéért és megszabadulásáért, valamint tűzszertartást vezet, hogy elvegye a szerencsés résztvevők és az egész világ akadályait.
Időpont:
2017. október 5. (csütörtök) 18.00-21.00
 
Helyszín:
1112 Budapest
Németvölgyi út 132.
Farkasrét Spirtiuális Központ
 
 
Információ:
Szőllősi Edit: +36 70 946 9990
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER mély tanításokkal, meditációval és isteni szertartásokkal egybekötött tíznapos spirituális elvonulást vezet régi tanítványai kérésére.
Kunhegyes, 2017. október 6-15.
Időpont:
2017. október 6. (péntek) 17.00-20.00
2017. október 7-15. (szombat-vasárnap) 7.00-20.00
 
Helyszín:
5340 Kunhegyes
Május 1. u. 8.
Mahámudrá Meditációs Központ
 
 
Információ:
Makai Balázs: +36 30 752 5345
Kissné Annamária: +36 20 480 5608
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER régi tanítványa, a GYÖNYÖRŰ MAGYARORSZÁG-ról származó Tiszt. VARGA VIKTÓRIA KRISZTINA, szerető KAMERUNI társa, a Tiszt. HERVE TCHIENGANG és szerető kisfiuk, ELLIOT őszinte kérésére lényegi spirituális tanításokat adott és isteni tűz- és füstfelajánló szertartást vezetett READING-ben (Egyesült Királyság) a FOGSZAKORVOSI KLINIKA HÁZ-ában. A tanításon és tűzszertartáson a család közeli spirituális barátai vettek részt, akik a védelem és isteni átalakulás erőteljes áldásában részesültek.
Az isteni szertartás során GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER erőteljesen elégetett minden akadályt, és áldását küldte NAGY-BRITANNIA, EURÓPA, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG békéjének, gyarapodásának és nagy egységének sikeres megvalósulásáért.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömmel szállt meg a Tiszt. VARGA VIKTÓRIA KRISZTINA és családja otthonában EARLEY-ben (READING, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG) és élvezte vendégszeretetüket.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER a GLOBÁLIS INDIAI CSÚCSTALÁLKOZÓ szívélyes szervezőinek kérésére felvette szent koronáját, áldást adott és spirituális beszédet mondott. Beszédében elmondta, hogy szerencsés emberi lényként életünk végső értelme és célja az, hogy megszabadítsuk tudatunkat, lelkünket a tudatlanság, duális ragaszkodás és egóhoz való ragaszkodás börtönéből. E börtönben ostobán, véget nem érő félelemben és szenvedésben van részünk kezdettelen idők óta.
A TISZTELETREMÉLTÓ MESTER kifejtette, hogy túlzottan ragaszkodunk az életünkhöz – úgy hiszünk az életben, mintha az valós volna. Ennek következtében teljesen lefoglaljuk magunkat az evilágra való készülődéssel, s céljaink elérése érdekében még az ártó tettektől sem riadunk vissza. Nem ismerjük fel a valóságot, az igazságot, hogy az életben önmagában nincs meg az élet ereje és kvalitása: az élet valójában a halál felé vezet bennünket, mégpedig feltartóztathatatlan erővel. Éppen ezért teljes szívünkből arra kell összpontosítanunk, hogy kihasználjuk az élet által biztosított lehetőséget. Életünket arra kaptuk, hogy szeretetteljessé, bölcssé és spirituálissá váljunk, s ezáltal elérjük az örökké tartó szabadságot és nagyszerű megszabadulást.

A TISZTELETREMÉLTÓ MESTER ezek után rámutatott, hogy a halál egy olyan megállíthatatlan erő, ami bármely pillanatban, előzetes bejelentés nélkül eljöhet. Nincs más választásunk tehát, sürgősen lényegi előkészületeket kell tegyünk annak érdekében, hogy a halálunk és következő életünk is örömteli legyen.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER tiszta szívéből örült, hogy találkozhatott a kivételes résztvevőkkel és a nagyszerű személyiséggel rendelkező díjazottakkal. Különösképp örömmel töltötte el, hogy megismerkedhetett az esemény házigazdájával, a LORDOK HÁZÁNAK dinamikus, rangidős tagjával, a TISZTELETREMÉLTÓ SZANDIP VERMA BÁRÓNŐVEL, valamint az INDIAI NRI JÓLÉTI TÁRSASÁG energikus vezetőivel: a Tiszt. GAUHAR NAWAB nemzetközi elnökkel, a Tiszt. GURINDER SZINGH főtitkárral, a szerető Tiszt. DEEPAK SZINGH gyülekezésszervezővel és az NRI társaság többi tehetséges tagjával, akik mindnyájan kivették részüket a kivételes esemény megszervezésében.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER erőteljes jókívánságokat küldött a NAGYSZERŰ INDIA szeretett történelmi vezetőjének, SRI NARENDRA MODI DZSI-nek, NAGY-BRITANNIA mély, történelmi KIRÁLYNŐJÉNEK, ŐFELSÉGÉNEK II. ERZSÉBETNEK és valamennyi kivételes résztvevőnek, hogy jó egészségnek, hosszú életnek és isteni sikereknek örvendjenek. Végül áldását adta arra is, hogy a NAGYSZERŰ INDIA szerető népe, a NAGYSZERŰ ÁZSIA, NAGY-BRITANNIA, EURÓPA és az EGÉSZ VILÁG határtalan, felvirágzó gazdagságban, boldogságban és nagy egységben éljen.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. szeptember 27-én este GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTERT a rangos MAHATMA GANDHI SAMAN békedíjjal tüntették ki. A díjat a LORDOK HÁZÁNAK dinamikus rangidős tagja, a TISZTELETREMÉLTÓ SANDIP VERMA BÁRÓNŐ adta át a CHOLMONDELEY TEREMBEN és TERASZON a LORDOK HÁZÁBAN, a GYÖNYÖRŰ LONDONBAN, NAGY-BRITANNIÁBAN, hogy elismerjék a TISZTELETREMÉLTÓ GURU KARMA DZSI fáradhatatlan erőfeszítését, szolgálatát és munkáját, amivel az egész emberiség és minden isteni vallás békéjéhez, egységéhez és védelméhez járul hozzá.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER rövid beszédében szívbéli háláját fejezte ki az INDIAI NRI JÓLÉTI TÁRSASÁG-nak, valamint a társaság nemzetközi elnökének, a Tiszt. GAUHAR NAWAB-nak, főtitkárának, a Tiszt. GURINDER SZINGH-nek és szerető és tehetséges gyülekezésszervezőjének, a Tiszt. DEEPAK SINGH-nek a FELSŐHÁZBAN megrendezett GLOBÁLIS INDIAI CSÚCSTALÁLKOZÓ ezen nagyszerű eseményének megszervezéséért. A Mester tisztelgett a 2017-es rangos MAHATMA GANDHI SAMAN díj előkelő kitüntetettjei előtt is, kiemelve a NAGYSZERŰ INDIÁ-ért és az egész emberiségért végzett kiemelkedő szolgálatukat, hozzájárulásukat és eredményeiket.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. szeptember 26-án GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek találkozója volt a NAGYSZERŰ INDIA FŐBIZTOSÁVAL, ŐEXCELLENCIÁJÁVAL JASHVARDHAN KUMAR SZINHA-val és az indiai főbiztosok KOORDINÁCIÓS MINISZTERÉVEL, a Tiszt. A. SZ. RADZSAN-nal a gyönyörű LONDONBAN, NAGY-BRITANNIÁBAN, az INDIA HÁZ MAHATMA GANDHI termében, ahol a Mestert mint a rangos MAHATMA GANDHI BÉKEDÍJ jelöltjét más előkelő jelöltekkel egyetemben meleg fogadtatásban részesítették. A díjat a LORDOK HÁZÁBAN adták át a GLOBÁLIS INDIAI CSÚCSTALÁLKOZÓ alkalmából 2017. szeptember 27-én.

A különleges eseményt az INDIAI NRI JÓLÉTI TÁRSASÁG nemzetközi elnöke, a Tiszt. GAUHAR NAWAB, főtitkára, a Tiszt. GURINDER SZINGH és szerető és tehetséges gyülekezésszervezője, a Tiszt. DEEPAK SZINGH szervezték nagy örömmel a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG isteni sikeréért és nagy egységéért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
MEISTER GURU KARMA TANPAI GYALTSHEN führte und praktizierte eine universelle Feuerrauchopferzeremonie zum Verbrennen aller Hindernisse und um das Wohlergehen, das Glück, die Zufriedenheit, liebendes Mitgefühl und große Weisheit im Herzen aller Mitmenschen, unzähliger Geister und aller fühlenden Wesen, unserer Mütter, gedeihen zu lassen, mit herzlichen Gebeten zum HÖCHSTEN BECHÜTZER MAHAGURU PADMASAMBHAVA, der die höchste Verkörperung aller BUDDHAS, BODHISATTVAS und aller göttlichen BESCHÜTZER ist.

Diese großartige Zeremonie wurde liebevoll arrangiert vom respektierten PATAKI KALMAN und der respektierten PATAKI HELEN in deren spirituellen Haus in der schönen Stadt TARGU MURES, RUMÄNIEN, EU. Es nahmen einige langjährige Schüler teil, der respektierte ISTVAN DEAK mit Familie, der respektierte LUCIAN FECHETE mit Familie, der respektierte PETER ÖDÖN mit Familie, der respektierte SANDOR BOTH und weitere hingebungsvolle Freunde und Schüler. Sie widmeten den unendlichen Verdienst dieser universellen Opferzeremonie dem dringenden Schutz der GESAMTEN WELT und dem langen Leben, der guten Gesundheit und dem göttlichen Erfolg ihres spirituellen Lehrers MEISTER GURU KARMA TANPAI GYALTSHEN.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
TANÍTÓ KÖRÚT, ISTENI SZERTARTÁSOK ÉS BEAVATÁSOK A NAGYSZERŰ ROMÁNIÁBAN (EU)
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER a PÁRATLAN VÉDELMEZŐ MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA isteni áldásának kíséretében intenzív tanításokat adott a hallgatók sürgős védelméért és spirituális sikeréért a HOTEL AMBASSADOR-ban, NAGYBÁNYA kivételes városában a NAGYSZERŰ ROMÁNIÁBAN (EU). Szívbéli imáiban azt kívánta, hogy EGÉSZ EURÓPA, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG mihamarabb éljen valódi békében, gyarapodásban és egységben.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER erőteljesen egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartást vezetett a KUNHEGYESI MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTBAN a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU) EGÉSZ EURÓPA, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG sürgető védelméért, békéjéért, gyarapodásáért és spirituális fejlődéséért. A Mester a makulátlanul tiszta érdemeket kivétel nélkül minden érző anyánk boldogságának és megszabadulásának szentelte.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER nagy odaadással egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartást vezetett odaadó barátai és tanítványai társaságában a Tiszt. SZŐLLŐSI EDIT édesanyja, a szerető néhai SZŐLLŐSI LAJOSNÉ MÁRIA békéjéért és megszabadulásáért a FARKASRÉTI ÉTTEREMBEN BUDAPEST gyönyörű fővárosában a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU). Szívbéli imáiban a Mester a tűzszertartás nagyszerű érdemeit az EGÉSZ EMBERISÉG sürgős védelmének, békéjének, gyarapodásának és spirituális sikerének, valamint minden anyánk, minden érző lény boldogságának szentelte.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szóbeli átadás kíséretében lényegi tanításokat adott a NÉGY ÜLÉSBEN végzendő GURUJÓGA gyakorlatról a szerencsés követők és az egész emberiség sürgős védelméért és spirituális fejlődéséért. E gyakorlat a LÉNYEK LEGFŐBB VÉDELMEZŐI és URAI, a GYALVANG KARMAPÁK tökéletes rózsafüzérétől származik, mely láncolat az 1. KARMAPÁTÓL, DÜSZUM TYENPÁTÓL egészen a mai napig, a 17. GYALVANG KARMAPÁIG, ORGYEN TRINLÉ DORDZSÉIG tart.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER útmutatásában arra buzdította hallgatóit, hogy szorgalmasan, napi rendszerességgel gyakorolják a NÉGYÜLÉSES GURUJÓGÁT, s fejlesszenek ki egyhegyű odaadást GYALVANG KARMAPA felé, aki a három gyökér és a három drágaság megtestesülése, valamint a hozzá tartozó ISTENI HAGYOMÁNYVONAL, a DRUBGYÜD KARMA KAMCANG és minden megvilágosodott VONALTARTÓ MESTER felé. A gyakorló így az ő örök áldásukat, útmutatásukat és védelmüket élvezheti, míg eléri a tökéletes BUDDHASÁGOT.

MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONT, KUNHEGYES, NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁG, EU
 
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadóan gyakorolta és vezette TIBET LEGNAGYSZERŰBB JÓGIJA, az ÚR MILARÉPA GURUJÓGA gyakorlatát, aki egyetlen életen belül elérte a végső BUDDHASÁGOT. A gurujóga gyakorlatot egyetemes lakomafelajánló szertartás követte, mely MILARÉPA BUDDHA erőteljes megtisztító, spirituális sikerekhez vezető áldásával ruházta fel a szerencsés résztvevőket. A szertartást, melyen szívbéli imák hangzottak el minden embertársuk és minden érző anyánk sürgős védelméért és boldogságáért, a KUNHEGYESI MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTBAN végezték a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU)
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A SZERETET-KARMA HELYES KATTINTÁSA A BÉKE ÉS EGYSÉG BETELJESEDÉSÉÉRT
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek a közelmúltban fontos találkozója volt a szeretetteljes, tehetséges Tiszt. HOWARD LUANG-gal, a Tiszt. AARON HSZIU-val és három szerető kollégájukkal, akik a NAGYSZERŰ KÍNA dinamikus fővárosából, PEKING-ből érkeztek a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER fő EURÓPAI székhelyére, a GYÖNYÖRŰ MAGYARORSZÁGON található KUNHEGYESI MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTBA.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívből fakadó spirituális támogatásáról és hosszú idők óta végzett fáradhatatlan erőfeszítéseiről biztosította vendégeit, mellyel békét, egységet és baráti kapcsolatot kíván teremteni a GYÖNYÖRŰ NEPÁL, a NAGYSZERŰ KÍNA, a NEMES INDIA, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁN és valamennyi jelentős ÁZSIAI ORSZÁG, valamint az EGÉSZ VILÁG minden országa között.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER őszintén beszélt arról, mennyire fontos a NAGYSZERŰ KÍNA és a NEMES INDIA közötti kivételes, meleg baráti viszony, hiszen ez egy erősebb védelem, valódi béke és gyarapodás megvalósításával közvetlenül válna a szomszédos országok, így a GYÖNYÖRŰ NEPÁL, a KIRÁLYI BHUTÁN és EGÉSZ ÁZSIA javára.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER nyíltan beszélt arról is, mennyire sürgető lenne a pozitív, szeretetteljes légkör megteremtése a NAGYSZERŰ KÍNA energikus történelmi vezetője, HSZI CSIN-PING elnök, a szeretetteljes tibeti spirituális vezető, ŐSZENTSÉGE a 14. DALAI LÁMA, valamint a SZÁMŰZETÉSBEN élő tibeti kormány mély miniszterelnöke, ŐEXCELLENCIÁJA DR. LOBSZANG SZANGÉ között. KÍNA FŐ TERÜLETÉNEK és a NAGYSZERŰ ÁZSIÁNAK a lakói így élhetnének valódi egységben, így lehetnének sikeresek, nem hagyva, hogy Ázsia rosszindulatú erők hatására darabokra szakadjon. A térség minden jóakarója, valódi barátja és a VILÁG minden országa ugyancsak megkönnyebbüléssel lélegezne fel.

A Tiszt. HOWARD LUANG, a Tiszt. AARON HSZIU és tehetséges barátaik szeretettel, elfogadóan vettek részt a megbeszélésen, majd támogatásukról biztosították a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER-t szívbéli jókívánságai megvalósításában. A megbeszélés eredményeként egy még erőteljesebb találkozót is beütemeztek a közeljövőben.

„Úgy vélem, senki sem fontosabb vagy kevésbé fontos, senki sem erőteljesebb vagy kevésbé erőteljes másoknál. Pártatlan igaz szeretetünk az, mely ellenséget nem gyűlölve, mindenki felé egyenlő szeretettel fordulva létrehozza a változást, megteszi hozzájárulását és a békét és egységet eredményező megfelelő gombra kattint.

Szívbéli jókívánságaimmal, szeretetteljes erőfeszítésemmel mindent megteszek, hogy mindenki boldoggá, beteljesedetté váljon, s ehhez kérem a ti áldásotokat is:

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER
MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONT, KUNHEGYES, MAGYARORSZÁG, EU”
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER az áldott Kunhegyes térségében található gyönyörű termálfürdőkben ünnepli odaadó barátaival és tanítványaival az isteni HÉT RISHI CSILLAG napokat 2017. szeptember 8-10-ig, s szeretettel lát mindenkit Mahámudrá Meditációs Központjában.
Amikor a hét rishi csillag évente egyszer láthatóvá válik a Földről, a bolygó minden vize kivételesen áldottá válik, és megtisztítja a testet, beszédet és tudatot minden negativitástól. 2017-ben szeptember 9-15-ig tartanak a rishi napok. Ez alatt az idő alatt érdemes odaadással és jókívánságokkal zuhanyozni, fürdeni.

Ennek a különleges kurzusnak a makulátlanul tiszta érdemeit a résztvevők jó egészségének, megtisztulásának és isteni átalakulásának, valamint minden anyánk, minden érző lény megszabadulásának szenteljük.

Kérjük, hozzátok magatokkal dharma szövegeiteket és fürdőruhátokat. A reggelit és vacsorát a Mahámudrá Meditációs Központban szolgáljuk fel, az ebédre a fürdőben kerül sor az ott tartandó egész napos spirituális program alatt.


Részletes program:
7.00-9.00: Huszonegy Tárá és Gyógyító Buddha gyakorlat
9.00-10.00: Reggeli
10.00-16.30: Termálfürdő tanításokkal és gyakorlással
17.00-19.00: Gurujóga négy ülésben és a legfőbb dharmavédő, Mahakála Bernagcsen imája
19.00-20.00: Vacsora
20.00-21.00: Tűzszertartás

Időpont:
2017. szeptember 8. (péntek) 17.00-19.00
2017. szeptember 9. (szombat) 7.00-21.00
2017. szeptember 10. (vasárnap) 7.00-19.00
 
Helyszín:
5340 Kunhegyes
Május 1. utca 8.
Mahámudrá Meditációs Központ
 
 
Információ:
Dusza Erika: +36 30 791 9010
Makai Balázs: +36 30 752 5345
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartást végzett az odaadó résztvevők társaságában a MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTBAN KUNHEGYESEN, a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU) megörvendeztetve ezzel minden BUDDHÁT, BÓDHISZATTVÁT, DHARMAVÉDŐT és VÉGTELEN SOK ISTENI ANGYALT, s kielégítve és boldoggá téve számtalan sok láthatatlan lényt, szellemlényt, éhes szellemet és valamennyi érző anyánkat. A makulátlanul tiszta érdemeket az egész emberiség békéjének, gyarapodásának, sürgős védelmének és spirituális fejlődésének szentelték.
Időpont:
2017. szeptember 02. szombat, 20:00
 
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER hétvégi elvonulást tart, melyen a NÉGYÜLÉSES GURUJÓGA gyakorlatáról ad tanítást és átadást, valamint EGYETEMES LAKOMAFELAJÁNLÓ SZERTARTÁST is vezet AZ EGÉSZ VILÁG békéjéért, gyarapodásáért és sürgős védelméért.
Időpont:
2017. szeptember 2. (szombat) 9.00-20.00
2017. szeptember 3. (vasárnap) 7.00-19.00
 
Helyszín:
5340 Kunhegyes
Május 1. u. 8.
Mahámudrá Meditációs Központ
 
 
Információ:
Dusza Erika 30/791-9010
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER átadta BÓDHISZATTVA MAHÁSZATTVA MANDZSUSRÍ áldását, aki minden BUDDHA bölcsességének a makuláltlanul tiszta megtestesülése. A tanítványok emellett megkapták a szent Mandzsusrí szöveg szóbeli átadásának áldását is, hogy megtisztítsák a tudatlanságot és felismerjék tudatuk és minden jelenség isteni igazságát, tökéletes természetét.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER intenzív tanításokat is adott a megvilágosodás bölcsességéről, ami feltárja előttünk, hogy tudatunk makulátlanul tiszta természete a legfőbb teremtő és kivetítő, ez a szamszára és a nirvána minden jelenségének az ura. A szamszára minden félelme, szenvedése és eltévelyedése pusztán a még meg nem tisztított, el nem távolított tudatlanságra, félreértésre és duális ragaszkodásra adott negatív reakció. A megvilágosodás bölcsességébe és az autentikus spirituális tudásba vetett hittel, gyakorlással és elmélkedéssel azonban bárki eltávolíthatja, megtisztíthatja a szamszárához láncoló tudatlanságot, félreértést, alanyhoz és tárgyhoz való duális ragaszkodást és tisztátalan gondolatokat, és örökre felismerheti tudatunk tiszta természetét: a nirvána nagy gyönyörét és egyetemes szerető szívét élvezheti a szamszára minden jelenségében.

A TISZTELETREMÉLTÓ MESTER azt is kifejtette, hogy tudatunk örökre egyetemes szerető természetét egyedül a szerető együttérzés gyakorlásával is megvalósíthatjuk. Legalapvetőbb igazságunk ugyanis az egyetmes szerető szív. Az egyetemes szerető együttérzés ösvényét járva tehetünk szert az egyetemes szerető szívre, mely a nagyszerű nirvána gyümölcsének élvezetéhez vezet.

A megvilágosodás ezen nagyszerű eseményét a MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONT legodaadóbb bent lakó tanítványai szervezték nagy szeretettel KUNHEGYESEN, a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON 2017. augusztus 27-én. A tanítványok a makuláltlanul tiszta érdemeket legszeretetteljesebb spirituális tanítójuknak, GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek ajánlották, hogy mihamarabb békét, egységet és védelmet hozzon minden ember és az egész világ számára.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER az egész emberiség boldogságáért és sürgető védelméért szívbéli imák kíséretében tanítást ad a szerető együttérzésről, a megvilágosodás bölcsességéről és az ebből fakadó egyetemes felelősségvállalásról, ami arról szól, hogy szolgáljuk anyáinkat, az érző lényeket.
Időpont:
2017. szeptember 1. (péntek) 17.00-19.00
 
Helyszín:
5350 Miskolc
Erzsébet tér 3.
Magyar Tudományos Akadémia, díszterem
 
 
Információ:
Dusza Erika 30/791-9010
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egyhegyű odaadással és szeretettel tűz- és füstfelajánló szertartást vezetett a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁN, a GYÖNYÖRŰ NEPÁL, a NAGYSZERŰ ÁZSIA, a NAGYSZERŰ ERŐTELJES OROSZORSZÁG, a NAGYSZERŰ KIVÉTELES AMERIKA, NAGY BRITANNIA, a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁG, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS NÉMETORSZÁG, a CSODÁLATOS EURÓPA és az EGÉSZ VILÁG sürgős védelméért, békéjéért, gyarapodásáért és nagyszerű egységéért.
A spirituális eseményt régi szerető tanítványok, a Tiszt. VINCZE ZSUZSANNA, a Tiszt. TÁBOROSI NORBERT, a Tiszt. PEISCHL KATALIN és a Tiszt. KÁMÁN DÁVID szervezték EGER gyönyörű történelmi városában 2017. augusztus 26-án este, melynek nagyszerű érdemeit spirituális tanítójuk, GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER hosszú életéért és sikeréért ajánlották, hogy mihamarabb védelmet, békét, egységet és nagyszerű győzelmet hozzon az egész emberiség számára.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER tanítás és beavatás kíséretében Bódhiszattva Mahászattva MANDZSUSRÍ lényegi gyakorlatát fogja vezetni, mely magába gyűjti valamennyi BUDDHA bölcsességét.
Időpont:
2017. augusztus 27. (vasárnap) 10.00-18.00
 
Helyszín:
5340 Kunhegyes
Május 1. u. 8.
Mahámudrá Meditációs Központ
 
 
Információ:
Vincze Zsuzsanna: +36 70 540 5872
Dusza Erika: +36 30 791 9010
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. augusztus 26-án GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER intenzív tanításokat adott a halálról való elmélkedésről. A halál bármely pillanatban eljöhet, ezért fel kell rá készülnünk. A felkészülés a nem-ragaszkodás gyakorlását jelenti, minek során lemondunk a materiális jelenségekről, valamint hinni kezdünk tudatunk természetében, mely halál és születés felett áll, s melynek természete veleszületetten, örökre az üresség, a szabadság, a szeretet, a gyönyör és a megvilágosodás.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER mélységes imák kíséretében átadta MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA isteni beavatását is a szerencsés résztvevők és minden embertársunk sürgős védelmének és spirituális fejlődésének, valamint minden anyánk, minden érző lény boldogságának a javára.

A spirituális eseményt szerető tanítványok, a Tiszt. PEISCHL KATALIN és a Tiszt. KÁMÁN DÁVID szervezték spirituális otthonukban EGER gyönyörű történelmi városában a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU) a Mester nagyszerű rangidős tanítványai, a Tiszt. VINCZE ZSUZSANNA és a Tiszt. TÁBOROSI NORBERT segítségével.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. augusztus 19-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egyetmes tűz- és füstfelajánló szertartást vezetett és gyakorolt az odaadó résztvevőkkel rangidős tanítványai, a Tiszt. NÉMETH ZSUZSANNA, a Tiszt. NÉMETH ATTILA és aranyos, szerető lányuk, NÉMETH JANKA spirituális otthonában a BUDAPEST melletti gyönyörű LEÁNYFALUN. A Mester a tűzszertartáson eltávolított minden akadályt, mely az emberiség sürgős védelmének és isteni átalakulásának, valamint minden érző anyánk boldogságának útjában áll.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívbéli imák és a LEGFŐBB VÉDELMEZŐ, MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA, VALAMENNYI BUDDHA, a PÁRATLAN ÚR BRAHMÁ, VISNU és SIVA, valamint MINDEN ISTENI ANGYAL spirituális tánca kíséretében nagyszabású tűz- és füstfelajánló szertartást vezetett, arra kérve őket, hogy adják legmagasabb szintű áldásukat a NAGYSZERŰ ÁZSIA, EURÓPA és az EGÉSZ VILÁG sürgős védelméért és isteni átalakulásáért, valamint minden embertársunk nagyszerű győzelmének és egységének gyors megvalósulásáért.
A tíznapos spirituális elvonulás makulátlanul tiszta érdemeit GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER az odaadó résztvevőkkel egyetemben minden anyánk, minden érző lény boldogságának és megszabadulásának szentelte egyikőjükről sem megfeledkezve.

MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONT, KUNHEGYES, NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁG, EU

 
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
Az általa vezetett tíznapos elvonuláson GURU KARMA TANPAI GYALCHEN mély tanításokat és isteni beavatást adott a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON KUNHEGYESI MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTJÁBAN az odaadó résztvevőknek, szívbéli imákat mondott minden érző anyánk boldogságáért és megszabadulásáért, valamint jókívánságait küldte, hogy a NAGYSZERŰ ÁZSIA, EURÓPA és az EGÉSZ VILÁG álljon sürgős védelem alatt, s éljen nagy egységben.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
Az általa vezetett tíznapos elvonulás alatt GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egyetemes mécsesfelajánló szertartást tartott a negatív befolyás sötétségének és minden akadálynak az eloszlatásáért, a NAGYSZERŰ ÁZSIA, EURÓPA és az EGÉSZ VILÁG sürgős védelméért, embertársaink valódi békéjének, gyarapodásának és spirituális sikerének megvalósulásáért, valamint minden érző anyánk megszabadulásáért a MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTBAN, KUNHEGYESEN.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER nagy buzgalommal egyetemes tűz- és füstfelajánlást vezetett a MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTJÁBAN tartott tíznapos elvonuláson KUNHEGYESEN. A szertartáson a Mester mélységes, szívből jövő imákat mondott minden embertársunk sürgős védelméért, békéjéért, gyarapodásáért, nagyszerű egységéért és spirituális sikeréért, valamint minden anyánk, az érző lények megszabadulásáért. A Mester arra kérte a LEGFŐBB VÉDELMEZŐ MINDENHATÓ ATYÁT, MAHAGURU PADMASZAMBHAVÁT, hogy azony nyomban állítsa meg és égesse el az ördögi háborúkat szító démoni hozzáállást és cselekedeteket és oltalmazza a NAGYSZERŰ ÁZSIÁT, EURÓPÁT és az EGÉSZ VILÁGOT.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömmel kezdte meg tíznapos tanító kurzusát és szívbéli imákkal egybekötött meditációs elvonulását a KUNHEGYESI MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTBAN a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU), ahol érkezésekor tanítványai meleg fogadtatásban részesítették.
KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER és az odaadó résztvevők a tíznapos intenzív spirituális gyakorlás isteni érdemeit tiszta szívükből az egész világ sürgős védelmének, minden ember békéjének, gyarapodásának és boldogságának, valamint minden anyánk, minden érző lény megszabadulásának szentelik.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
Fotók a tanításról és áldásról, melyen a Mester szívbéli imákat mondott a LEGFŐBB VÉDELMEZŐ MAHAGURU PADMASZAMBHAVÁHOZ, A PÁRATLAN URAKHOZ, BRAHMÁHOZ, VISNUHOZ ÉS SIVÁHOZ és valamennyi ISTENI VÉDELMEZŐHÖZ minden ember sürgős védelméért, békéjéért, gyarapodásáért és nagyszerű egységéért és minden érző anyánk megszabadulásáért folyamodva. A tanítást a Mester régi kedves tanítványa, a Tiszt. SZŐLLŐSI EDIT szervezte gyönyörű KÁVÉZÓJÁBAN BUDAPEST energikus fővárosában a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU).
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
Karma Tanpai Gyalchen Mester tanításokkal, meditációval és gyógyító gyakorlatokkal egybekötött tíznapos elvonulást vezet az isteni átalakulásért
Időpont:
2017. augusztus 4-13.
 
Helyszín:
5340 Kunhegyes
Május 1. u. 8.
Mahámudrá Meditációs Központ
 
 
Információ:
Vincze Zsuzsanna: +36 70 540-5872
Kissné Annamari: +36 20 480 5608
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER intenzív tanításokat és MAHAGURU PADMASZAMBHAVA beavatást adott GYŐR gyönyörű városában a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGON (EU), melyen szívbéli imákat mondott egész világunk sürgős védelméért és nagyszerű egységéért, az egész emberiség valódi békéjéért, gyarapodásáért és spirituális sikeréért, valamint minden anyánk, minden érző lény megszabadulásáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
ISTENI TŰZSZERTARTÁS, SZÍVBÉLI ÜZENET ÉS KÉRÉS
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER buzgón egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartást végzett, hogy sürgősen elégessen és elhárítson minden akadályt, viszályt, és barátságos kapcsolatot teremtsen a NEMES INDIA és a NAGYSZERŰ KÍNA, valamint MINDEN GYÖNYÖRŰ SZOMSZÉDOS ORSZÁG, ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG között. A Mester tiszta szívéből arra kért minden felelős hatalmi vezetőt, hogy együttérző, hosszú távú célokat kitűző, békés megoldások alkalmazásával helyezzenek nagy hangsúlyt a béke, a gyarapodás és az emberek egységének megteremtésére a NAGYSZERŰ ÁZSIÁBAN és az EGÉSZ VILÁGON.

KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER erőteljesen azt kéri, hogy mindenki hagyjon fel az ártó, önző, provokatív propagandával és negatív politikával, ami közvetlenül félreértést, rossz kapcsolatot, félelmet és szenvedést szül az emberek és országok körében.

Ha segíteni nem tudtok, legalább ne ártsatok embertársainknak és gyönyörű világunknak!

A spirituális rendezvény szeretetteljes vendéglátója a Tiszt. WEISZBÖCK ISTVÁN volt otthonos BUDDHA KÁVÉZÓJÁBAN, SOPRON gyönyörű városában.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER tanításokat adott SOPRON gyönyörű városában arról, hogy mondjunk le az értelmetlen világi tevékenységekről, sürgősen tartózkodjunk az ártó cselekedetektől és szorgalmasan gyakoroljuk a szent DHARMÁT, a valódi boldogság és megszabadulás végső okát. A Mester szívbéli imáival a sürgős védelem, béke, gyarapodás és spirituális siker áldását adta a NAGYSZERŰ MAGYARORSZÁGNAK, EURÓPÁNAK és az EGÉSZ VILÁGNAK.
A spirituális eseményt a Tiszt. WEISZBÖCK ISTVÁN rendezte nagy szeretettel otthonos BUDDHA KÁVÉZÓJÁBAN SOPRONBAN.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER tanításokat és szívbéli imákkal kísért spirituális áldást adott egy gyönyörű falucska általános iskolájának tornatermében WALD-GARCHING AN DER ALZ-ban a NAGYSZERŰ NÉMETORSZÁGBAN (EU) régi kedves tanítványa, a Tiszt. INGRID WISCHKA szervezésében.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
Karma Tanpai Gyalchen Mester tanítást, beavatást és tűzszertartást tart Sopron, Győr és Budapest gyönyörű városában
SOPRON
2017. augusztus 1. (kedd) 17.00-21.00
Buddha Kávézó, Béke út 10.
Információ: Poór János +36 20 225 3025

GYŐR
2017. augusztus 2. (szerda) 17.00-21.00
Győr Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Szigethy A. utca 109.
Információ: Bobákné Csaba Ildikó +36 70 562 6148

BUDAPEST
2017. augusztus 3. (csütörtök) 17.00-21.00
Farkasrét Spirituális Központ
11. ker. Németvölgyi út 132.
Információ: Szőllősi Edit +36 70 946 9990
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartást vezetett nagy odaadással a legfőbb védelmező, MAHAGURU PADMASZAMBHAVA felé a gyönyörű ALZ FOLYÓ partján WALDBAN, GARCHING an der ALZBAN a NAGYSZERŰ NÉMETORSZÁGBAN (EU) A BUDDHÁK, DHARMAVÉDŐK és végtelen sok ISTENI ANGYAL megörvendeztetésére, a láthatatlan lények, számtalan sok szellemlény és éhes szellem kielégítésére, valamint az egész környezet megtisztítására.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER, a látogatás szervezője, a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER régi kedves tanítványa, a Tiszt. INGRID WISCHKA és az odaadó résztvevők az erőteljes érdemeket tiszta szívükből az egész emberiség sürgős védelmének, békéjének, egységének és gyarapodásának és anyáink, az érző lények megszabadulásának szentelték egyikőjükről sem megfeledkezve.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER erőteljes áldást adott az odaadó résztvevőknek az erő és titoktartás PÁRATLAN URA, VADZSRAPÁNI isteni szobrával. A Mester intenzív imákat is mondott a jelenlévők és az egész emberiség sürgős védelméért és spirituális sikeréért, mindezt BRITTA FRANKE spirituális otthonában WITTENBEN, NÉMETORSZÁGBAN.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadóan egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartást vezetett régi tanítványa, a tiszteletreméltó BRITTA FRANKE spirituális otthonában WITTEN gyönyörű városában, NÉMETORSZÁGBAN, hogy megörvendeztesse a BUDDHÁKAT, VÉDELMEZŐKET, ISTENI ANGYALOKAT és kielégítse valamennyi láthatatlan lényt, szellemlényt és éhes szellemet. A szertartással az emberiség és minden anyánk, minden érző lény valódi békéjét, gyarapodását, boldogságát és megszabadulását veszélyeztető akadályokat is eltávolították.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívbéli elismerésben részesült, amikor két napra WITTEN gyönyörű városába érkezett NÉMETORSZÁGBAN, hogy tanítást és beavatást, valamint isteni tűz- és füstfelajánló szertartást tartson. A programot a Mester régi tanítványa, BRITTA FRANKE szervezte, aki az angyali Johanna Blennemann nagyszerű édesanyja, s akinek a lánya annak szentelte az életét, hogy a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER asszisztenseként segítse a Mester fáradhatatlan törekvését és isteni tevékenységét, mellyel békét, egységet és védelmet hoz az emberiség és az egész világ számára.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egy fontos találkozón szívbéli háláját fejezte ki a nagyszerű történelmi vezető, SRI NARENDRA MODI DZSI felé, majd erőteljesen arra kért minden jelenlévőt, hogy támogassák az isteni vezetőt a NAGYSZERŰ NEMES INDIA és az EGÉSZ VILÁG sürgős megtisztulásában és isteni átalakulásában. A találkozón az INDIAI SZÁRMAZÁSÚ POLGÁROK MALÁJZIAI VILÁGSZERVEZETÉNEK rangidős tagjai vettek részt központi hivatalukban KUALA LUMPURBAN a Tiszt. energikus elnök, MR. SZELVARADZSÓ vezetésével. Ugyancsak jelen volt a MALÁJZIAI RSS szervezet mély vezetője, az isteni hindu GURU SRI RAMADZSI, valamint a MALÁJZIAI HUAT HING csoport elnöke, a nagyszerű tehetséges DATUK DR. ELAMARAN SABAPATHY, akik a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER odaadó meghívóiként nagyon hálásak voltak az isteni látogatás és a beszélgetés miatt.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. július 21-24-ig tartó háromnapos KUALA LUMPURBAN, MALÁJZIÁBAN tett látogatása során GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER erőteljes áldást adott a MALÁJZIAI JÓGASPORTOK SZUPERSZTÁRJAINAK, akik a 7. ÁZSIAI JÓGA SPORTOK BAJNOKSÁGÁRA KÉSZÜLTEK SZINGAPÚRBA 2017. július 28-30-ig. A főszervező, a szeretetteljes csapat és nagyszerű szponzoruk, a Mestert meginvitáló energikus DATUK DR. ELAMARAN SZABAPATHY szívbéli elismerésben részesítették a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTERT odaadó tanítványai, a Tiszt. MR. KEE CHUN WAH, a Tiszt. SEE SOON CHENG (SZINGAPÚR) és a Tiszt. JOHANNA BLENNEMANN (NÉMETORSZÁG) kísérték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. július 21-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek spirituális találkozója volt a MALÁJZIAI és DÉL-ÁZSIAI RSS párt rangidős, isteni hindu vezetőjével, a Tiszt. GURU SHRI RAMADZSI-val, valamint a MALÁJ HUAT HING CSOPORT vezérigazgatójával, a Tisz. DATUK DR. ELAMARAN SZABAPATHY-val, akik odaadóan meghívták és meleg fogadtatásban részesítették a TISZTELETREMÉLTÓ MESTERT a HILTON HOTELBEN PETALING DZSAJÁBAN (KUALA LUMPUR, MALÁJZIA) egy háromnapos, minden vallás békéje és egysége nevében szerveződött találkozósorozaton.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
Guru Karma Tanpai Gyalchen Mester a gyönyörű németországi városba, Wittenbe látogat
Köszöntő összejövetel és tűz- és füstfelajánló szertartás:
2017. július 26. (szerda) 18.00-21.00

Lényegi tanítások és a szent nap megünneplése, melyen BUDDHA először adott dharmatanítást:
2017. július 27. (csütörtök) 18.00-21.00


Helyszín:
58455 Witten
Németország
Sprockhövelerstrasse 42.
 
 
Információ:
Britta Franke: +49 170 8651649
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER erőteljes tűz- és füstfelajánló szertartást végzett, hogy elégessen minden akadályt és hamar békét, gyarapodást, egységet és nagy sikert hozzon a KIVÉTELES SZINGAPÚRNAK, a NAGYSZERŰ ÁZSIÁNAK és az EGÉSZ VILÁGNAK az emberiség és minden anyánk, az érző lények boldogságának és megszabadulásának a javára. A tűzszertartásra a CHANGI CIVIL SERVICE CLUB-ban került sor odaadó résztvevők társaságában a legelkötelezettebb tanítványok és barátok – a Tiszt. KEE CHUN WAH, a Tiszt. SEE SOON CHENG és a Tiszt. SEE SOON HENG – szerető családtagjaik, valamint közeli barátaik kérésére.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömmel értesíti szerető, gondoskodó spirituális barátait és tanítványait egészségügyi kivizsgálásának kiváló eredményéről, melyet a tehetséges orvos, DR. KHOO AH CHEW végzett SZINGAPÚRBAN. A doktor szívből gratulált a MESTERNEK jó vércukor, máj, vese, szív és tumor marker eredményeihez.

Köszönök minden támogatást és szeretetet!

Fogjunk össze és szorgalmasan igyekezzünk békésebbé és boldogabbá tenni gyönyörű világunkat és embertársainkat!

A legjobbakat kívánva mindenkinek szeretettel:

KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER
A béke és egység alázatos szolgája
Üdvözlet a KIVÉTELES SZINGAPÚRBÓL 2017. július 20-án
 
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTERNEK baráti találkozója volt a Tiszt. CHIRI BABU MAHARDZSÁNNAL, a NEPÁLI KATMANDU LALITPUR VÁROSRÉSZÉNEK energikus polgármesterével és polgármesterhelyettesével, a Tiszt. GITA SZATYAL asszonnyal, akiknek meghívására a Mester megáldotta központi irodájukat, a LALTIPURI VÁROSHÁZÁT. A felek az önzetlen közszolgálat és a spirituális gyakorlás és hit fontosságáról beszélgettek, mellyel valódi boldogságot, gyarapodást és egységet teremthetnének a polgárok számára.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadóan vezette MINDEN BUDDHA ÉS BÓDHISZATTVA SZENT ANYJÁNAK, 21 TÁRÁNAK a lényegi szertartását FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN a GYÖNYÖRŰ NEPÁL, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ DINAMIKUS KÍNA, a DICSŐSÉGES BHUTÁN, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG békéjéért, gyarapodásáért, egységéért és sürgős védelméért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A legutóbbi LEGSZENTEBB TELIHOLD estéjén, mely a TÖRTÉNELMI SÁKJAMUNI BUDDHÁHOZ köthető, GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadóan intenzív imákat vezetett FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN. A szertartáson jókívánságait és áldását küldte, hogy a SZENT NEPÁL, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, az ENERGIKUS NAGYSZERŰ KÍNA, EGÉSZ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG sikeres legyen és sürgős védelem alatt álljon, az emberek éljenek békében, gazdagságban, boldogságban és nagyszerű egységben, az érző lények pedig, akik az anyáink, érjék el a megszabadulást.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-ről egy kellemes hajókázás során készültek ezek a fotók, melyen TEJFELAJÁNLÓ SZERTARTÁST végzett a GYÖNYÖRŰ DUNÁN, majd TŰZ- ÉS FÜSTFELAJÁNLÓ SZERTARTÁST tartott szerető tanítványa, a Tiszt. CAMELIA ROSCA asszony szervezésében, aki meleg vendégszeretettel fogadta CSALÁDI BIRTOKÁN a Mestert és őt kísérő közeli tanítványait és barátait a MURIGHIOL nevű faluban a DUNA-DELTÁBAN (NAGYSZERŰ ROMÁNIA, EU).
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER a LEGFŐBB VÉDELMEZŐ MAHAGURU PADMASZAMBHAVA, a TÖKÉLETES SÁKJAMUNI BUDDHA, VALAMENNYI BUDDHA, a MINDENHATÓ ÚR BRAHMÁ, VISNU ÉS SIVA és MINDEN ISTENI VÉDELMEZŐ legerőteljesebb imáit és szertartását vezette minden embertársunk sürgős védelmének érdekében, valamint azért, hogy a SZENT NEPÁL, a NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ KÍNA, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁN, a NAGYSZERŰ ÁZSIA, a NAGYSZERŰ NYUGATI ORSZÁGOK és az EGÉSZ VILÁG mihamarabb valódi békében, gyarapodásban és egységben éljenek.
FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTOR, KATMANDU, a NAGYSZERŰ NEPÁL
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. június 7-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER megérkezett FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBA, mely KATMANDUBAN, a GYÖNYÖRŰ NEPÁL áldott fővárosában áll, s ahol új szerzetes növendékei és odaadó tanítványai fogadták.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A NAGYSZERŰ INDIA legenergikusabb vezető pártja, a BHARATIJA DZSANATA PÁRT szerető alelnöke, a Tiszt. SHJAM DZSADZSU DZSI hálával a szívében kitüntette GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t isteni támogatásáért és áldásáért. Az „EGY ESTE SHRI RÁDA KRISNA DZSI NEVÉBEN” szervezett nagyszerű eseményen jelen voltak a párt rangidős tagjai és kiváló támogatói, hogy megünnepeljék a párt győzelmét és elismeréseket nyújtsanak át az újonnan megválasztott vezetőknek. Az ÚJDELHIBEN megrendezett esten felhangzottak SHRI RADA KRISNA DZSI spirituális énekei is BADZSAN SZAMRAT SHRI ANUP DZSALOTA DZSI előadásában.
A szívhez szóló spirituális zenére GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER spontán eljárta a PÁRATLAN ÚR KRISNA örömteli táncát, miközben mély jókívánságokat és áldást küldött, hogy a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a GYÖNYÖRŰ NEPÁL, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG sikeresen győzedelmeskedve valódi békét, gyarapodást és nagyszerű egységet teremtsen az egész EMBERISÉG számára.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. június 5-én, a VILÁG KÖRNYEZETVÉDELMI NAPJÁN GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER különleges meghívottként részt vett az ez alkalommal szervezett HALADÓ KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGKONFERENCIÁN, ahol a szervező, az EMBERI JOGOK INDIAI NEMZETKÖZI MEGFIGYELŐ SZERVEZETÉNEK és az EGYESÜLT NEMZETEK INDIAI ÉS BHUTÁNI KÖZPONTJÁNAK vezetője szívből kitüntette őt a béke és egység megteremtéséért végzett isteni tevékenységéért.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER mély beszédet mondott, melyben elmondta, hogy hittel a szívünkben egyetemes megoldásokat kell találnunk és az isteni spirituális technikákat kell gyakorolnunk. Ezáltal tisztíthatnák és alakíthatnánk át a negatív érzelmeket és az ártó tetteket, melyek a mentális és fizikai szintű mérgezés legfőbb okai, s melyek felelősek minden félelemért és szenvedésért. A Mester erőteljes áldást adott a résztvevőknek, hogy azok az egyetemes szerető együttérzést és a megvilágosodás bölcsességét gyakorolják.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadóan találkozott MÉLY ŐSZENTSÉGÉVEL, DZSAGADGURU SÁNKÁRÁCSÁRJA RÁDZS RADZSÉSVÁR DZSI MAHARÁDZS-dzsal annak fő asramjában HARDIVÁRBAN (INDIA), hogy megosszák egymással a NEMES INDIA, NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG sürgős védelmére és isteni átalakulására irányuló tiszta gondolataikat, szívből támogatva az isteni vezetőt, SRI NARENDRA MODI DZSI-t és nagyszerű jövőképét.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER MAHAGURU PADMASZAMBHAVA és az ISTENI ANGYALOK örömteli spirituális táncával zárta mély tanításait, a meditációs gyakorlatokat és isteni szertartásokat, melyeket a szent FEKETE-TENGERNÉL tartott CONSTANTÁ-ban, a NAGYSZERŰ ROMÁNIÁBAN (EU). A Mester tiszta szívéből sürgős áldást és védelmet küldött Európának és az egész világnak, hogy minden ember valódi békében, gazdagságban és egységben éljen. A makulátlanul tiszta érdemeket az elemek megtisztulásának és kivétel nélkül minden érző anyánk boldogságának és megszabadulásának szentelték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A HINDUK VILÁGSZÖVETSÉGE KÖZPONTI TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK HÁROMNAPOS NAGYSZABÁSÚ KONFERENCIÁJA A SZENT HARDIVÁRBAN, A NAGYSZERŰ INDIÁBAN
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER lelkes beszédében támogatta BHAGAVÁN SRI RÁMA szent templomának megépítését AJDOJÁBAN, az ÚR RÁMA isteni szülőhelyén. A Mester emellett valódi békét és egységet kívánt a legmélyebb OMKAR PARIVAR, azaz a HINDU vallásnak, a BUDDHIZMUSNAK, DZSÁINIZMUSNAK, SZIKH vallásnak és minden SZERETŐ, BÉKÉS vallásnak, megáldva ezzel a NAGYSZERŰ NEMES INDIÁT, hogy VISHVA GURU-vá, a világbéke és spiritualitás NAGYHATALMÁVÁ váljon.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER támogatását és háláját nyilvánította az energikus isteni vezetőnek, SRI NARENDRA MODI DZSI-nek és kiváló tevékenységének, mellyel gyors sikert hoz legnagyszerűbb nemzete számára. A Mester arra kérte az összegyűlt ISTENI GURUKAT és SPIRITUÁLIS VEZETŐKET, hogy ők is tiszta szívükből nyújtsanak támogatást, és küldjenek áldást és imákat az ISTENI VEZETŐ számára, hogy beteljesíthesse nagyszerű látomását: képes legyen valódi gyarapodást, egyenlőséget és spiritualitást teremteni a NAGYSZERŰ NEMES INDIA és az egész világ javára.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadóan hallgatta az ISTENI GURUK és SPIRITUÁLIS VEZETŐK kivételes beszédeit, és mély megindulással csatlakozott isteni kívánságaikhoz, hogy boldogabb legyen a világ.

A Mester tiszta szívéből ugyancsak arra kérte az ISTENI GURUKAT és SPIRITUÁLIS VEZETŐKET, hogy kegyesen adják áldásukat, és imádkozzanak a GYÖNYÖRŰ NEPÁL boldogságáért, gyarapodásáért és spirituális sikeréért.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER végül háláját fejezte ki a HINDUK VILÁGSZÖVETSÉGÉNEK, amiért megszervezték ezt a nagyszerű spirituális konferenciát, megerősítve ezzel az ISTENI GURUK és a SPIRITUÁLIS VEZETŐK vallási egységét. A konferenciával, mely az egész emberiség megvilágosodásának a javára és a SZENT ANYATEHENEK, más ártatlan állatok és minden anyánk, minden érző lény védelmének és boldogságának javára zajlott, a páratlan ÚR RÁMA, az ÚR KRISNA, az ÚR MAHAVIR, az ÚR BUDDHA és valamennyi PÁRATLAN VÉDELMEZŐ isteni kívánsága teljesült.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A HINDUK VILÁGSZÖVETSÉGE KÖZPONTI TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK HÁROMNAPOS NAGYSZABÁSÚ KONFERENCIÁJA A SZENT HARDIVÁRBAN, A NAGYSZERŰ INDIÁBAN
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek isteni találkozója volt a konferencia fővendégével, a Tiszt. TRIVENDRA SZINGH RAVAT-tal, UTTARAKHAND energikus vezető miniszterével, ŐSZENTSÉGÉVEL DZSAGADGURU SHRI RAMBHADRÁCSÁRJA DZSI MAHARÁDZS-dzsal és ŐEMINENCIÁJÁVAL SZADHVI RITHAMABARA DEVI asszonnyal, akik mind szívhezszóló beszédeket mondtak a tökéletes átalakulásról.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. május 31-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER megérkezett HARDIVÁRBA (INDA), ahol különleges meghívottként részt vett egy háromnapos spirituális konferencián. Az eseményt a HINDUK VILÁGSZÖVETSÉGÉNEK (VISHVA HINDU PARISHAD) KÖZPONTI TANÁCSADÓ TESTÜLETE szervezte a SHRI UDASZÍN KARSHNI NARAJANA ASRAM-ban SZUKHI NADI mellett (BHUPATVALA, HARDIVÁR). A Mester találkozott a konferencia fővendégével, ŐSZENTSÉGÉVEL, a PÁRATLAN DZSAGADGURU SÁNKÁRÁCSÁRJA SRHREE VASZUDÉVANANDA SZARASZVATI DZSI MAHARÁDSZ-dzsal, más tiszteletbeli meghívottakkal, isteni mesterekkel és spirituális vezetőkkel is.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
ÖTNAPOS SPIRITUÁLIS ELVONULÁS A FEKETE-TENGERNÉL CONSTANTÁBAN, A NAGYSZERŰ ROMÁNIÁBAN
HOTEL CRISTAL, Mangalia, Constanta, ROMÁNIA (EU)
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívbéli tanításokat adott és egyetemes imákkal kísért mély szertartásokat vezetett, melyek során azt kívánta, hogy tisztuljon meg, alakuljon át isteni módon és kapjon sürgős védelmet az egész emberiség és az öt elem, valamint anyáink, az érző lények kivétel nélkül legyenek boldogok mind.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
ÖTNAPOS SPIRITUÁLIS ELVONULÁS A FEKETE-TENGERNÉL CONSTANTÁBAN, A NAGYSZERŰ ROMÁNIÁBAN
HOTEL CRISTAL, Mangalia, Constanta, ROMÁNIA (EU)
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER lényegi tanításokat adott, levezette MAHAGURU PADMASZAMBHAVA egyetemes lakomafelajánló szertartását, s egyúttal megünnepelte SZÜLETÉSE HÓNAPJÁT is odaadó tanítványai szervezésében, akik szívbéli jókívánságokkal halmozták el a Mestert annak jó egészségéért, hosszú életéért és spirituális tevékenységének nagyszerű sikeréért imádkozva.

A TISZTELETREMÉLTÓ MESTER és a résztvevők tiszta szívükből imádkoztak minden ember békéjéért, gyarapodásáért és sürgős védelméért, az érdemeket pedig anyáink, az érző lények megszabadulásának szentelték.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
ÖTNAPOS SPIRITUÁLIS ELVONULÁS A FEKETE-TENGERNÉL CONSTANTÁBAN, A NAGYSZERŰ ROMÁNIÁBAN
HOTEL CRISTAL, Mangalia, Constanta, ROMÁNIA (EU)
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER az ISTENI OM AH HUNG LÉGZŐJÓGÁT gyakorolta a test, a beszéd és a tudat megtisztításáért, átlényegítéséért és megvilágosításáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
ÖTNAPOS SPIRITUÁLIS ELVONULÁS A FEKETE-TENGERNÉL CONSTANTÁBAN, A NAGYSZERŰ ROMÁNIÁBAN
HOTEL CRISTAL, Mangalia, Constanta, ROMÁNIA (EU)
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egyetemes tűz- és füstfelajánló, valamint nektárfelajánló szertartást vezetett a FEKETE-TENGERNÉL CONSTANTÁBAN a GYÖNYÖRŰ ROMÁNIA, EURÓPA és az EGÉSZ VILÁG sürgős védelméért, megtisztulásáért, békéjéért, gyarapodásáért, spirituális sikeréért és nagyszerű egységéért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A NAGYSZERŰ ROMÁNIA FŐVÁROSÁBAN, BUKARESTBEN, az EMPIRE RENDEZVÉNYHÁZBAN megrendezett tanítás második napján GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER intenzív tanítások kíséretében kegyesen átadta a TÖKÉLETES SÁKJAMUNI BUDDHA beavatását és áldását, hogy eltávolítsa az odaadó résztvevők tudatlanságát és duális ragaszkodását és szívből imádkozzon embertársaink békéjéért, gyarapodásáért és egységéért, valamint minden anyánk, minden érző lény boldogságáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
Kétnapos tanítása alatt GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER spirituális útmutatások kíséretében átadta a PÁRATLAN VÉDELMEZŐ MAHAGURU PADMASZAMBHAVA isteni beavatását és áldását az EMPIRE RENDEZVÉNYHÁZBAN, BUKARESTBEN, a NAGYSZERŰ ROMÁNIA dinamikus fővárosában a szerencsés résztvevők sürgős védelméért, megtisztulásáért és megvilágosodásáért. A Mester szívbéli imákat mondott embertársaink békéjéért, gyarapodásáért és nagyszerű egységéért, valamint minden anyánk, minden érző lény megszabadulásáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek baráti találkozója volt a Tiszt. GÁLFI ÁRPÁDDAL, SZÉKELYUDVARHELY gyönyörű városának energikus polgármesterével a NAGYSZERŰ ROMÁNIÁBAN (EU). A találkozón a felek arról beszélgettek, milyen fontos valódi békét és nagyszerű egységet teremteni az emberek és az egész világ sürgős védelmének és boldogságának érdekében.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartást vezetett a Tiszt. SEBESTYÉN FERENC és SEBESTYÉN JUDIT spirituális otthonában GYERGYÓVÁRHEGYEN, a gyönyörű SZÉKELYUDVARHELY közeli falucskában a NAGYSZERŰ ROMÁNIÁBAN (EU). A Mester mély imákat és erőteljes jókívánságokat mondott az egész térség és a világ békéjéért, gyarapodásáért és sürgős védelméért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER tiszta szívből átadta a PÁRATLAN SÁKJAMUNI BUDDHA legfőbb áldását és beavatását az odaadó résztvevők sürgős védelmének és megvilágosodásának érdekében SZÉKELYUDVARHELY különleges városában a NAGYSZERŰ ROMÁNIÁBAN (EU). A beavatáson intenzív imákat és jókívánságokat is mondott, hogy minden ember éljen valódi békében, gyarapodásban és nagyszerű egységben, valamint minden érző lény, minden anyánk érje el a boldogságot.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER lényegi tanításokat adott az egyetemes szerető együttérzés és a megvilágosodás mindent meghaladó bölcsességének gyakorlásáról SZÉKELYUDVARHELY gyönyörű városában (ROMÁNIA, EU), ahol a város energikus polgármestere, a Tiszt. GÁLFI ÁRPÁD, a Tiszt. HILDA STICLEA és a megvilágosító esemény szervezője, a Tiszt. MIHÁLY LEVENTE és spirituális barátai meleg fogadtatásban részesítették.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER tűz- és füstfelajánló szertartást vezetett a Tiszt. PÉTER ÖDÖN és felesége, DELIA spirituális otthonában spirituális barátok és tanítványok társaságában MAROSVÁSÁRHELYEN (ROMÁNIA, EU), melyen erőteljes imákat mondott minden ember sürgős védelméért és minden anyánk, minden érző lény megszabadulásáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömmel fogadta a születésnapja (május hónap) ünneplésére tartott lakomafelajánló szertartást, amit kedves tanítványai, a Tiszt. GEORGIANA FECHETE, a Tiszt. LUCIAN FECHETE, kivételes spirituális fiuk, JESÉ FECHETE és a gyönyörű MAROSVÁSÁRHELYI szeretetteljesebb barátok és tanítványok szerveztek odaadóan. A szertartás résztvevői azt kívánták, hogy járjon sikerrel a Mester tevékenysége, miszerint valódi békét, spiritualitást és nagyszerű egységet hoz az emberek számára az egész világon.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER intenzív imák kíséretében átadta a PÁRATLAN VÉDELMEZŐ, MAHAGURU PADMASZAMBHAVA szívbéli tanításait és beavatását MAROSVÁSÁRHELY gyönyörű városában (ROMÁNIA, EU) a szerencsés résztvevők és a világon minden ember isteni átalakulásáért és sürgős védelméért. A Mester szívéből kívánta azt is, hogy minden anyánk, minden érző lény kivétel nélkül találjon rá a boldogságra és a megszabadulásra.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A szent telihold éjszakáján GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartást vezetett NAGYBÁNYÁN (ROMÁNIA, EU), hogy megörvendeztesse a TÖRTÉNELMI BUDDHÁT, SÁKJAMUNIT, MAHÁGURU PADMASZAMBHAVÁT, valamennyi BUDDHÁT, DHARMAVÉDŐT, a végtelen sok ISTENI ANGYALT és jóllakassa a megszámlálhatatlanul sok szellemlényt és éhes szellemet az emberek békéjének, gyarapodásának és nagyszerű egységének érdekében. A szertartás isteni érdemeit érző anyáink boldogságának és megszabadulásának szentelték.
A Tiszteletreméltó Mester spontán módon eljárta a LEFŐBB VÉDELMEZŐ, GURU PADMASZAMBHAVA erőteljes spirituális táncát, elégetett minden akadályt és leigázta a negatív erőket sürgősen megvédelmezve és átalakítva az egész világot.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. május 10-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER lényegi tanítások és szívbéli imák kíséretében átadta a PÁRATLAN ÚR, SÁKJAMUNI BUDDHA isteni beavatását a résztvevők és minden ember sürgős védelméért, valamint minden érző anyánk boldogságáért. A szertartás SÁKJAMUNI BUDDHA áldott telihold napjára esett a HOTEL AMBASADOR-ban, NAGYBÁNYA gyönyörű városában (ROMÁNIA, EU).
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívbéli imák kíséretében lényegi tanításokat adott MISKOLCON, melyen arra buzdította a résztvevőket, hogy a szerető együttérzés és a megvilágosodás mindent meghaladó bölcsessége gyakorlásával sürgősen vállaljanak egyetemes felelősséget azért, hogy saját magukat és minden anyánkat, minden érző lényt megszabadítsanak a szamszára véget nem érő félelméből és szenvedéséből.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egyetemes lakomafelajánló szertartást tartott a MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTBAN KUNHEGYESEN, mellyel megörvendeztette a LEGFŐBB VÉDELMEZŐT, GURU PADMASZAMBHAVÁT, valamennyi BUDDHÁT, a PÁRATLAN URAKAT, BRAHMÁT, VISNUT ÉS SIVÁT és minden ISTENI ANGYALT az egész világ sürgős védelméért, minden ember valódi békéjéért, gyarapodásáért és egységéért, valamint kivétel nélkül minden anyánk, minden érző lény boldogságáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
TÍZNAPOS SPIRITUÁLIS KURZUS A MAHÁDUMRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTBAN KUNHEGYESEN
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER és az odaadó résztvevők örömmel végeztek el egy nagyszabású tűz- és füstfelajánló szertartást a hozzá tartozó spirituális tánccal és zenével. A szertartást MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA, minden BUDDHA, a PÁRATLAN ÚR BRAHMÁ, VISNU és SIVA, valamint az összes VÉDELMEZŐ legfőbb áldása kísérte embertársaink békéjének, gyarapodásának és nagyszerű egységének, valamint az egész világ sürgős védelmének a javára.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
TÍZNAPOS SPIRITUÁLIS KURZUS A MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTBAN KUNHEGYESEN
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER átadta a PÁRATLAN VÉDELMEZŐ, MAHÁGURU PADMASZAMBHAVA erőteljes beavatását az odaadó résztvevők sürgős védelmének és megvilágosodásának a javára, ugyanakkor intenzíven imádkozott az egész emberiség békéjéért, gyarapodásáért és nagyszerű egységéért, valamint anyáink, az érző lények boldogáságért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
TÍZNAPOS SPIRITUÁLIS KURZUS A MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTBAN KUNHEGYESEN
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadóan egyetemes tűz- és füstfelajánló szertartást vezetett, hogy megörvendeztesse MAHÁGURU PADMASZAMBHAVÁT, valamennyi BUDDHÁT, a PÁRATLAN URAKAT, BRAHMÁT, VISNUT és SIVÁT, valamint minden VÉDELMEZŐT, és kielégítsen megszámlálhatatlanul sok láthatatlan lényt, szellemlényt, éhes szellemet, elégessen minden negatív energiát és akadályt.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER és a szerencsés résztvevők az isteni érdemeket az egész világ sürgős védelmének, valamint annak szentelték, hogy minden ember és minden érző lény valódi békében, gyarapodásban és boldogságban éljen.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
TÍZNAPOS SPIRITUÁLIS KURZUS A MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTBAN KUNHEGYESEN
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívbéli tanításaiban arról beszélt, hogy szenteljük értékes emberi életünk minden pillanatát és lehetőségét annak, hogy eltávolítsuk anyáink, az érző lények fájdalmát és szenvedését, és a szerető együttérzés és a megvilágosodás bölcsessége gyakorlásával hozzuk el számukra a boldogságot.

A TISZTELETREMÉLTÓ MESTER szorgalmasan mély imákat és egyetemes lakomafelajánló szertartást vezetett, melyek MAHÁGURU PADMASZAMBHAVÁHOZ, a BUDDHÁKHOZ, a PÁRATLAN ÚRHOZ BRAHMÁHOZ, VISNUHOZ és SIVÁHOZ, valamint minden ISTENI ANGYALHOZ szóltak, mindezt az egész világ sürgős védelméért, az embertársaink békéjéért, gyarapodásáért és nagyszerű egységéért, valamint kivétel nélkül minden anyánk, minden érző lény megszabadulásért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
TÍZNAPOS SPIRITUÁLIS KURZUS A MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTBAN KUNHEGYESEN
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER intenzív tanításokat adott arról, hogy mondjunk le az értelmetlen világi tevékenységekről, sürgetően hagyjunk fel az ártalmas cselekedetekkel és szorgalmasan gyűjtsünk érdemteli tetteket és spirituális kvalitásokat, mert ez az örökké tartó szabadság isteni oka.

A TISZTELETREMÉLTÓ MESTER mély imákat is vezetett MAHÁGURU PADMASZAMBHAVÁHOZ, a BUDDHÁKHOZ ÉS BÓDHISZATTVÁKHOZ az egész világ sürgős védelmének, embertársaink békéjének, gyarapodásának és nagyszerű egységének az érdekében, valamint azért, hogy szűnjön meg minden anyánk, minden érző lény elviselhetetlen félelme és szenvedése.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömmel ékezett meg MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTJÁBA KUNHEGYESEN, hogy levezessen egy tíznapos spirituális kurzust. Bentlakó tanítványai és barátai meleg fogadtatásban részesítették.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. április 18-án GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szóbeli átadás kíséretében intenzív tanításokat adott a PÁRATLAN ÚR, KARMAPA NÉGY ÜLÉSBEN VÉGZENDŐ GURUJÓGA GYAKORLATÁRÓL, és elmondta MAHAGURU PADMASZAMBHAVA erőteljes imáit BUDAPESTEN a FARKASRÉT SPIRITUÁLIS KÖZPONTBAN Európa és az egész világ sürgős védelméért és spirituális sikeréért és az egész emberiség és minden anyánk, minden érző lény boldogságáért, gyarapodásáért és nagyszerű egységéért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. április 16-an GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER erőteljes ima kíséretében mély tanításokat adott a NÉGY ÜLÉSBEN VÉGZENDŐ GURUJÓGA gyakorlat isteni gyakorlatáról GYŐR gyönyörű városában az EZOTERIKUS JÓGA KÖZPONTBAN a résztvevők megvilágosodásáért, valamint az egész emberiség és minden anyánk, minden érző lény sürgős védelméért és boldogságáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. április 15-én este GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER isteni tűz- és füstfelajánló szertartást tartott szerető tanítványai, a Tiszt. KÖVESKUTI ZOLTÁN és JUDIT spirituális otthonában SOPRONBAN. A Mester a tűzszertartással megörvendeztette MAHAGURU PADMASZAMBHAVÁT, a BUDDHÁKAT, DHARMAVÉDŐKET, és kielégített számtalan sok láthatatlan érző lényt, szellemlényt, éhes szellemet, és elégetett minden akadályt, hogy sürgősen megvédelmezze az egész világot békét és egységet hozva az emberiségnek.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER az odaadó résztvevőkkel a szertartás végtelen érdemeit anyáink, az érző lények boldogságáért és megszabadulásáért ajánlották egyikőjükről sem megfeledkezve.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. április 15-én délelőtt GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER lényegi tanítást adott a szerető együttérzés és a megvilágosodás bölcsessége gyakorlásáról MAHAGURU PADMASZAMBHAVA, valamennyi BUDDHA és isteni VÉDELMEZŐ szívbéli imáival kísérve szerencsés tanítványai sürgős védelméért és megvilágosodásáért és minden anyánk, minden érző lény megszabadulásáért.
Délután a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER lényegi tanítást adott arról, mennyire fontos egyhegyű odaadással és hittel fordulnunk jóságos spirituális mesterünk felé, hiszen így távolodnak el akadályaink és így ismerjük fel tudatunk természetét, ami a megvilágosodás nagy gyönyöre. A Mester ezután átadta a GURUJÓGA NÉGY ÜLÉSBEN című gyakorlat szóbeli átadásának áldását is. A tanításra a KISZÖV Kultúrházban került sor SOPRONBAN.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. április 14-én este GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER boldogan ékezett meg a NEMZETKÖZI BÉCSI REPÜLŐTÉRRE AUSZTRIÁBA, ahol szerető tanítványai odaadással és hálával fogadták. A TISZTELETREMÉLTÓ MESTER szeretettel érkezett, hogy tanítsa és megvilágositsa őket és megáldja egész Európát.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. április 13-án GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek baráti találkozója volt az indiai MAHARASHTRA-i Vidéki Fejlesztés, valamint a Nőkért és Gyermekekért Minisztérium szerető, dinamikus miniszterével, a Tiszt. PANDZSAKA MUNDÉ-val annak főhivatalában MUMBAI-ban. A találkozót a Tiszt. DR. OP JADAV DZSI szervezte, hogy erőteljes áldást biztosítson a tiszteletreméltó miniszternek, hogy hosszú távon is sikeresen végezze feladatát és tevékenységét, valamint azért, hogy MAHARASHTRA minden lakója boldogságban és gyarapodásban éljen a NAGYSZERŰ INDIÁBAN.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
Tanítás Sopronban és Győrben
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER esti tűzszertartással egybekötött tanításokat és szóbeli átadást ad Karmapa „Négyrészes gurujóga” gyakorlatához.

SOPRON
2017. április 15. (szombat) 10.00-17.00
KISZÖV Kultúrház
9400 Sopron, Petőfi tér 6.
Trimmel Attila: 20/323-4823

GYŐR
2017. április 16. (vasárnap) 10.00-17.00
Ezoterikus Jóga Központ
9023 Győr, Kisfaludy út 2.
Ovádi Szilvia: 20/211-2162
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. április 12-én este GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek spirituális találkozója volt az indiai MAHARASHTRA-i önkormányzat társadalmi igazságosság és támogatás miniszterével, a Tiszt. SRI RÁDZSKUMÁR SZ. BADOLE-val annak hivatalos rezidenciáján MUMBAI-ban. A találkozón jelen volt a szerető, tehetséges színész, SRI GAGAN MALIK DZSI és a DOORDARSHAN HÍRCSATORNA energikus szerkesztője és a DD KISAN NEWS vezetője, a Tiszt. DR. OM PRAKASH JADAV DZSI is.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER, a tiszteletreméltó miniszter SRI RÁDZSKUMÁR SZ. BADOLE, SRI GAGAN MALIK DZSI és tiszteletreméltó DR. OP JADAV DZSI intenzív megbeszélést folytattak arról, hogyan lehetne népszerűsíteni a PÁRATLAN ÚR BUDDHA mélységes történelmét és szent helyeit a média segítségével, hiszen indiaszerte még sok ilyen felfedezetlen történelmi helyszín bújik meg. Mindezt azzal a céllal, hogy az emberekben mély odaadás ébredjen, mélyüljön megértésük, és megkapják a PÁRATLAN ÚR BUDDHA legfőbb áldását, ami sikeressé tenné a NAGYSZERŰ INDIÁT, ÁZSIÁT és az EGÉSZ VILÁGOT, és erőteljesen támogatná a nagyszerű történelmi vezetőt, SRI NARENDRA MODI DZSI-t, aki kijelentette: "nem akarunk háborút - BUDDHÁT szeretnénk az egész emberiség megvilágosodására"!
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t a szerető, tehetséges HIMALÁJAI TESTVÉREK a családjukkal és tiszteletreméltó barátaikkal együtt az otthon szeretetének melegével odaadó fogadtatásban részesítették gyönyörű hotelükben, a HOTEL THE QUARTZ-ban DHARAMSZALÁBAN (HIMACHAL PRADESH, INDIA) azt kívánva, hogy a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER érezze jól magát kétnapos látogatása során.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. április 10-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER nagy örömmel érkezett meg a KANGRA repülőtérre DHARAMSZALÁBA (HIMACSAL PRADESH, INDIA), ahol meleg fogadtatásban részesült. Fogadói a KANGRA reptér igazgatója, a Tiszt. PARVEEN TIVARI, a helyi önkormányzat képviselői, rangidős politikusok és médiaszemélyek voltak. Utóbbiak vezetője a SAMAST BHARAT MAGAZIN alapítója, a Tiszt. NEEMA TAMANG és tehetséges csapata hívták meg a TISZTELETREMÉLTÓ MESTERT fővendégként a HINDU és BODH ASZTROLÓGUSOK NEMZETKÖZI GYŰLÉSÉRE DHARAMSZALÁBA 2017. április 11-én.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t odaadó tanítványai, a Tiszt. DR. OM PRAKASH JADAV (az indiai kormány DD NEWS TV hírcsatornájának tehetséges szerkesztője) és a Tiszt. JOHANNA BLENNEMANN (NÉMETORSZÁG) kísérték szeretettel.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER tiszta szívéből erőteljes szertartást vezetett FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN, KATMANDUBAN, NEPÁLBAN a GYÖNYÖRŰ NEPÁL, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a NAGYSZERŰ ENERGIKUS KÍNA, a NAGYSZERŰ OROSZORSZÁG, a NAGYSZERŰ AMERIKA és az EGÉSZ VILÁG sürgős védelméért, isteni átalakulásáért és nagyszerű sikeréért, az egész emberiség valódi békéjéének, gyarapodásának és nagyszerű egységének megvalósulásáért és minden anyánk, az összes érző lény megszabadulásáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. április 5-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER a VISHVA HINDU MAHASZANGH elnöke és rangidős tagjai társaságában megünnepelte a PÁRATLAN ÚR SRI RÁMA isteni születésnapját. A tiszteletreméltó vendégek ezen alkalomból szívbéli imákat és beszédeket mondtak az egész emberiség sürgős védelméért és az ISTENI HINDUIZMUS, BUDDHIZMUS és DZSÁINIZMUS, valamint minden autentikus vallás békéjéért és nagyszerű egységéért. A jelenlévők mindnyájan szívből örvendeztek a MINDENHATÓ ÚR SRI RÁMA isteni történelmének és páratlan útmutatásának.

A nagyszerű eseményt a VISHVA HINDU MAHASZANGH szervezte nagy buzgalommal NEPÁLBAN, KATMANDUBAN az ISTENI HINDUIZMUS és az egész SZANATAN DHARM OMKAR PARIVAR nagyszerű egységéért és sikeréért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. április 1-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER meleg fogadtatásban részesítette az elnöki kitüntetéssel rendelkező ismert indiai újságírót, a Tiszt. DR. OM PRAKASH JADAV-ot, a DOORDARSHAN TÉVÉHÍRADÓ tehetséges szerkesztőjét, aki az indiai kormány DD KISAN CSATORNÁJÁNAK hírszerkesztője. Az újságíró pár napos odaadó látogatást tett a Mesternél a FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORBAN KATMANDUBAN, NEPÁLBAN. Szeretetteljes látogatása az őszinte bizalom és spirituális testvériség jegyében telt.
A Tiszt. DR. O.P. JADAV őszinte háláját fejezte ki a TISZTELETREMÉLTÓ MESTERNEK, amiért önzetlenül munkálkodik a NEPÁL és INDIA közti barátság és testvériség továbbfejlesztéséért, valamint amiért szereti és áldását küldi a NAGYSZERŰ NEMES INDIÁNAK és isteni vezetőjének, SRI NARENDRA MODI DZSI-nek, hogy nagyhatalmú, autentikus vezetőként történelmi sikereket érjen el.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. MÁJUS 18-22-IG GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER NAGY ÖRÖMMEL MÉLY TANÍTÁSOKKAL, MEDITÁCIÓS GYAKORLATOKKAL, ISTENI BEAVATÁSOKKAL ÉS SZERTARTÁSOKKAL EGYBEKÖTÖTT ÖTNAPOS ELVONULÁST VEZET EGÉSZ EURÓPA ÉS AZ EGÉSZ VILÁG SÜRGŐS VÉDELMÉRE A GYÖNYÖRŰ FEKETE-TENGERNÉL CONSTANTÁBAN, A NAGYSZERŰ ROMÁNIÁBAN (EU).
Constanta, Románia, EU
2017. május 18-22.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER a résztvevő tanítványokkal és barátokkal együtt az isteni elvonulás végtelen érdemeit embertársaink békéjének és gyarapodásának, valamint minden anyánk, minden érző lény megszabadulásának szenteli.

2017. május 18. (csütörtök)
6.00-9.00 Rövid tanítás, ima és köszöntő vacsora

2017. május 19-21. (péntek, szombat, vasárnap)
7.00-8.00 Leborulás és jógagyakorlat
8.00-9.00 Reggeli
9.00-12.00 Intenzív tanítások, meditáció az ürességről és szerető együttérzésről
12.00-15.00 Ebédszünet
15.00-18.00 Az AVALÓKITÉSVARA szöveg gyakorlása és az OM MANI PADME HUNG HRI MANTRA recitálása, tanítás
18.00-19.30 MAHAGURU PADMASAMBHAVA gyakorlata és lakomafelajánló szertartása, tűzszertartás
19.30-21.00 Vacsora és spirituális beszélgetés
(21-én este tíz órakor mécsesfelajánlás, vacsora és spirituális tánc)

2017. május 22. (hétfő)
9.00-13.00 Lényegi tanítások és felajánló ima
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER MÉLY TANÍTÁSOKKAL, A MEDITÁCIÓ GYAKORLÁSÁVAL, ISTENI BEAVATÁSOKKAL ÉS SZERTARTÁSOKKAL TÍZNAPOS ELVONULÁST TART 2017. ÁPRILIS 21-30-IG A MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS KÖZPONTBAN KUNHEGYESEN A VALÓDI GYÓGYULÁSÉRT, MEGTISZTULÁSÉRT, VALAMINT BUDDHATERMÉSZETÜNK ÉS AZ ISTENI IGAZSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT
Kunhegyes, 2017. április 21-30.
2017. április 21. (péntek)
17.00-20.00 Köszöntő parti, vacsora, az elvonulás rövid bemutatása

2017. április 22-29.
7.00-8.00 Leborulás és jóga gyakorlat
8.00-9.30 Reggeli
9.30-12.00 Intenzív tanítások és meditációs gyakorlás
12.00-15.00 Ebédszünet és gyógyfürdőzés
15.00-18.00 Szöveg és mantrák recitálása
18.00-19.30 Egyetemes lakomafelajánlás / tűzszertartás
19.30-21.00 Vacsora és spirituális beszélgetés (29-én mécsesfelajánlás, vacsora és spirituális tánc)

2017. április 30. (vasárnap)
9.00-13.00 Lényegi tanítások és érdemfelajánló ima
Helyszín:
5340 Kunhegyes
Május 1. u. 8.
Mahámudrá Meditációs Központ
 
 
Információ:
Kiss Tivadarné Annamari: +36 20 480 5608
Dusza Erika: +36 30 791 9010
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTERNEK isteni találkozója volt legkegyesebb GYÖKÉRMESTERÉVEL, ŐEMINENCIÁJÁVAL 2. DRUBSZENG RINPOCSÉVEL, aki a DHARMA PÁRATLAN URÁNAK, 1. DRUBSZENG RINPOCSÉNEK a makulátlanul tiszta reinkarnációja.

ŐEMINENCIÁJA 2. DRUBSZENG RINPOCSE isteni imát vezetett és szívbéli áldást adott GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER jó egészségéért, hosszú életéért és spirituális sikeréért a FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORBAN KATMANDUBAN, NEPÁLBAN.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. március 19-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER tévé interjút adott a DOORDARSHAN HÍRADÓ szerető, tehetséges szerkesztőjének, a Tiszt. Dr. O.P. JADAV-nak a DD KISAN TV CSATORNÁNÁL ÚJDELHIBEN INDIÁBAN A VIGYAN BHAVAN-ban. A Mester arról beszélt, milyen fontos erőteljes áldást és spirituális útmutatást adni a NAGYSZERŰ NEMES INDIA isteni vezetője és lakói számára, hogy mihamarabbi sikerekben, nagyszerű győzelemben legyen részük, megvalósítsák az igazi boldogságot, gyarapodást és egységet és jó kapcsolatot ápoljanak a fontos szomszédos országokkal és az egész világgal.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. március 5-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER erős üzenetet közvetített egy hivatalos tévé interjúban SZARNÁTH-ban (VÁRÁNASZI, INDIA), melyben arra buzdította BANARASZ, KASHI SZENT FÖLDJÉNEK lakóit és UTTAR PRADESH egész tartományát, hogy bízzanak az isteni vezetőben, SRI NARENDRA MODI DZSI-ben és szavazzanak rá. Ő ugyanis a legnagyobb sikert és elégedettséget teremti meg UTTAR PRADESH és a NAGYSZERŰ NEMES INDIA minden lakójának politika és vallás felett állva.
Az őszinte tévé interjút a HINDUK VILÁGSZÖVETSÉGE (VHP) DHARM PRASZAR MANTRI UTTAR PRADESH képviselője, a Tiszt. DIVA KAR DZSI szervezte a VIDJHA VADZSRA BUDDHISTA INTÉZETBEN és a THRANGU KOLOSTORBAN SZARNÁTH-ban, VÁRÁNASZIBAN, INDIÁBAN.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. március 23-án GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek jelentős találkozója volt a Hinduk Világszövetsége (VISHVA HINDU PARISHAD) szeretetteljes, mély vezetőivel, a Tiszt. ÁSÓK TIVARI DZSI-vel, aki a VHP főtitkára és a Tiszt. RASZ BIHARI DZSI-vel, aki a VHP ÚJDELHIBEN található székhelyének társtitkára INDIÁBAN. A rangidős vezetők odaadóan fogadták, hogy a Tiszteletreméltó Mester szívbéli áldását és támogatását adta SRI NARENDRA MODI DZSI sikerességéért és győzelméért UTTAR PRADESH-ben és a NAGYSZERŰ INDIÁBAN, hogy valódi boldogságot, egyenlőséget, gyarapodást és spirituális sikert hozzon a nagyszerű nemzet lakóinak.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
A magabiztosság forrása az, ha tudjuk, kik vagyunk és mi a feladatunk.
Feeling confident when you know who you are and what is your duty.


Ezt a szép fotót egy kedves tanítvány, a tiszteletreméltó Zoran Marosan készítette 1991-ben.
 
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A PÁRATLAN GURU DZSAMBHO DZSI KÉTNAPOS NEMZETKÖZI KONFERENCIÁJA A MÉLY BISHNOI KÖZÖSSÉG SZERVEZÉSÉBEN VIGYAN BHAVANBAN (ÚJDELHI, INDIA)
A BISHNOI közösség nagyszerű szervezői GURU meleg fogadtatásban és elismerésben részesítették GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t, amiért különleges vendégként részt vett a PÁRATLAN GURU DZSAMBHO DZSI NEMZETKÖZI KONFERANCIÁJÁN.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömmel találkozott az előkelő vendégekkel és a szerető résztvevők sokaságával, akik odasereglettek hozzá áldásért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A PÁRATLAN GURU DZSAMBHO DZSI KÉTNAPOS NEMZETKÖZI KONFERENCIÁJA A MÉLY BISHNOI KÖZÖSSÉG SZERVEZÉSÉBEN VIGYAN BHAVANBAN (ÚJDELHI, INDIA)
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szívbéli imákat mondott a résztvevők és minden anyánk, az érző lények testének, beszédének és tudatának, valamint minden jelenségnek a sürgős megtisztulásáért és isteni átalakulásáért. Az imák során a legerőteljesebb mantrát, az OM AH HUNG VADZSRA GURU PADMA DEVA DAKINI KAJA MANG GA LAM OM, VAGA MANG GA LAM AH, CITTA MAG GA LAM HUNG, SZARVA MANG GA LAM HARI HARI HARI-t recitálta, mellyel erőteljes áldást adott és sok sikert kívánt a jelenlegi isteni vezetőnek, SRI NARENDRA MODI DZSI-nek, valamennyi autentikus spirituális vezetőnek és a NAGYSZERŰ NEMES INDIA minden lakójának, hogy mihamarabb valódi békében, egységben és testvériségben éljenek a GYÖNYÖRŰ NEPÁLLAL, a NAGYSZERŰ ENERGIKUS KÍNÁVAL, a NAGYSZERŰ OROSZORSZÁGGAL, a NAGYSZERŰ AMERIKÁVAL és az EGÉSZ VILÁGGAL.

Az erőteljes ima nagy hatással volt a jelenlévőkre: a Tiszt. SRI C.R. CSAUDHARI fővendégre (az indiai kormány szerető, energikus fogyasztási, élelmezési és közellátási minisztere), a Tiszt. ÁCSÁRJA ARUN DIVAKAR NATH BADZSPAI-ra (a HIMACHAL PRADESH EGYETEM kancellárja), a Tiszt. SRI ADZSAI BISHNOI-ra (INDIA MADHJA PRADESH tartományának volt állam minisztere), PROF. ASVANI KUMAR BANSZAL elnökre (a MAHARÁDZSA SZURADZSMAL BRIDZS EGYETEM kancellárja BHARATPUR-ban) és minden előkelő nemzetközi vendégre, résztvevőre és szervezőre, akik örvendeztek GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER isteni jelenlétének és áldásának.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A PÁRATLAN GURU DZSAMBHO DZSI KÉTNAPOS NEMZETKÖZI KONFERENCIÁJA A MÉLY BISHNOI KÖZÖSSÉG SZERVEZÉSÉBEN VIGYAN BHAVANBAN (ÚJDELHI, INDIA)
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek baráti találkozója volt a konferencia díszvendégével, az indiai kormány szerető, energikus Fogyasztási, Élelmezési és Közellátási miniszterével, a Tiszt. SRI C.R. CSAUDHARI-val. A találkozó az odaadás, a bizalom és az emberek, valamint a LEGNAGYSZERŰBB NEMZET, a BHARAT MATA szolgálatának jegyében telt.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
2017. április 11-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER meghívást kapott az isteni HINDU és BUDDHISTA hagyományon alapuló 1. NEMZETKÖZI ASZTROLÓGIAI KONFERENCIA elnöklésére SZAMUDAIK BHAVANBAN (DHARAMSZALA, HIMACSAL PRADESH, INDIA).
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A PÁRATLAN GURU DZSAMBHO DZSI KÉTNAPOS NEMZETKÖZI KONFERENCIÁJA A MÉLY BISHNOI KÖZÖSSÉG SZERVEZÉSÉBEN VIGYAN BHAVANBAN (ÚJDELHI, INDIA)
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER igaz beszédet mondott, melyben szívbéli háláját fejezte ki a PÁRATLAN GURU DZSAMBHO DZSI és isteni útmutatása felé, mely huszonkilenc nemes szabály gyakorlását hirdeti. Ezen szabályok az ártó tettek elkerüléséről, minden élőlény és a környezet védelméről, valamint az igaz szeretet gyakorlásáról és arról szólnak, hogyan tehetünk boldoggá másokat.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
SZÍVBÉLI GRATULÁCIÓ ÉS ELISMERÉS A SIKERÉRT ÉS GYŐZELEMÉRT
Nagy örömmel és elégedettséggel tölti el szívem, hogy a lemondásban élő odaadó, rettenthetetlen, nagyszerű igaz jógit, ADITJANÁTH DZSI-t FŐMINISZTERRÉ választották. Az elkötelezett JÓGI ADITJANÁTH DZSI nagyszerűen fogja szolgálni és védelmezni UTTAR PRADESH tartomány szerető lakóit és a PÁRATLAN ÚR SIVA és a TÖKÉLETES BUDDHA isteni hagyományát, szerető kultúráját.

Hálás vagyok minden BUDDHÁNAK, az ÚR BRAHMÁNAK, VISNUNAK és SIVÁNAK, valamint minden ISTENI VÉDELMEZŐNEK, amiért teljesítették szívbéli imám és tiszta kívánságom, hogy a történelmi, égiek által választott nagyszerű vezető, SRI NARENDRA MODI DZSI és JÓGI ADITJANÁTH DZSI sikeresek legyenek és győzedelmeskedjenek, hogy UTTAR PRADESH tartománya és az EGÉSZ VILÁG és MINDEN ISTENI VALLÁS SZÍVCSAKRÁJA, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA sürgősen megtisztuljon és isteni átalakuláson menjen át.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. március 18-án GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER különleges meghívottként megérkezett arra a kétnapos NEMZETKÖZI KONFERENCIÁRA, melyen a BISHNOIZMUS alapítójának, a PÁRATLAN GURU DZSAMBHO DZSINEK isteni gondolatati kerültek megvitatásra. A konferencián más tiszteletreméltü vendégek, odaadó résztvevők és követők is jelen voltak a VIGYAN BHAVANBAN, ÚJDELHIBEN, INDIÁBAN a NAGYSZERŰ NEMES INDIA és az EGÉSZ VILÁG isteni átalakulásának és spirituális sikerének érdekében.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. március 12-én az isteni telihold napján GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egyetemes lakomafelajánló szertartást tartott FEHÉR KIRÁLYI KOLOSTORÁBAN KATMANDUBAN, NEPÁLBAN, hogy megörvendeztesse MAHAGURU PADMASZAMBHAVÁT, valamennyi BUDDHÁT, az ÚR BRAHMÁT, VISNUT ÉS SIVÁT, valamint az összes DHARMAVÉDELMEZŐT és ISTENI ANGYALT azt kérvén tőlük, hogy a legszeretetteljesebb GYÖNYÖRŰ NEPÁL, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁN, az energikus NAGYSZERŰ KÍNA, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG sürgős védelem alatt álljon és valódi békében, gyarapodásban és nagy egységben éljen.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szorgalmasan vezette a LOSZÁR CHECSU IMÁT és átadta MAHAGURU PADMASZAMBHAVA isteni beavatását is az egész emberiség sürgős védelméért és megvilágosodásáért. A Mester a szertartást az épülő PEMI NGYUGU CSÖLING KOLOSTORBAN tartotta SZINDHUPACSOKBAN, a HIMALÁJA TÉRSÉGÉBEN az autentikus buddhista tanító, a Tiszt. KARMA RIGZIN RINPOCSE, a nagyszerá helyi rangidős lámák és követőik őszinte kérésére.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömmel fogadta odaadó tanítványa, a Tiszt. KARMA RIGZIN RINPOCSE, szerető szülei és családtagjai egyetemes mandalafelajánlását, akik tiszta szívükből imádkoztak a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER hosszú életéért, valamint NEPÁL és az egész világ békéjének és egységének sikeres megvalósulásáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. március 7-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-t tehetséges, szerető tanítványa, az autentikus buddhista tanító, a Tiszt. KARMA RIGZIN SHERPA RINPOCSE meleg fogadtatásban részesítette, aki az épülő PEMI NGYUGU CSÖLING KOLOSTOR alapítója THALEY-ban (SZIMPALKAVRE, VDC, SZINDHUPALCSOK 9. sz., NEPÁL). Az ő hívására érkezett a TISZTELETREMÉLTÓ MESTER díszvendégként, hogy levezesse az újévi LOSZÁR CHECSU IMÁT és átadja MAHAGURU PADMASZAMBHAVA isteni beavatását megáldva ezzel a szeretetteljes résztvevőket, az egész HIMALÁJÁT SZINDHUPALCSOK-ban és a GYÖNYÖRŰ NEPÁLT.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
NÉGYNAPOS SPIRITUÁLIS LÁTOGATÁS SZARNÁTHBA, VÁRÁNASZIBA, A NAGYSZERŰ NEMES INDIA LEGÁLDOTTABB SZENT HELYÉRE
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadó látogatást tett a DHAMEK SZTÚPA SZENT TEMPLOMÁNÁL és az ŐZEK LIGETÉBEN SZARNÁTH szent városában, ahol a legszeretetteljesebb SÁKJAMUNI BUDDHA első tanítását adta a NÉGY NEMES IGAZSÁGRÓL az egész emberiség és anyáink, az érző lények megvilágosodásának és végső szabadságának javára.

Amikor GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egy kisebb csoportnyi európai taníványával odaadó szívvel belépett az ÚR BUDDHA SZENT TEMPLOMÁBA, a szerzetesek vezetője, a TISZTELETREMÉLTÓ H. DHAMMARATHANA THERO azonnal üdvözlésére sietett, és áldást adott számukra BUDDHA ereklyéivel.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER erőteljes imákat mondott a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a GYÖNYÖRŰ NEPÁL, a NAGYSZERŰ ENERGIKUS KÍNA, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG sürgős védelméért, békéjéért, gyarapodásáért és egységéért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
NÉGYNAPOS SPIRITUÁLIS LÁTOGATÁS SZARNÁTHBA, VÁRÁNASZIBA, A NAGYSZERŰ NEMES INDIA LEGÁLDOTTABB SZENT HELYÉRE
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER-nek intenzív spirituális találkozója volt PATALPURI PITHADHISHVAR MAHANT-tal, aki a SHRI BALAK DASZ DZSI MAHARÁDZS energikus hindu vezetője és a VÁRÁNASZI-ban található SZIDDHPITH PATALPURI MATH spirituális tanítója. A találkozón jelen volt még a Tiszt. DIVA KAR DZSI, a Hinduk Világszövetségének DHARM PRASZAR MANTRI képviselője UTTAR PRADESH tartományban és a Tiszt. ANURAG TRIVEDI, a Hinduk Világszövetségének elnöke KASHI-ban (MAHANAGAR, UTTAR PRADESH tartomány). A felek a közelgő választások jelentőségéről beszélgettek, hiszen ettől függ a KASHI és egész UTTAR PRADESH területén élő szeretetteljes emberek jövője.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER kifejezte erőteljes kívánságát és áldását adta, hogy a nagyszerű történelmi vezető, SHRI NARENDRA MODI DZSI és a BHARATIJA DZSANATA PÁRT újra győzedelmeskedjen, hogy a legjobb jövőt, boldogságot és gazdagságot biztosíthassa a SZENT KASHI és UTTAR PRADESH lakóinak, dicsőséget hozva ezzel a NAGYSZERŰ NEMES INDIÁNAK.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
NÉGYNAPOS SPIRITUÁLIS LÁTOGATÁS SZARNÁTHBA, VÁRÁNASZIBA, A NAGYSZERŰ NEMES INDIA LEGÁLDOTTABB SZENT HELYÉRE
2017. március 4-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER különleges vendégként részt vett a SZENT KASHI ÁLLAM BJP pártjának fontos találkozóján, melyen jelen volt a BHARATIJA DZSANATA PÁRT energikus, nagyszerű vezetője és tehetséges főtitkára, a Tiszt. SHRI RAM LAL DZSI más tehetséges vezetők és tagok társaságában. A találkozót a Hinduk Világszövetsége (VHP) szervezte VÁRÁNASZIBAN, INDIÁBAN.

GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER rövid spirituális beszédet mondott és erőteljes áldást küldött a KASHI SZENT FÖLDJÉN és UTTAR PRADESH egész tartományában élő szeretetteljes emberek, valamint az energikus, szerető indiai miniszterelnök, SHRI NARENDRA MODI DZSI védelméért és győzelméért a közelgő választások alkalmából, fényes jövőt és nagy boldogságot és gazdagságot kívánva mindnyájuknak.

A Tiszt. RAM LAL DZSI autentikus útmutatásokat adott az állam fontos BJP vezetőinek és a párttagoknak, hogy a közelgő választások sikeresen és békésen történjenek, és a SZENT KASHI és egész UTTAR PRADESH lakói javára váljanak, aki nagyszerű jövőt érdemelnek.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
NÉGYNAPOS SPIRITUÁLIS LÁTOGATÁS SZARNÁTHBA, VÁRÁNASZIBA, A NAGYSZERŰ NEMES INDIA LEGÁLDOTTABB SZENT HELYÉRE
2017. március 3-án GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER szeretetteljesen találkozott a Tiszt. DÍVA KAR DZSI-vel (VISHVA HINDU PARISHAD szervezet, DHARM PRASZAR MANTRI, UTTAR PRADESH tartomány), a Tiszt. MUKESH DZSI-vel (VISHVA HINDU PARISHAD szervezet, SZANGTHAN MANTRI, KASHI állam) és a Tiszt. PRADEEP KESHRI-vel (SURABHI HOTEL SZARNÁTH, VÁRÁNASZI), akik különleges meghívottként odaadóan meghívták a TISZTELETREMÉLTÓ MESTERT, hogy áldja meg a Hinduk világszervezetének, a VISHVA HINDU PARISHAD-nak a jelentőségteljes találkozóját VÁRÁNASZIBAN, és kívánjon sürgős védelmet, valódi sikert és nagyszerű győzelmet KASHI SZENT FÖLDJÉN minden szeretetteljes spirituális embernek és a nagyszerű, energikus, szeretetteljes vezetőnek, SHRI NARENDRA MODI DZSI-nek, a NAGYSZERŰ NEMES INDIA történelmi miniszterelnökének a közelgő választások alkalmából.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER díszvendégként meghívást kapott a 2017-es MAHAKARUNA DIVA ünnepség égisze alatt zajló MAHAKARUNA CSELEKVŐ EGYÜTTÉRZÉS DÍJ átadójára MUMBAIBA, melyet neki is odaítéltek fáradhatatlan, az egész emberiségnek és minden vallásnak békét és egységet hozó munkálkodásáért. A díjat ŐSZENTSÉGE BHIKKHU SZANGHASZÉNA és a nagyszerű esemény szervezője, az MIMC nemzetközi spirituális bizottsága adta át a SHIVADZSI NATJA MANDIR DADAR épületében MUMBAIBAN, INDIÁBAN a TISZTELETREMÉLTÓ LÁMA LOBSZANG RINPOCSE és más nemzetközi díszvendégek jelenlétében.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER intenzív beszédet mondott, melyben hangsúlyozta, mennyire fontos követni és gyakorolni az ÚR BUDDHA egyetemes tanításait, mert ez hozhat sürgősen valódi boldogságot és egyenlőséget minden ember számára, ez győzheti le a legfőbb ellenségeket, az önzést, a haragot és a tudatlanságot. A Mester ezek után a LEGFŐBB VÉDELMEZŐ és MÁSODIK BUDDHA, MAHA GURU PADMASZAMBHAVA dinamikus imáival erőteljes áldásban részesítette a szerencsés résztvevőket és az egész világot.

ŐSZENTSÉGE BHIKKHU SZANGHASZÉNA szívhez szóló, cselekvő együttérzésről szóló beszédével mélyen inspirálta a fontos vendégeket és a résztvevőket, akik örömmel hallgatták az ismert, tiszteletreméltó szónokokat. A tökéletes spirituális légkört a gyönyörű dalok és táncok tették még szebbé, melyet ŐSZENTSÉGE BHIKKHU SZANGHASZÉNA áldott tanítványai adtak elő a NEMZETKÖZI MAHÁBÓDI KÖZPONTBÓL (LEH, LADAKH).
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A 34. KAGYÜ MONLAM EGYETEMES IMA- ÉS SZERTARTÁSSOROZATÁNAK utolsó napján GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER élt isteni lehetőségével, és szívbéli hálával EGYETEMES MANDALA FELAJÁNLÁST adott ŐSZENTSÉGÉNEK A 17. GYALVANG KARMAPÁNAK, ORGYEN THRINLÉ DORDZSÉNEK, aki valamennyi BUDDHA és VÉDELMEZŐ megtestesülése. A felajánlás allatt a Mester azt kívánta, hogy a kivételes vezető, SHRI NARENDRA MODI DZSI és a NAGYSZERŰ NEMES INDIA sikeres legyen, a nagyszerű nemzet minden tagja valódi egyenlőségben, boldogságban és gazdagságban éljen, valamint jó testvéri viszonyt ápoljon a SZENT NEPÁLLAL, a fontos szomszédos országokkal, a NAGYSZERŰ KÍNÁVAL, a NAGYSZERŰ OROSZORSZÁGGAL, a NAGYSZERŰ AMERIKÁVAL és az EGÉSZ VILÁGGAL.

ŐSZENTSÉGE a 17. GYALVANG KARMAPA, ORGYEN THRINLÉ DORDZSE, ŐEMINENCIÁJA a 12. GYALCHAB RINPOCSE és a több ezer autentikus spirituális résztvevő a végtelen érdemeket jókívánságaik és imáik kíséretében minden embertársunk sürgős védelmének és nagyszerű egységének, valamint minden anyánk, minden érző lény boldogságának és megszabadulásának szentelte egyikőjükről sem megfeledkezve.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
ISTENI TALÁLKOZÁS A 2. MAHÁ SZIDDHA DRUBPÖN DHECSEN RINPOCSÉVEL ÉS SZÍVBÉLI ÜDVÖZLET SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL
2017. február 20-án odaadó látogatást tettem az egyetemes szerető szív makulátlanul tiszta reinkarnációjánál, a nagyszerű MAHÁ SZIDDHA DRUBPÖN DHECSEN RINPOCSÉNÉL, aki felé szívbéli hálával fordultam. Az egyik legodadóbb, legmélyebb meditációs és elvonuló mesterként 1950-1995-ig az ő keze alatt képződött a dharma ura, az előző nagy DRUBSZENG RINPOCSE, a nagyszerű láma jógi, SHERAB RINPOCSE, valamint sok más megvilágosodott mester.

Az előző MAHÁ SZIDDHA, a NAGY DRUBPÖN DHECSEN RINPOCSE 1982-ben látogatta meg kegyesen a RUMTEK KOLOSTOR felett elhelyezkedő elvonulóközpontot SZIKKHIMBEN, INDIÁBAN, ahol éppen intenzív elvonulásomat végeztem a LEGFŐBB VADZSRADHARA, a 16. GYALVANG KARMAPA és a fő elvonulást vezető mester, a mindentudó nagyszerű 2. BOKÁR RINPOCSE útmutatása alatt. Ígyhát akkor MAHA GURU DORDZSE DROLOD beavatást (GURU PADMASZAMBHAVA legfőbb haragos aspektusa), kivételes MAHÁMUDRÁ MEDITÁCIÓS útmutatást és különleges áldást kaptam tőle.

Tiszta szívemből dicsőítem és számtalanszor leborulok az előző MAHA SZIDDHA, a NAGY DRUBPÖN DHECSEN RINPOCSE előtt, aki hihetetlen módon járult hozzá a DRUBGYÜD KARMA KAMCANG, a CHURPU KOLOSTOR és a 17. GYALVANG KARMAPA, ORGYEN THRINLÉ DORDZSE tökéletes hagyományvonalának megóvásához, szolgálatához és felvirágoztatásához. Mindezt a hagyományvonal fejének, a 16. és 17. GYALVANG KARMAPA közötti váltás kritikus, átmeneti történelmi időszakában tette, hogy KARMAPA egyetemes szerető szíve újra emberi, NIRMÁNAKÁJA formában ölthessen testet mindnyájunk és minden szerencsés lény javára és megszabadulására.

NAGYON BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT kívánok a 2. MAHÁ SZIDDHA DRUBPÖN DHECSEN RINPOCSÉNEK, és igaz kívánságom az is, hogy szolgáljam és sikeressé tegyem nagyszerű spirituális tevékenységét.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN RINPOCSE
A béke és egység buzgó szolgája
BÓDHGAJA, BIHAR, INDIA
 
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. február 20-án GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadóan meglátogatta a rettenthetetlen, kegyes ÉLŐ BUDDHÁT, NAGYSZERŰ ŐEMINENCIÁJÁT GOSHIR GYALCHAB RINPOCSÉT a TERGAR KOLOSTORBAN BÓDHGAJÁBAN (BIHAR, INDIA), és tiszta szívből arra kérte nagyszerű ŐEMINENCIÁJÁT, hogy mondjon erőteljes imákat és küldjön áldást, hogy a NAGYSZERŰ NEMES INDIA gyarapodásban, egyenlőségben és egységben éljen és valódi békét és testvériséget ápoljon a GYÖNYÖRŰ NEPÁLLAL, a DICSŐSÉGES KIRÁLYI BHUTÁNNAL, a NAGYSZERŰ KIVÉTELES KÍNÁVAL, a NAGYSZERŰ ÁZSIÁVAL és az EGÉSZ VILÁGGAL.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen

 
ŐSZÍNTE JÓKÍVÁNSÁGOK ÉS MEGHÍVÓ A TIBETI ÚJÉVRE
Ebben az évben a tibeti újévet (LOSZÁR) BÓDHGAJÁBAN (BIHAR, INDIA) töltöm ŐSZENTSÉGE a 17. GYALVANG KARMAPA ORGYEN THRINLÉ DORDZSE, ŐEMINENCIÁJA A NAGY GYALCHAB RINPOCSE, a KIVÉTELES ZURMANG GHARVANG RINPOCSE, JONGÉ MINGYUR RINPOCSE és a MAKULÁTLAN BOKÁR RINPOCSE isteni jelenlétében. A mesterek és az áldott résztvevők 2017. február 21-től március 3-ig ünnepelnek együtt egy ötnapos, védelmezőknek szentelt nagyszabású imasorozat, spirituális tánc és a négynapos különleges újévi ünnepség keretében.

Tiszta szívemből küldöm valamennyi BUDDHA, ŐSZENTSÉGE A 17. KARMAPA és az isteni mesterek legfőbb áldását, valamint mindnyájunk spirituális erejét a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a GYÖNYÖRŰ NEPÁL, a DICSŐSÉGES BHUTÁN, a NAGYSZERŰ KIVÉTELES KÍNA, a NAGYSZERŰ ÁZSIA és az EGÉSZ VILÁG sürgős védelmére és a béke, gyarapodás, egyenlőség és egység sikeres megvalósulására.

Kései bejelentésem ellenére szeretettel meghívom minden nagyszerű barátomat és tanítványomat a tibeti újév, a LOSZÁR nagyszabású szertartásaira BÓDHGAJA szent városába, ahol SZIDDHÁRTA HERCEG elérte a TÖKÉLETES BUDDHASÁGOT. Aki szerencsésen eljut e szent helyre, azt nemcsak Bódhgaja részesíti áldásban, hanem ŐSZENTSÉGE A 17. GYALVANG KARMAPA, ORGYEN THRINLÉ DORDZSE is, aki minden BUDDHA és VÉDELMEZŐ megtestesülése. Az áldott résztvevők átalakító áldást kapnak mind a maguk, mind az egész világ számára.

Legőszintébb kívánságaimat és imáimat küldöm mindenki boldogságáért és sikerességéért:
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER
Békétek és egységetek szolgálója
BÓDHGAJA, BIHAR, INDIA
2017. február 18.
Kérlek, jelezzétek, amennyiben szeretnétek csatlakozni!
 
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2017. február 17-én GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER a KAGYÜ MONLAM imahét egyik rövid szünetében odaadóan felkereste a MAKULÁTLANUL TISZTA 3. BOKÁR RINPOCSÉT. A TISZTELETREMÉLTÓ MESTER a kis Rinpocse szórakoztatására bemutatta, hogyan jósol, és válaszolt szerető szülei és nővérei egészségével és jövőjével kapcsolatos kérdéseire.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
2016. február 16-án, a KAGYÜ MONLAM 4. napján GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER egy örömteli vacsorára indult, melyre a 34. KAGYÜ MONLAM szervezői és nagylelkű támogatói hívták meg a spirituális résztvevőket. Napközben mindnyájan egyetemes kívánságokat fogalmaztak meg és intenzív imákat mondtak a LEGFŐBB VÉDELEMZŐ, ŐSZENTSÉGE A 17. KARMAPA, ORGYEN THRINLÉ DORDZSE páratlan útmutatásával a NAGYSZERŰ NEMES INDIA, a KIVÉTELES NEPÁL és az EGÉSZ VILÁG sürgős védelméért és sikerességéért, valamint minden anyánk, minden érző lény békéjéért és megszabadulásáért.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER odaadó látogatást tett SÁKJAMUNI BUDDHA szent templomában és sztúpájánál és az isteni BÓDHIFÁNÁL, ahol SZIDDHÁRTA HERCEG elérte a TÖKÉLETES BUDDHASÁGOT minden anyánk, az érző lények megszabadulásáért.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER tiszta szívéből imádkozott azért, hogy az energikus, történelmi miniszterelnök, SRI NARENDRA MODI DZSI páratlan vezetése alatt álló NAGYSZERŰ NEMES INDIA minden lakója békében, gazdagságban, egyenlőségben és egységben éljen, a GYÖNYÖRŰ NEPÁLLAL, a NAGYSZERŰ ÁZSIÁVAL és az EGÉSZ VILÁGGAL pedig jó testvéri viszonyt ápoljon.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER örömmel érkezett meg BÓDHGAJA szent városába, hogy LEGMÉLYEBB ŐSZENTSÉGE, A 17. GYALVANG KARMAPA ORGYEN THRINLÉ DORDZSE és ŐEMINENCIÁJA GOSHIR GYALCAB RINPOCSE páratlan jelenlétében részt vegyen a 34. KAGYÜ MONLAM nagyszabású szertartásain és imáin. Ezen a helyen, ahol a történelmi BUDDHA, SÁKJAMUNI elérte a tökéletes BUDDHASÁGOT, minden évben több ezer autentikus spirituális gyakorló gyűlik össze, hogy az imák makulátlanul tiszta, végtelen érdemeit a NAGYSZERŰ NEMES INDIA és az EGÉSZ VILÁG sürgős védelmének és sikerének, valamint minden anyánk, minden érző lény boldogságának és megszabadulásának szentelje.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTERT a KAGYÜ hagyományvonal tiszteletreméltó képviselője, KUNGAH SZOTOB és az odaadó dharma tolmács, a Tiszt. BOKÁR NGÖDRUB CHERING fogadták az OM INTERNATIONAL HOTELBEN BÓDHGAJÁBAN (BIHAR, INDIA) 2017. február 9-ének estéjén.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen
 
A szerető, tehetséges Tiszt. GAGAN MALIK meleg fogadtatásban részesítette GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTERT a „SANKAT MOCHAN MAHABALI HANUMAN TV MŰSOR” forgatásán MUMBAIBAN. A színész azért hívta meg a TISZTELETREMÉLTÓ MESTERT, hogy áldja meg az egész stábot.
GURU KARMA TANPAI GYALCHEN MESTER hálával fordult a RÁMA ISTENT játszó szerető, tehetséges Tiszt. GAGAN MALIK, a SZÍTÁ ISTENNŐT játszó gyönyörű DEBLINA CHATTERJEE, az ÚR HANUMÁNT játszó csodálatos NIRBHAY WADHWA, a LAKSMÁNT játszó tehetséges ARUN MANDOLA és a többi tehetséges színész, a kivételes rendezők, producerek, egyszóval a SANKAT MOCHAN MAHABALI HANUMNA TV SOROZAT szorgalmas csapata felé, akik számtalan sok néző szívét inspirálták, hogy higgyenek a PÁRATLAN VÉDELMEZŐ ÚR RÁMA, MAHABLI HANUMÁN és az isteni HINDUIZMUS legszentebb ősi történelmében.
https://www.facebook.com/Master.Karma.Tanpai.Gyaltshen